• TvdW Blogt
  • TvdW Blogt
  • TvdW Blogt
  • TvdW Blogt
Nieuws, ontwikkelingen en meer:
TvdW leest met je mee!
Aftrekbare kosten eigen woning

De huizenmarkt is nog steeds in beweging, ook in de Corona-tijd. U bent van plan om een woning te kopen, maar hoe zit dat nu fiscaal? Onder leggen wij aan u uit welke kosten wel en welke juist niet aftrekbaar zijn. Deze kosten mag u in 1 keer aftrekken in de belastingaangifte over het jaar<lees meer>

Naheffingsaanslag btw-aangifte en verzuimboete

Op de site van de Belastingdienst melden zij dat de komende dagen veel ondernemers een naheffingsaanslag ontvangen voor de BTW-aangifte. Vanwege de Corona-crisis ligt dit aantal hoger dan normaal. Ondernemers die nog geen bijzonder uitstel van betaling hebben aangevraagd, maar dit wel willen, kunnen direct na ontvangst van de naheffingsaanslag bijzonder uitstel aanvragen voor 3<lees meer>

Toegelicht: MKB-winstvrijstelling

Op 1 januari 2007 is de MKB-winstvrijstelling ingevoerd. Doel is om de ondernemingsactiviteiten en de doorgroei van de ondernemingen te belonen. De regeling moet ook nieuwe ondernemingsactiviteiten bevorderen. Na het lezen van deze handreiking weet u voor wie de regeling geldt en hoe u de vrijstelling berekent. De MKB-winstvrijstelling is vastgelegd in artikel 3.79a Wet inkomstenbelasting<lees meer>

Opnieuw steun bedrijfsleven in coronacrisis

De overheid heeft de volgende nieuwe en aanvullende maatregelen aangekondigd: NOW-regeling (tegemoetkoming loonkosten) De NOW-regeling is met 3 maanden verlengd, nieuwe aanvragen zijn mogelijk vanaf 6 juli 2020. Peildatum voor de loonkosten is nu 15 mei 2020. Als werkgevers tijdens de NOW-periode personeel ontslaan om bedrijfseconomische redenen wordt 100% van het loon van de werknemer waarvoor<lees meer>

Aanvullend geboorteverlof per 1 juli 2020

Als uw partner op of na 1 juli 2020 bevalt van uw kind, kunt u aanvullend geboorteverlof opnemen. Dat verlof duurt maximaal 5 weken. Opnemen binnen 6 maanden na de geboorte U dient het verlof binnen 6 maanden na de geboorte op te nemen, in overleg met uw werkgever. Bijvoorbeeld 5 weken achter elkaar, of<lees meer>

Overzicht Belastinplan 2021

Wat kunt u zoal verwachten in het Belastingplan van 2021? De volgende 20 onderdelen: Technisch: aanpassen begrip ‘inrichting’ in afvalstoffenbelasting Overgangsrecht natuurschoonwet 1928 ter begeleiding van aanpassing voorwaarden NSW-landgoederen n.a.v. evaluatie NSW Verhogen effectief tarief innovatiebox van 7% naar 9% Aanscherpen renteaftrekbeperking om belastingontwijking in specifieke gevallen te voorkomen Aanpassen heffingsmoment aandelenoptierechten voor startups Aanpassen<lees meer>

Per 1 juli 2020 wettelijk minimumloon 1,6% hoger

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het wettelijk minimumloon per 1 juli 2020 gepubliceerd in de Staatscourant. In de 2e helft van 2020 bedraagt het wettelijk minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een fulltime dienstverband minimaal € 1.680 bruto per maand. Tabel minimumloon per 1 juli 2020 Leeftijd Percentage Per<lees meer>

Welke informatie moet een ANBI publiceren?

Elke ANBI moet via een unieke URL haar gegevens publiceren. Er zijn commerciële partijen (bijvoorbeeld adviesbedrijven) en brancheorganisaties die een internetplatform bieden waarop ANBI’s dit kunnen doen. Publicatie van de gegevens op een openbare Facebookpagina voldoet ook. De informatie die een ANBI moet publiceren is: de naam van de instelling Als de instelling bij het<lees meer>

Veelgestelde vragen over coronavirus voor werkgevers

Moet ik mijn werknemers thuis laten werken? Het kabinet roept werkgevers op om werknemers zo veel mogelijk thuis te laten werken. Daarnaast is de oproep aan u om de werktijden van uw werknemers zo veel mogelijk te spreiden. Ik moet nu leidinggeven op afstand aan werknemers die thuiswerken. Hoe doe ik dat? Het is belangrijk om<lees meer>

