• Maatregelen COVID-19: Aanvragen werktijdverkorting
  • Maatregelen COVID-19: Aanvragen werktijdverkorting
  • Maatregelen COVID-19: Aanvragen werktijdverkorting
  • Maatregelen COVID-19: Aanvragen werktijdverkorting
  • Maatregelen COVID-19: Aanvragen werktijdverkorting
  • Maatregelen COVID-19: Aanvragen werktijdverkorting
  • Maatregelen COVID-19: Aanvragen werktijdverkorting
Blijf op de hoogte
in deze roerige tijden

Aanvragen werktijdverkorting

UPDATE: Deze regeling is i.v.m. het corona virus vervangen door de noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud!

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft het mogelijk gemaakt voor bedrijven die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus om gebruik te maken van werktijdverkorting. Als er minstens 20% minder werk is als direct gevolg van het coronavirus, kan bij SZW een vergunning voor werktijdverkorting worden aangevraagd. Na verkrijgen van de vergunning kunnen bedrijven WW-uitkeringen bij het UWV aanvragen. De vergunning wordt voor perioden van steeds zes weken toegekend en in totaal maximaal 24 weken. Let op: ZZP’ers kunnen, omdat zij geen personeel in dienst hebben, geen beroep doen op de regeling voor werktijdverkorting.

Bijzondere situatie van overmacht

Het verkorten van de werktijd van werknemers mag alleen in bepaalde situaties van overmacht. Het gaat om buitengewone omstandigheden die niet tot het normale ondernemersrisico behoren. Het coronavirus valt ook onder deze buitengewone omstandigheden.

Verminderde bedrijvigheid

Een werkgever die is getroffen door het coronavirus en waarbij er in een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 weken minstens 20% minder werk is als direct gevolg van het coronavirus, mag werktijdverkorting aanvragen. De 20% werkvermindering wordt per rechtspersoon bekeken, niet per afdeling, divisie, etc.

Er wordt géén ontheffing verleend:

· Over de perioden voorafgaand aan de datum waarop de aanvraag voor ontheffing is ontvangen.

· Voor zover het personeelsbestand van de onderneming niet op de voor de betrokken onderneming redelijkerwijs te verwachten behoefte is afgestemd.

· Als de vermindering van werkzaamheden samenhangt met een werkstaking in de betreffende of in een andere onderneming, tenzij redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat de werkstaking door het verlenen van de ontheffing wordt beïnvloed.

Welke werknemers

Werktijdverkorting kan alleen aangevraagd worden voor werknemers voor wie de werkgever een loondoorbetalingsverplichting heeft. Voor oproepkrachten met een nulurencontract en uitzendkrachten kunt u geen werktijdverkorting aanvragen.

WW-uitkering voor personeel aanvragen

U moet direct de ontvangst van de vergunning voor werktijdverkorting bij UWV melden. Na de melding en na afloop van de vergunningperiode kunt u een WW-uitkering voor uw personeel aanvragen bij UWV.

UWV betaalt WW-uitkering aan werkgever

UWV vergoedt achteraf de uren dat de werknemers niet werkten tijdens de vergunningsperiode. Dit geldt alleen voor de uren waarvoor u een vergunning heeft. Als uw werknemers aan de voorwaarden voldoen, maakt UWV de WW-uitkeringen aan u over. U betaalt dus minder loonkosten, terwijl uw werknemers volledig in dienst blijven. Uw werknemers blijven bij u in dienst. Meestal merken zij financieel dus weinig van de werktijdverkorting: zij ontvangen gewoon hun loon.

Vragen?

Indien u vragen heeft of hulp nodig hebt, kunt u ons bereiken via 0416 33 77 93. Tevens kunt u de Kamer van Koophandel bereiken voor algemene vragen via het gratis telefoonnummer 0800-2117 of bezoek de website: kvk.nl/coronaloket.

Terug naar overzicht
Cookies
Wij maken gebruik van cookies zoals omschreven in ons Privacy document. Klik op onderstaande button als u hiermee akkoord gaat. Of klik hier om deze melding te verbergen
Akkoord