• Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud
  • Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud
  • Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud
  • Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud
  • Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud
  • Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud
  • Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud

Voorheen konden bedrijven die aan bepaalde voorwaarden voldeden werktijdverkorting (WTV) aanvragen voor (een deel van) hun personeel. Sinds dinsdagavond 17 maart is het niet meer mogelijk WTV aan te vragen, deze maatregel is dan ook per direct ingetrokken. Hiervoor in de plaats is een nieuwe maatregel, welke dezelfde strekking heeft als de WTV. Het gaat om de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Ondernemers die al een aanvraag voor WTV hebben gedaan hoeven niets te doen met betrekking tot deze wijziging. Alle aanvragen worden automatisch omgezet naar de nieuwe regeling.

Een belangrijk verschil tussen de NOW en WTV is dat behalve voor werknemers met vaste contracten, ook voor werknemers met flexibele contracten NOW aangevraagd kan worden. Ook oproepkrachten vallen daaronder. Let op: Net als bij de WTV, worden DGA’s, ondernemers en eigenaren niet meegenomen in deze regeling. Directeuren van BV’s wel, maar alleen als ze onder de werknemersverzekeringen vallen en daar premie voor wordt ingehouden op het loon.

Werkgevers kunnen met de NOW een aanvraag indienen voor een ‘substantiële tegemoetkoming in de loonkosten’, en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen. Zo kunnen werkgevers werknemers met een vast én flexibel contract in dienst houden en doorbetalen. Ook oproepkrachten vallen onder deze regeling. De tegemoetkoming kan voor maximaal 3 maanden aangevraagd worden. Er is een mogelijkheid tot verlenging met nog eens 3 maanden.

De voorwaarden voor de tegemoetkoming zien er als volgt uit:

· De aanvrager verwacht minimaal 20% omzetverlies, of heeft dit reeds geleden vanaf 1 maart 2020. De reden van het omzetverlies is gerelateerd aan de uitbraak van het coronavirus.

· Werknemers mogen niet ontslagen worden op grond van bedrijfseconomische redenen gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is, afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder volgen enkele voorbeelden waarin de relatie tussen omzetdaling en de hoogte van de tegemoetkoming is uitgewerkt:

· 100% van de omzet valt weg. De tegemoetkoming bedraagt 90% van de loonsom van een werkgever. 10% van de loonsom is voor rekening van de werkgever.

· 50% van de omzet valt weg. De tegemoetkoming bedraagt 45% van de loonsom van een werkgever. 55% van de loonsom is voor rekening van de werkgever.

· 25% van de omzet valt weg. De tegemoetkoming bedraagt 22,5% van de loonsom van een werkgever. 77,5% van de loonsom is voor rekening van de werkgever.

Op basis van de aanvraag zal het UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest en op basis daarvan wordt de tegemoetkoming aangevuld tot het bedrag waar de werkgever recht op had.

Op dit moment kunnen er nog geen aanvragen voor de NOW ingediend worden. Deze regeling wordt zo snel mogelijk opengesteld. Indien u gebruik wil maken van deze regeling kunt u contact opnemen met ons via 0416 33 77 93. Wij kunnen ondersteuning bieden bij de aanvraag van de NOW. U kunt ons ook altijd bellen voor advies en/of vragen.

Terug naar overzicht
Cookies
Wij maken gebruik van cookies zoals omschreven in ons Privacy document. Klik op onderstaande button als u hiermee akkoord gaat. Of klik hier om deze melding te verbergen
Akkoord