Overige maatregelen

Banken verlenen uitstel Een aantal banken heeft in navolging van de overheid een aanvullende maatregel aangekondigd om kleinere ondernemers te ontzien. Gezonde bedrijven krijgen van de banken zes maanden uitstel van aflossing op hun leningen tot 2,5 miljoen euro. Het gaat (tot nu toe) om klanten van ABN AMRO, ING Bank, Rabobank, de Volksbank en<lees meer>

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Qredits komt bestaande klanten die geraakt worden door de maatregelen, die genomen zijn om verspreiding van het coronavirus te beperken, tegemoet in het dragen van hun financieringslasten. De verstrekker van microkrediet verleent 6 maanden uitstel van aflossing. De rente gaat in die periode omlaag naar 2%. Deze maatregel is bedoeld om kleine ondernemers in bijvoorbeeld<lees meer>

Verruiming regeling Garantie Ondernemingsfinanciering

MKB’ers en grote bedrijven die moeite hebben om bankleningen en –garanties te krijgen kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemingsfinanciering-regeling (GO). Met de GO geeft de overheid een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties. Met de GO kan een onderneming minimaal €1,5 miljoen euro en maximaal €50 miljoen euro lenen. Het garantiepercentage is 50%. Het<lees meer>

Bijzonder uitstel betaling belastingen

Indien u door de uitbraak van het coronavirus financieel in de problemen bent gekomen, kunt u de Belastingdienst verzoeken om uitstel van belastingbetaling. Het gaat hierbij om inkomsten-, vennootschaps-, omzet- en loonbelasting. De aanvraag moet schriftelijk gemotiveerd worden, zodat de invordering kan worden stilgezet, pas later vindt de beoordeling plaats. Een voorbeeld van een motivering<lees meer>

Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten

Sommigen zullen reeds bekend zijn met de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB). Om de ondernemers die door de coronacrisis zijn getroffen te helpen, zijn de regels voor de BMKB versoepeld sinds 16 maart 2020. Bedrijven kunnen nu onder gunstigere voorwaarden geld lenen bij de bank. De BMKB is bestemd voor bedrijven die aan de volgende voorwaarden voldoen:<lees meer>

Compensatieregeling

Bedrijven en branches die direct hard geraakt worden door de gezondheidsmaatregelen van het kabinet die genomen zijn in verband met de uitbraak van het coronavirus, kunnen aanspraak maken op de compensatieregeling. Deze bedrijven krijgen op korte termijn een directe, vaste tegemoetkoming van €4.000. Deze tegemoetkoming is eenmalig en is een gift. Binnenkort komt er een<lees meer>

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Voor het artikel met betrekking tot de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voo werkbehoud, zie https://www.twanvandewiel.nl/blog/werktijdverkorting-vs-tijdelijke-noodmaatregel-overbrugging-voor-werkbehoud/   Speciaal voor zelfstandig ondernemers met een levensvatbaar bedrijf die als gevolg van de uitbraak van het coronavirus tijdelijk financieel in zwaar weer terecht komen, is er een nieuwe regeling: de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO). Er zijn twee vormen van<lees meer>

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud

Voorheen konden bedrijven die aan bepaalde voorwaarden voldeden werktijdverkorting (WTV) aanvragen voor (een deel van) hun personeel. Sinds dinsdagavond 17 maart is het niet meer mogelijk WTV aan te vragen, deze maatregel is dan ook per direct ingetrokken. Hiervoor in de plaats is een nieuwe maatregel, welke dezelfde strekking heeft als de WTV. Het gaat<lees meer>

Maatregelen COVID-19: ZZP’ers: Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen

ZZP’ers: Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen Als ZZP’er kunt u geen gebruik maken van de werktijdverkortingsregeling. Dat komt doordat de regeling alleen van toepassing is voor medewerkers in loondienstverband. Wel kunt u bij uw woongemeente een inkomensaanvulling of lening aanvragen op grond van het besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Houd hierbij wel rekening met een afhandeltermijn. Voorwaarden Als<lees meer>

Maatregelen COVID-19: Aanvragen werktijdverkorting

Aanvragen werktijdverkorting UPDATE: Deze regeling is i.v.m. het corona virus vervangen door de noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud! Werktijdverkorting Vs. Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft het mogelijk gemaakt voor bedrijven die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus om gebruik te maken van werktijdverkorting. Als er<lees meer>

Maatregelen COVID-19: Verruiming BMKB

BMKB-regeling: Bent u mkb-ondernemer? Dan kunt u met de BMKB-regeling een borgstelling krijgen voor een gedeelte van een krediet. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) staat garant voor dit deel. Zo kunt u bij de bank meer lenen dan u op basis van uw onderpand zou krijgen. De BMKB-regeling is verruimd om de<lees meer>

Kabinet helpt ondernemers in coronacrisis: Later belasting betalen mag.

