• Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
  • Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
  • Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
  • Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
  • Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
  • Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
  • Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Voor het artikel met betrekking tot de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voo werkbehoud, zie https://www.twanvandewiel.nl/blog/werktijdverkorting-vs-tijdelijke-noodmaatregel-overbrugging-voor-werkbehoud/

 

Speciaal voor zelfstandig ondernemers met een levensvatbaar bedrijf die als gevolg van de uitbraak van het coronavirus tijdelijk financieel in zwaar weer terecht komen, is er een nieuwe regeling: de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO).

Er zijn twee vormen van ondersteuning mogelijk. Zo kan enerzijds het inkomen maandelijks aangevuld worden tot het sociaal minimum voor maximaal drie maanden. Anderzijds is het mogelijk een lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen.

 

Inkomensondersteuning

Deze regeling geldt voor ZZP’ers en MKB’ers en bedraagt maximaal €1.500 netto per maand. De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en verstrekt. Deze nieuwe regeling kent soepele voorwaarden vanwege de uitzonderlijke situatie waarin we momenteel verkeren.

De bedoeling van deze regeling is dat ondernemers ondersteuning kunnen aanvragen in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud die het inkomen per maand aanvult tot het sociaal minimum. Deze regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Dat is tevens de plek waar u terecht kunt voor uw aanvraag. Het gaat hierbij om de gemeente waarin u woont, niet de gemeente waar uw bedrijf gevestigd is.

Op deze regeling wordt geen toetsing gedaan op de levensvatbaarheid, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is. Binnen vier weken na de aanvraag zou de regeling voor jou van kracht moeten zijn. Daarnaast is er ook geen sprake van een vermogens- of partnertoets.

De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de samenstelling van het huishouden. Daarnaast hoeft de vergoeding die u ontvangt niet terugbetaald te worden.

 

Een ondernemer moet aan de volgende eisen voldoen om in aanmerking te komen voor deze regeling:

· Gevestigde zelfstandigen, minimaal 18 jaar, maximaal pensioengerechtigde leeftijd.

· Woonachtig en regelmatig verblijvend in Nederland.

· Nederlander of daarmee gelijkgestemd.

· Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend.

· Voldoet aan wettelijke vereisten voor het uitoefenen van een eigen bedrijf, bijvoorbeeld een inschrijving in het Handelsregister van het KvK.

· Is vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium waarin u 1.225 uur per jaar werkzaam dient te zijn in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.

· Woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

 

Informatie die in ieder geval benodigd is voor een goedgekeurde aanvraag:

· Identiteitsbewijs;

· Inschrijving KvK;

· Informatie over huishoudsamenstelling (t.b.v. de hoogte van de uitkering);

· Informatie over inkomsten vanuit onderneming vanaf 1 maart en vooruitzicht voor de komende weken;

· Informatie over doorlopende overige inkomsten van de ondernemer, bijvoorbeeld uit parttime werk;

· Jaarrekening (indien mogelijk, dit is géén harde eis).

 

Lening

Voor de lening ten behoeve van het bedrijfskapitaal gelden dezelfde eisen als voor de inkomensondersteuning. Ook hiervoor komt een versnelde procedure. De lening zal maximaal €10.157 bedragen.

Bij het verstrekken van de lening wordt de mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen. Er geldt een lager rentepercentage dan bij de normale Bbz.

De TOZO is nu nog niet van kracht, echter kunnen gemeenten wel al aanvragen in behandeling nemen. Gemeenten die ZZP’ers alvast willen ondersteunen in afwachting van de nieuwe regeling kunnen dit doen door het verlenen van een voorschot.

Ondanks dat u deze regeling zelf moet aanvragen bij uw gemeente, kunt u ons altijd telefonisch contacteren via 0416 33 77 93 voor aanvullende vragen!

Terug naar overzicht
Cookies
Wij maken gebruik van cookies zoals omschreven in ons Privacy document. Klik op onderstaande button als u hiermee akkoord gaat. Of klik hier om deze melding te verbergen
Akkoord