• Aandachtspunten belastingcontrole 2: spelregels belastingcontrole
  • Aandachtspunten belastingcontrole 2: spelregels belastingcontrole
  • Aandachtspunten belastingcontrole 2: spelregels belastingcontrole
TvdW
23-08-2023

In deze blogserie nemen we je mee langs alle aandachtspunten van een belastingcontrole. Hoe gaat zo’n controle in zijn werk? Wat zijn jouw rechten en plichten als ondernemer tijdens een controle? En wat als er fouten worden ontdekt? Kennis van de regels bij een belastingcontrole is belangrijk, maar veel ondernemers zijn niet goed op de hoogte. Daarom nemen we je in deze blogs mee langs alles wat je moet weten, zodat je bij een controle niet meer voor verrassingen komt te staan. In deze tweede blog: wat zijn de spelregels bij een belastingcontrole?

Heb je de vorige blog over het verloop van een belastingcontrole nog niet gelezen? Klik dan hier.

 

Spelregel 1: Plaats

De plaats van een belastingcontrole is niet wettelijk vastgelegd. Wel staan de belangen van zowel de Belastingdienst als de ondernemer hierbij centraal. Het kan dus in de praktijk vaak voorkomen dat het onderzoek plaats zal vinden bij de gemachtigde.

 

Het is wel wettelijk vastgelegd dat personen die een gebouw of een stuk grond in gebruik hebben voor hun onderneming, verplicht zijn om de controleur hier toegang toe te geven om een onderzoek te kunnen doen.

 

Spelregel 2: Verstrekken van gegevens

Waar wél strenge regels voor opgesteld zijn, is voor de medewerking aan een belastingonderzoek wanneer nodig. Hierover zegt de bijbehorende wet, de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen, het volgende: “iedere natuurlijke persoon en rechtspersoon is verplicht tot volledige medewerking als het gaat om het vaststellen van de feiten die van belang kunnen zijn voor de belastingheffing van hemzelf”.

 

Wel is hierbij belangrijk om te vermelden dat de controle-ambtenaar wel duidelijk moet maken welke gegevens hij op welke manier wil ontvangen. Hij kan vragen om mondelinge, schriftelijke of digitale gegevens. Daarbij geldt dat je alleen de gegevens die opgevraagd zijn, hoeft te verstrekken. Je hoeft dus geen extra informatie uit eigen beweging aan te leveren. De controleur mag ook niet zomaar zelf door je administratie die je niet aan hebt geleverd kijken. Doet hij dit toch, zal dit als ‘onbevoegd verkregen bewijsmateriaal’ aan worden geduid en worden bevindingen op basis van de stukken nietig verklaard.

 

Als de controle-ambtenaar mondeling meer informatie op wil vragen, moet hij zich hiervoor wenden tot de top van het bedrijf. Dat betekent dus: de directie, firmanten of de ondernemer. Hij mag ook vragen stellen aan personeelsleden, maar zij zijn niet tot antwoorden verplicht. De top van het bedrijf mag het personeel dus een zwijgplicht opleggen. Er is een uitzondering: personeelsleden moeten wel vragen die te maken hebben met hun eigen werkzaamheden beantwoorden. Als er sprake is van een zwijgplicht onder personeelsleden en de controle-ambtenaar toch informatie inwint bij personeel, wordt ook deze informatie als nietig verklaard.

 

Er gelden speciale spelregels bij een belastingcontrole als het gaat om gesprekken met personeel

Er gelden speciale spelregels bij een belastingcontrole als het gaat om gesprekken met personeel

 

Spelregel 3: Bewaren van gegevens

Een van de andere belangrijke spelregels bij een belastingcontrole is het bewaren van alle administratieve gegevens. Zoals veel ondernemers weten moeten zij verplicht alle administratie voor hun onderneming minimaal zeven jaar lang bewaren. Bepaalde onderdelen hiervan zijn aan te wijzen als basisgegevens die verplicht in deze administratie bewaard moeten worden. Je kunt dan denken aan zaken als het grootboek, de administratie van in- en verkopen, debiteuren en crediteuren, het voorraadbeheer en de loonadministratie.

 

Spelregel 4: Rechtsbescherming

Sinds 2011 hebben belastingplichtigen een betere rechtsbescherming gekregen. Deze geldt ook voor belastingcontroles. Zo zijn ze bijvoorbeeld beter beschermd tegen de mening van een inspecteur. Als de inspecteur bijvoorbeeld aangeeft dat de ondernemer niet voldoet aan de informatieplicht, moet de inspecteur sinds 2011 eerst een zogeheten informatiebeschikking afgeven. Dat betekent dat de inspecteur niet direct over kan gaan tot omkering van de bewijslast. Tegen deze informatiebeschikking kun je ook nog bezwaar maken of in beroep gaan.

 

Spelregel 5: Kostenvergoeding

Naast een betere rechtsbescherming is er sinds 2011 ook de mogelijkheid tot een kostenvergoeding bij een onrechtmatig opgelegde verplichting. Die kan een inspecteur opleggen als hij van mening is dat ondernemers niet voldoen aan het voeren van een juiste administratie. Een juiste administratie houdt in dat uit de administratie blijkt dat een ondernemer aan de rechten en plichten van een belastingheffing voldoet. Is de ondernemer het zelf dus oneens met dit besluit, kan hij of zij een kostenvergoeding voor de kosten van deze verplichting aanvragen.

 

Spelregel 6: Vaststellingsovereenkomst

Het kan zijn dat er tijdens de controle onenigheid ontstaat tussen de controle-ambtenaar en de ondernemer zelf. Wanneer dit door beide partijen als wenselijk wordt ervaren, kan een vaststellingsovereenkomst opgesteld worden. Dit houdt in dat zij zich, om hun meningsverschil te beëindigen, schriftelijk tegenover elkaar binden. Verder wordt beschreven welke feiten zich voor hebben gedaan en wat de gevolgen van deze feiten zijn op fiscaal en civielrechtelijk vlak. Tegen deze overeenkomst kun je later geen bezwaar of beroep meer indienen. Dit is een van de spelregels bij een belastingcontrole die is in veel gevallen gelukkig een uitzondering is; de kans dat jij hiermee te maken krijgt, is dus erg klein.

 

Bij een volgende blog nemen we je mee langs verschillende controletechnieken die inspecteurs tijdens een belastingcontrole kunnen gebruiken. Wil je niets van deze blogs missen? Houd dan goed onze TvdW Blogt pagina of sociale media-kanalen in de gaten!

END

Terug naar overzicht
Cookies
Wij maken gebruik van cookies zoals omschreven in ons Privacy document. Klik op onderstaande button als u hiermee akkoord gaat. Of klik hier om deze melding te verbergen
Akkoord
×