Het kabinet komt met extra maatregelen om de economie te stimuleren van het coronavirus. Ondernemers die in de problemen denken te komen, mogen bijzonder uitstel van betaling vragen voor hun inkomsten-, vennootschaps-, omzet- en loonbelasting. De overheid zal soepeler omspringen met regels over belastingaangifte en het garant staan voor leningen aan bedrijven in de problemen.<lees meer>

Sterk wisselende inkomens? Bekijk dan de mogelijkheden van middeling!

Hebt u een sterk wisselend inkomen uit werk en woning? Dan betaalt u waarschijnlijk meer belasting dan wanneer u dat inkomen gelijkmatig verdeeld over drie jaar krijgt. Misschien kunt u wel gebruik maken van middeling! Wat is middeling? Met middeling berekent u uw gemiddelde inkomen over drie aaneengesloten kalenderjaren. Dit heet het middelingstijdvak. U rekent<lees meer>

Belastingaangifte 2019 – De checklist

Misschien heeft u hem alweer ontvangen, de bekende blauwe envelop met daarin een uitnodiging voor het doen van uw aangifte inkomstenbelasting voor 2019. Mogelijk ontvangt u voortaan deze uitnodiging ook via uw digitale brievenbus bij de Belastingdienst. Belangrijke wijzigingen met betrekking tot de aangifte van 2019 Per 1 januari 2019 zijn de inkomstenbelasting en de inkomensafhankelijke bijdrage<lees meer>

Belastingaangifte 2019 – Vooraf ingevulde aangifte

Indien wij uw aangifte inkomstenbelasting verzorgen, maken wij graag gebruik van de vooraf ingevulde aangifte, de zogenaamde VIA-gegevens, van de Belastingdienst. De Belastingdienst stelt uw VIA-gegevens alleen aan ons beschikbaar als u daar toestemming voor geeft. Hoe gaat dit in zijn werk? Wij hebben onlangs een verzoek ingediend bij de belastingdienst om uw VIA-gegevens aan<lees meer>

Gratis factureren met de Spitsfactuur App van MUIS Software

Onlangs heeft Muis Software de Spitsfactuur App gelanceerd. Met de App versie heeft u in een paar eenvoudige stappen een professionele factuur opgesteld en verstuurd in uw eigen huisstijl. Uw verstuurde factuur wordt ook als UBL-bestand verzonden. Hierdoor kan de ontvanger uw factuur heel gemakkelijk inlezen in de boekhouding. Tevens voldoet uw factuur altijd aan<lees meer>

Starters- en zelfstandigenaftrek? Denk aan het urencriterium!

Bent u een starter of wilt u een bedrijf starten? Dan komt u in aanmerking voor de startersaftrek, mits u aan het urencriterium voldoet. Deze fiscale aftrekpost is een verhoging van de zelfstandigenaftrek en bedoeld als stimulans voor startende ondernemers. Meer weten? Lees snel verder. Startersaftrek 2020 De startersaftrek is een fiscaal voordeel die startende<lees meer>

SLIM-regeling voor MKB-bedrijven

Vanaf volgend jaar maart kunnen MKB-bedrijven een subsidie aanvragen om een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen of de vaardigheden van hun medewerkers up-to-date te houden. Ook grotere bedrijven uit de horeca, de landbouw en de recreatiesector hebben aanspraak op de SLIM-regeling. Wat is de SLIM-regeling? De SLIM-regeling staat voor de<lees meer>

Aftrekbare zakelijke kosten

Welke kosten mag ik nou aftrekken?! Regelmatig horen of zien wij van TvdW de volgende vraag voorbijkomen. In deze blog willen we iets meer duidelijkheid bieden over de aftrekbaarheid van kosten voor ondernemers. Van de gemaakte opbrengsten mogen alleen de zakelijke kosten afgetrokken worden. Dit betekent dat alleen de kosten die gemaakt worden  voor de<lees meer>

