• Maatregelen COVID-19: ZZP’ers: Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen
  • Maatregelen COVID-19: ZZP’ers: Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen
  • Maatregelen COVID-19: ZZP’ers: Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen
  • Maatregelen COVID-19: ZZP’ers: Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen
  • Maatregelen COVID-19: ZZP’ers: Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen
  • Maatregelen COVID-19: ZZP’ers: Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen
  • Maatregelen COVID-19: ZZP’ers: Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen
Blijf op de hoogte
in deze roerige tijden

ZZP’ers: Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen

Als ZZP’er kunt u geen gebruik maken van de werktijdverkortingsregeling. Dat komt doordat de regeling alleen van toepassing is voor medewerkers in loondienstverband. Wel kunt u bij uw woongemeente een inkomensaanvulling of lening aanvragen op grond van het besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Houd hierbij wel rekening met een afhandeltermijn.

Voorwaarden

Als u al langere tijd ZZP’er bent, kunt u misschien ondersteuning krijgen van de gemeente via het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). U moet wel voldoen aan de volgende voorwaarden:

· Uw bedrijf moet na de bijstandsverlening levensvatbaar zijn. Levensvatbaar betekent dat uw bedrijf voldoende inkomen oplevert om te kunnen voortbestaan. Eventuele andere inkomsten tellen ook mee. Daarnaast moet dat totale inkomen voldoende zijn voor u en uw gezin;

· U moet minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam zijn in uw bedrijf. Dit is gemiddeld 23,5 uur per week;

· U kunt geen hulp (meer) krijgen via een bank of een borgstellingsfonds.

Als u aan deze voorwaarden voldoet, kunt u tot maximaal 12 maanden deze uitkering krijgen. Let op! Ondanks het woord ‘uitkering’, is er in principe sprake van een renteloze lening. Als uw bedrijf achteraf voldoende winstgevend is, moet u de uitkering geheel of gedeeltelijk terugbetalen.

Vormen van bijstand

Er zijn 2 soorten bijstand in het Bbz: een periodieke uitkering of een lening.

Periodieke uitkering:

Een startende ondernemer kan in de aanloopperiode van zijn bedrijf een periodieke uitkering krijgen voor levensonderhoud op bijstandsniveau. Dat kan alleen als het bedrijf nog niet voldoende winstgevend is. Ook een gevestigde ondernemer kan een periodieke uitkering voor levensonderhoud aanvragen.

De gemeente geeft de Bbz-uitkering altijd als voorlopige lening. De hoogte ervan berekent ze achteraf aan de hand van definitieve jaarcijfers over het afgesloten boekjaar. De gemeente baseert zich hierbij op de geldende Participatiewet-normen. Ligt het bedrijfsresultaat en eventuele andere inkomsten boven de bijstandsnorm? Dan zet ze de uitkering om in een renteloze lening.

Ligt het onder de bijstandsnorm, dan zet ze de uitkering (gedeeltelijk) om in een schenking. Een Bbz-uitkering ligt op het niveau van de bijstandsnorm die op de gezinssituatie van toepassing is. Dit bedrag kan de gemeente verhogen met een woonkostentoeslag en een toeslag voor premie arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Lening:

Naast een periodieke uitkering kan er ook een lening aangevraagd worden. Deze lening is echter niet renteloos en heeft een looptijd van maximaal 10 jaar.

Aanvraag indienen

Alle zelfstandigen moeten hun aanvraag indienen bij de gemeentelijke Sociale Dienst in hun eigen woongemeente of bij een samenwerkingsverband daarvan. De gemeentelijke Sociale Dienst verzorgt de intake van de aanvraag in de woonplaats van de aanvrager. Na een rechtmatigheidstoets en een haalbaarheidsonderzoek beslist ze uiteindelijk of ze de aanvraag goedkeurt.

Alternatieven

Behalve de Bbz-regeling zijn er een aantal alternatieven die u kunt doen als u in zwaar weer terechtkomt:

· Kijk eerst of er mogelijkheden zijn om veranderingen in uw bedrijf door te voeren. Misschien kunt u producten van andere leveranciers (uit andere landen) betrekken of uw diensten in een andere regio aanbieden.

· Ook kunt u wellicht geld uit uw bedrijf vrijmaken door uitstaande facturen te innen. Ook kunt u factoring overwegen. Dit is een kredietvorm waarbij u relatief snel betaald krijgt. Bespreek ook of u afspraken kunt maken met uw schuldeisers over een langere betalingstermijn dan gebruikelijk.

· Bekijk of externe financiering mogelijk is. Informeer altijd eerst bij uw eigen bank naar de mogelijkheden (bijvoorbeeld rekening courant) voordat u overige financieringsvormen overweegt.

Terug naar overzicht
Cookies
Wij maken gebruik van cookies zoals omschreven in ons Privacy document. Klik op onderstaande button als u hiermee akkoord gaat. Of klik hier om deze melding te verbergen
Akkoord