• Maatregelen COVID-19: Verruiming BMKB
  • Maatregelen COVID-19: Verruiming BMKB
  • Maatregelen COVID-19: Verruiming BMKB
  • Maatregelen COVID-19: Verruiming BMKB
  • Maatregelen COVID-19: Verruiming BMKB
  • Maatregelen COVID-19: Verruiming BMKB
  • Maatregelen COVID-19: Verruiming BMKB
Blijf op de hoogte
in deze roerige tijden

BMKB-regeling:

Bent u mkb-ondernemer? Dan kunt u met de BMKB-regeling een borgstelling krijgen voor een gedeelte van een krediet. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) staat garant voor dit deel. Zo kunt u bij de bank meer lenen dan u op basis van uw onderpand zou krijgen.

De BMKB-regeling is verruimd om de economische gevolgen van het coronavirus op te vangen. Bedrijven kunnen de BMKB-regeling gebruiken voor een overbruggingskrediet of om het bedrag dat zij rood mogen staan (rekening-courantkrediet) te verhogen. Het borgstellingskrediet is 75% van het krediet dat de financier geeft.

Wat houdt de BMKB-regeling in en waar bestaat de aangekondigde verruiming uit?

Het ministerie van EZK staat via de BMKB borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier (vaak een bank) verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet.

Met deze verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Daardoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en hebben bedrijven de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen. Bovendien zal de regeling ten opzichte van de eerdere aankondiging (donderdag 12 maart 2020) nog verder worden verruimd en ook toepasbaar zijn op overbruggingskredieten en rekening-courantkredieten met een looptijd tot 2 jaar.

Waarvoor kan de BMKB benut worden?

De BMKB kan benut worden door bedrijven voor overbruggingskrediet of verhoging van hun rekening-courantkrediet, oftewel het bedrag dat zij ‘rood mogen staan’. De verruiming is essentieel voor de liquiditeit van kleinere ondernemers die inkomsten of productie mislopen door het coronavirus. Denk aan horecaondernemers en hun toeleveranciers, een reisbureau, maar ook bedrijven die niet meer aan grondstoffen vanuit het buitenland kunnen komen.

Waar en hoe kan ik met mijn bedrijf aanspraak maken op de BMKB-regeling?

De BMKB-aanvraag loopt via de geaccrediteerde financier, in dit geval veelal de bank. De geaccrediteerde financiers staan vermeld op de website van RVO. Ondernemers kunnen zich voor aanmeldingen voor de BMKB melden bij hun kredietverstrekker.

Geldt de verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) ook voor ZZP’ers?

Ja. ZZP’ers kunnen gebruik maken van de BMKB als zij een rechtspersoon bezitten zoals eenmanszaken, V.O.F.’s en B.V.’s. ZZP’ers hebben echter doorgaans een minder grote financieringsbehoefte en maken er dan ook minder gebruik van.

Vallen er groepen buiten de BMKB-regeling? Zo ja, op welke regelingen kunnen deze aanspraak maken?

De BMKB is toegankelijk voor bedrijven die vallen onder de mkb-definitie. Het grootbedrijf valt hier buiten, evenals natuurlijke personen. Bepaalde bedrijfsgroepen en financieringsdoelen zijn tevens uitgesloten van de borgstellingsregeling, zoals bijvoorbeeld landbouw, visserij, publieke gezondheidzorg, bedrijven in de financiële sector en vastgoed. Deze sectoren hebben hun eigen constellatie van ondersteunende instanties/regelingen.

Wat kunt u zelf doen / hoe kunnen wij u eventueel helpen

Op het moment dat uw bedrijfsvoering door het coronavirus getroffen wordt, kunt u zich aanmelden voor de (verruimde) BMKB bij uw kredietverstrekker.

Indien u hier vragen over heeft of hulp bij nodig hebt, kunt u ons bereiken op 0416 34 85 86. Ook kunt u informatie inwinnen bij het Kamer van Koophandel Adviesteam via het gratis telefoonnummer 0800-2117.

Terug naar overzicht
Cookies
Wij maken gebruik van cookies zoals omschreven in ons Privacy document. Klik op onderstaande button als u hiermee akkoord gaat. Of klik hier om deze melding te verbergen
Akkoord