Leven lang leren met STAP-budget

Lang leven leren met het STAP-budget. Dat is het idee van Minister van Engelshoven: “Waar vroeger je diploma je eindstation was, is het nu juist het begin van een leven lang leren en ontwikkelen.” Doormiddel van het STAP-budget hebben personen met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt recht op deze subsidie. Wat deze subsidie inhoud?<lees meer>

Blog 2: Fiscale wijzigingen 2020

Ook in deze blog hebben we het over de wijzigingen als gevolg van afgelopen Prinsjesdag voor eenmanszaken, vennootschappen onder firma en voor particulieren. Blog 1 kun je hier teruglezen. Lager toptarief VBP uitgesteld Het tarief winst voor de winst boven €200.000 gaat niet omlaag, ondanks eerdere berichtgevingen van het kabinet. Vanaf 2021 gaat het hoge<lees meer>

Blog 1: Fiscale wijzigingen 2020

In deze blog vertellen we meer over de wijzigingen als gevolg van afgelopen Prinsjesdag voor eenmanszaken, vennootschappen onder firma en voor particulieren. De veranderingen in de inkomstenbelasting zullen dus centraal staan. Vervroegd tweeschijvenstelsel Het tweeschijvenstelsel zou oorspronkelijk  zijn entree maken in 2021, maar het kabinet heeft dit een jaar naar voren gehaald. Het doel was<lees meer>

De leasefiets: fietsend het jaar in!

Neem je liever de fiets dan de auto naar het werk? Dan is er goed nieuws voor jou! Vanaf 1 januari 2020 wordt het makkelijker om een leasefiets van de zaak te rijden. In deze blog vertellen we je er meer over. Het oude fietsplan In 2015 is het fietsplan, de oude regeling voor een<lees meer>

De nieuwe kleineondernemersregeling! Wat gaat er veranderen?

Ondernemers of zzp’ers kunnen al geruime tijd gebruik maken van de kleineondernemersregeling (KOR). Echter gaat vanaf 1 januari 2020 deze regeling op de schop. Dit heeft gevolgen voor zowel de huidige deelnemers als voor potentiële deelnemers aan de KOR! Hierbij zijn enkele data erg belangrijk. Meer weten? Lees snel verder! Waarvoor is de kleineondernemersregeling (KOR)<lees meer>

Kilometerregistratie: denk aan de wettelijke eisen!

In een eerdere blog hebben we jullie geïnformeerd over de auto van de zaak. Een belangrijke voorwaarde om (voordelig) kosten van de winst af te trekken, is een sluitende kilometerregistratie. Maar waar moet zo’n kilometerregistratie dan aan voldoen? In deze blog leggen we het aan je uit! Zelf bijhouden Een sluitende kilometerregistratie heb je niet<lees meer>

Brexit Update: Wat zijn de mogelijke uitkomsten

Status Brexit Het Verenigd Koninkrijk (VK) liet op 29 maart 2017 officieel weten de Europese Unie (EU) te verlaten. In de blog: “Bent u al voorbereid op de Brexit?” hebben we je geïnformeerd over de belangrijkste punten die veranderen voor jou als ondernemer. Helaas is er nog veel onduidelijkheid of de Brexit doorgaat of juist<lees meer>

Starterskit; de tool voor een goede start voor jouw onderneming

In Nederland zien we steeds meer startende ondernemers en daar zijn wij bij TvdW blij mee! Maar wat ons opvalt is dat jongeren (13 – 18 jaar) steeds vaker hun eigen ondernemingen beginnen, in 2018 is deze groep jonge ondernemers gegroeid met 31%. In 2017 waren er 2.728 startende ondernemers die zich inschreven bij de<lees meer>

Fiscale eenheid omzetbelasting: één btw aangifte

Blog Fiscale eenheid OB In de blog van vorige week hebben we het over de fiscale eenheid vennootschapsbelasting gehad. Echter, is er niet alleen een fiscale eenheid voor de VPB, maar bestaat er ook een fiscale eenheid voor de omzetbelasting (BTW). In deze blog vertellen we je meer over deze fiscale eenheid BTW. Wat is<lees meer>

Fiscale Eenheid Vennootschapsbelasting; Hoe werkt het?

Fiscale Eenheid VPB Fiscale voordelen, welke ondernemer wil dit nou niet? Als ondernemer wil je natuurlijk aan het eind van het jaar zoveel mogelijk overhouden onder de streep. De fiscale eenheid vennootschapsbelasting is één van de voordelen waardoor je als ondernemer meer overhoudt. Maar hoe kom je nou als ondernemer in aanmerking voor de fiscale<lees meer>

Verlaging tarief vennootschapsbelasting; wat levert het netto op?

Verlaging vennootschapsbelasting, verhoging aanmerkelijk belang.. wat levert het ons netto op? Een verlaging van de belasting? Dat lezen ‘we’ graag! Maar wat levert deze verlaging nu echt per saldo op? Dat vinden wij bij TvdW een interessantere vraag!   Verlaging tarief vennootschapsbelasting Vanaf 1 januari 2019 is het vennootschapsbelastingtarief van de eerste ‘schijf’ verlaagt naar<lees meer>

Auto van de zaak; meer fiscale gevolgen dan je denkt!

Na jaren in dezelfde auto te hebben gereden ben je toe aan iets nieuws. Je hebt je oog laten vallen op een sportmodel, een stationwagen of juist een vol elektrische auto.  Maar, de aankoop van een auto heeft meer fiscale gevolgen dan je denkt! Ga je je nieuwe droomauto nou privé of zakelijk aanschaffen? Wat<lees meer>

Bent u al voorbereid op de Brexit?

Over iets minder dan een maand is het zover: het Verenigd Koninkrijk trekt zich terug uit de Europese Unie. Vanaf 29 maart zal het Verenigd Koninkrijk (VK) dus geen onderdeel meer zijn van de Europese Unie. Als u goederen levert aan klanten in dit gebied, heeft de Brexit ook gevolgen voor u. Let op:  ondanks<lees meer>

TvdW Netwerkbijeenkomst: een groot succes!

Precies één week geleden vond de allereerste TvdW netwerkbijeenkomst plaats. Tijdens deze avond stond de toekomst van de ondernemer centraal. Zes uiteenlopende partijen hebben presentaties gegeven over nuttige weetjes en diensten voor ondernemers. Met bijna 50 deelnemers kunnen we spreken van een geslaagde eerste editie, en een nieuwe TvdW traditie is geboren!   We willen<lees meer>

TvdW Netwerkbijeenkomst

Op 20 februari 2019 zal de eerste netwerkbijeenkomst gehouden worden in ons eigen TvdW kantoor. Tijdens deze bijeenkomst geven wij, TvdW, en enkele van onze partners een korte presentatie van ongeveer 10 a 15 minuten. Door middel van deze bijeenkomst willen we u de gelegenheid geven om in aanraking te komen met diverse partijen die<lees meer>

Van 6 naar 9 procent: wat zijn de gevolgen voor uw onderneming?

Per 1 januari 2019 wordt het ‘lage’ omzetbelastingpercentage verhoogd van 6 naar 9 procent. Door middel van deze blog willen we u op de hoogte brengen van de (mogelijke) gevolgen voor uw onderneming. De verhoging van het lage BTW tarief raakt vooral consumenten. Ondernemers die recht hebben op aftrek van de BTW ondervinden geen last<lees meer>

WKR: Voordelig, maar wel tot de grens!

Sinds 1 januari 2015 is de werkkostenregeling (WKR) voor alle werkgevers verplicht. Toch blijft het een lastig onderwerp. Welke vergoedingen zijn nu belast en welke zijn onbelast? In deze blog hopen we u hier meer duidelijk over te verschaffen. Wat is de werkkostenregeling? De werkkostenregeling vervangt alle verschillende regels en wetten betreffende de verschillende vergoedingen<lees meer>

Zelfstandig & Zwanger? Denk aan de ZEZ uitkering!

Bent of wordt u binnenkort zwanger en werkt u als zelfstandige? Dan kunt u voor de periode rond de bevalling een zwangerschaps- en bevallingsuitkering aanvragen. In deze blog leggen wij de belangrijkste kenmerken van deze ‘ZEZ’ uitkering aan u uit! Wie hebben er recht op de ZEZ-uitkering? Zoals de naam van de uitkering eigenlijk al<lees meer>

Prinsjesdag: Alle fiscale wijzigingen op een rijtje!

18 september jl. was het weer de derde dinsdag van september, oftewel: Prinsjesdag! Naast de troonrede en de vele hoedjes wordt op deze dag ook het belastingplan voor 2019 bekend gemaakt. In deze blog worden de belangrijkste pijlers van dit plan nader toegelicht.   Inkomstenbelasting Schijven box 1: van 4 naar 2 schijven Het kabinet<lees meer>

Tussentijdse cijfers: voorkomen is beter dan genezen!

Voorkomen is beter dan genezen. Het is één van de meest gehoorde clichés, maar zeker niet minder waar. Wanneer een boekjaar is afgelopen, valt er namelijk niet veel meer te veranderen aan de resultaten. Hier ligt dan ook de enorme kracht van tussentijdse cijfers! Het doel van tussentijdse cijfers Waar voorheen bedrijven soms genoeg informatie<lees meer>

Nog steeds geen duidelijkheid over de wet DBA

Naar aanleiding van onze eerder geschreven blog ‘Ook de opvolger van de VAR (DBA) moet eraan geloven’ schrijven we deze update die betrekking heeft op het uitstel van de Wet DBA. In onze vorige blog schreven we dat de wet DBA waarschijnlijk zal worden vervangen. De handhaving van deze wet was tot 1 juli 2018<lees meer>

Arbeidsongeschiktheidsverzekering een noodzakelijk kwaad? Lees mijn verhaal!

1 juni 2004 was de dag dat ik voor mezelf begon. Een van de eerste gesprekken als startende ondernemer was met de toenmalige verzekeringsagent over de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het afsluiten van deze verzekering behoort namelijk tot een van de grote veranderingen van mijn overstap naar het ondernemerschap. Bovendien wilde ik graag alle risico’s zoveel mogelijk beperken.<lees meer>

Situatie update Twan

Het is alweer een tijdje geleden dat we jullie hebben geïnformeerd over de situatie rondom Twans gezondheid. Wellicht heeft u eerder via Facebook of op onze website het interview gelezen dat onze collega Beau met Twan heeft gehad. Dit gesprek kunt u nog steeds lezen via deze link. Daarin vertelt Twan zelf over zijn ongeluk<lees meer>

Informatiesheet AVG

Per 25 mei 2018 gaat de Algemene Verordering Gegevensverwerking, oftewel de AVG, van start. Deze wetswijziging zorgt ervoor dat de privacyrechten worden versterkt. Dit zorgt ervoor dat organisaties, zoals wij, meer verantwoordelijkheden krijgen. Uiteraard doen wij er bij TvdW alles aan om deze maatregelen na te leven. In deze informatiesheet beschrijven we wat we hebben<lees meer>

Aandachtspunten aangifte inkomstenbelasting DEEL 2

Vanaf 1 maart heeft u de mogelijkheid om belastingaangifte te doen. In deze tweede blog zetten wij het tweede deel van de belangrijke aandachtspunten onder elkaar waar u op moet letten. De informatie in deze blog is voornamelijk afkomstig van de website van de Belastingdienst. Inkomsten uit overig werk Dit is een post waarbij veel<lees meer>

Aandachtspunten aangifte inkomstenbelasting DEEL 1

Vanaf 1 maart heeft u de mogelijkheid om belastingaangifte te doen. In deze blog zetten wij een aantal belangrijke aandachtspunten onder elkaar waar u op moet letten. De informatie in deze blog is voornamelijk afkomstig van de website van de Belastingdienst. Bijleenregeling eigen woning De bijleenregeling eigen woning is van toepassing in de situatie waarin<lees meer>

Heeft u een sterk wisselend inkomen? Denk aan middeling!

Bent u pas gestart of gestopt met werken? Of bent u een ondernemer/freelancer? Waarschijnlijk heeft u dan een (sterk) wisselend inkomen. De Belastingdienst heeft een fiscale faciliteit voor personen met een sterk wisselend inkomen, namelijk middeling. In deze blog vertellen we u wat deze faciliteit inhoudt, de voorwaarden voor middeling en hoe middeling kan worden<lees meer>

Niet alle studiekosten zijn aftrekbaar.. Let op!

Vanaf 1 maart kan iedereen weer zijn of haar aangifte inkomstenbelasting indienen. Wij hebben gemerkt dat er veel onduidelijkheid bestaat over de aftrekbaarheid van studiekosten. Door middel van deze blog geven wij een korte uiteenzetting over de aftrekbaarheid van deze studiekosten. Enkele jaren geleden is de regelgeving met betrekking tot studiefinanciering gewijzigd voor studenten. Zo<lees meer>

Situatie update Twan van de Wiel

Zoals de meeste wellicht al hebben vernomen heeft Twan afgelopen november een ernstig fietsongeluk gehad in Mexico. De afgelopen maanden zijn zeer onzeker geweest en concrete berichtgeving over Twan zijn situatie was daarom lastig. Naast het op de hoogte houden van de klanten wilden we nu iedereen die belangstelling heeft op de hoogte houden van<lees meer>

Managementrapportages: enkele methodes van TvdW in kaart

In deze laatste blog van het managementrapportages-drieluik werpen we een oog op enkele methodes van managementrapportages die bij ons gebruikt kunnen worden. We lichten de vier meest interessante methodes binnen TvdW toe. Op welke wijze kunnen managementrapportages worden opgesteld? Binnen TvdW maken we onder andere gebruik van de volgende systemen; Microsoft Power BI Door de<lees meer>

Voorkom boetes bij de Belastingdienst!

Iedereen komt in zijn leven wel in aanraking met de Belastingdienst. Naast de aangifte inkomstenbelasting kunnen ondernemers ook te maken hebben met de omzetbelasting, loonbelasting en vennootschapsbelasting. Uiteraard is belasting betalen niet vrijwillig, en de Belastingdienst let er dan ook op dat belastingen (op tijd) betaald worden. In deze blog gaan wij de mogelijke boetes<lees meer>

Managementrapportages: de ontwikkelingen op een rij

Al jarenlang is er behoefte aan tussentijds inzicht. Waar vele jaren geleden een uitdraai van een tussentijdse balans volstond, wil men tegenwoordig op elk moment inzicht in de financiële situatie. In deze blog zetten we enkele ontwikkelingen op het gebied van managementrapportages uiteen. Ontwikkelingen Enkele decennia geleden werden managementrapportages amper gebruikt. Dit was onder andere<lees meer>

Managementrapportages: een kennismaking

De komende weken gaan we u bijpraten over het onderwerp managementrapportages. Door middel van drie blogs vertellen we wat managementrapportages zijn, de huidige ontwikkelingen op het gebied van deze rapportages en tot slot bespreken we enkele methodes om management rapportages te vervaardigen. In dit eerste deel leggen we de managementrapportage uit en behandelen we de<lees meer>

Uw bedrijf in de cloud? Wees alert!

Tegenwoordig is iedereen in de cloud. Een mooi voorbeeld van de cloud is Office 365. Overal toegang tot uw bestanden, op meerdere  computers en ook op uw mobiel. Ook zakelijk kan de cloud aantrekkelijk zijn. In deze blog bespreken we enkele aandachtspunten bij de invoering van de cloud in uw bedrijf.   Zakelijk kiezen steeds<lees meer>

Btw-verhoging doorvoeren in de administratie

Vanaf 2019 is het (mogelijk) zover. Het verlaagde btw-tarief wordt verhoogd van 6 naar 9 procent. Het kabinet probeert het werken meer te laten lonen, door een btw-verhoging door te voeren op bepaalde producten en diensten en arbeid minder te belasten.  Enkele vragen die waarschijnlijk bij u opkomen zijn: Voor welke producten en diensten geldt<lees meer>

Eindejaarstip: schenk belastingvrij!

We zijn inmiddels alweer halverwege november en het einde van het jaar komt in zicht. Een nieuw jaar biedt niet alleen nieuwe kansen, maar ook de teller van sommige fiscale faciliteiten staat in januari weer op nul. Het kan dus erg aantrekkelijk zijn om nu nog gebruik te maken van faciliteiten die onder het belastingjaar<lees meer>

Overzicht fiscale maatregelen regeerakkoord voor particulieren

Enkele weken geleden heeft de regering haar regeerakkoord gepresenteerd. In dit akkoord zijn de nodige fiscale maatregelen genomen. Hoewel de meeste maatregelen pas in 2019 ingaan, zetten we in dit artikel de belangrijkste fiscale maatregelen van het regeerakkoord voor particulieren op een rijtje.  Inkomstenbelasting De meeste fiscale maatregelen voor particulieren hebben betrekking op de inkomstenbelasting.<lees meer>

Overzicht fiscale maatregelen regeerakkoord voor ondernemers

Enkele weken geleden heeft de regering haar regeerakkoord gepresenteerd. In dit akkoord zijn de nodige fiscale maatregelen genomen. Hoewel de meeste maatregelen pas in 2019 ingaan, zetten we in dit artikel de belangrijkste fiscale maatregelen van het regeerakkoord voor ondernemers op een rijtje. Door middel van de fiscale maatregelen wil het kabinet Rutte III het<lees meer>

Ook de opvolger van de VAR (DBA) moet eraan geloven

Waarschijnlijk hebt u er inmiddels al veel over gehoord: de verklaring arbeidsrelatie (VAR) die op 1 mei 2016 werd vervangen door de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). De wet DBA wordt nu echter weer vervangen door een nieuwe wet, dit blijkt uit het regeerakkoord. Middels deze blog zullen wij u een korte duidelijke uitleg geven<lees meer>

Ons vernieuwde E-book Voorbereiden Jaarrekening 2017 is uit!

Wilt u de communicatie tussen u en uw administratie/accountantskantoor verbeteren? Wilt u ook meer inzicht en gevoel bij uw financiële cijfers en/of jaarrekening?  Lees dan ons nieuwste E-book 2017! Misschien kunt u dan ook nog besparen op de (administratie/accountants)kosten! Naast de ontwikkeling van onze geheel vernieuwde website zijn we deze periode ook bezig geweest met<lees meer>

Je bank niet meer handmatig inboeken en toch altijd een actuele boekhouding?

Online bankieren is bij veel mensen al de gewoonste zaak van de wereld. Even inloggen om na te gaan of je een betaling hebt ontvangen of om zelf een betaling te doen. Erg makkelijk! Maar online bankieren biedt ook veel voordelen die nog lang niet door alle ondernemers benut worden. Want met online een betaling<lees meer>

Een goed begin is het halve werk!

Bij Administratie- en Advieskantoor TvdW krijgen we regelmatig startende ondernemers over de vloer. Of mensen die de stap naar het zelfstandig ondernemerschap nog niet hebben gemaakt, maar wel plannen in die richting hebben. Vaak lopen zij met dezelfde vragen rond: vragen over de risico’s die je loopt als ondernemer. Over het bijhouden van een goede<lees meer>

Je voeding, je lifestyle én je administratie in balans!

Als betrokken administratiekantoor blijven wij onze klanten natuurlijk volgen en zijn wij benieuwd hoe het met hen gaat. Zo hebben we eens geïnformeerd hoe het momenteel is met Nina Brands van Brands Balance. Lees in deze blog hoe het met haar praktijk gaat en welke ontwikkelingen zij als voedingscoach heeft doorgemaakt. “Het wordt gelukkig steeds<lees meer>

Update samenwerking TvdW en Stichting Basketball Experience Nederland

Enige tijd geleden is er een mooie samenwerking ontstaan tussen TvdW Administratieve Begeleiding en Stichting BEN (Basketball Experience NL). We hebben inmiddels al veel werk voor de Stichting mogen en kunnen verrichten. Onze relatiebeheerder/controller Marcel heeft de taak op zich genomen de administratie van Stichting BEN te herstructureren. Toine Klerks van Stichting BEN vertelt: “Marcel<lees meer>

Kinderopvang: lees hier de laatste ontwikkelingen!

Aangezien de kinderopvang branche een belangrijk deel uitmaakt van onze portefeuille en we ons daardoor dagelijks verdiepen in het kinderopvangnieuws, leek het ons een goed plan hier een blog aan te wijden. Deze keer willen we u graag bijpraten over het laatste nieuws in deze branche en de laatste ontwikkelingen die wij in de markt<lees meer>

Tijd voor ‘the next level’!

In 2016 vierden we een mooie mijlpaal: ons 12,5-jarig jubileum. Wat zijn we er trots op dat ons kantoor nog steeds volop groeit en dat we ook steeds meer voet aan de grond krijgen in de Langstraat, waar onze roots liggen. We zijn blij dat steeds meer klanten de weg naar ons kantoor weten te<lees meer>

Welk btw-tarief moet gehanteerd worden bij het exploiteren van een escaperoom?

Escaperoom: 6 of 21% btw-tarief? Dat was een vraag die lange tijd onduidelijk was voor ondernemers die een escaperoom exploiteren. Verschillende percentages werden gehanteerd en ook waren er diverse uitspraken door inspecteurs van de Belastingdienst die het steeds anders beoordeelden. Op ons verzoek is de vraag eind 2016 voorgelegd aan de Belastingdienst om daar een<lees meer>

Cookies
Wij maken gebruik van cookies zoals omschreven in ons Privacy document. Klik op onderstaande button als u hiermee akkoord gaat. Of klik hier om deze melding te verbergen
Akkoord