• Sterk wisselende inkomens? Bekijk dan de mogelijkheden van middeling!
 • Sterk wisselende inkomens? Bekijk dan de mogelijkheden van middeling!
 • Sterk wisselende inkomens? Bekijk dan de mogelijkheden van middeling!
Betaal niet teveel belasting
maak gebruik van middeling
Marcel

Uw adviseur Marcel Hoefnagel

Hebt u een sterk wisselend inkomen uit werk en woning? Dan betaalt u waarschijnlijk meer belasting dan wanneer u dat inkomen gelijkmatig verdeeld over drie jaar krijgt. Misschien kunt u wel gebruik maken van middeling!

Wat is middeling?

Met middeling berekent u uw gemiddelde inkomen over drie aaneengesloten kalenderjaren. Dit heet het middelingstijdvak. U rekent dan vervolgens hoeveel belasting u per jaar moet betalen. Zijn de nieuwe belastingbedragen lager dan die van de eerdere aanslagen? Dan hebt u mogelijk recht op een teruggaaf.

Voor wie is middeling bedoeld?

In de onderstaande situaties krijgt u waarschijnlijk belasting terug:

 • U hebt na uw afstuderen een vaste baan gekregen en had naast uw studie een bijbaan.
 • U hebt een ontslagvergoeding gekregen.
 • U bent in de afgelopen jaren gestart of gestopt met werken.
 • U werkt als freelancer of als ondernemer.
 • U hebt onbetaald verlof opgenomen (bijvoorbeeld voor een sabbatical).
 • U bent minder gaan werken.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

 • De middelingsregeling geldt alleen voor inkomen in box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning).
 • U kunt alleen middelen over een periode van 3 aaneengesloten hele kalenderjaren (het middelingstijdvak).
 • U hebt over het hele middelingstijdvak belasting betaald in Nederland.
 • Het middelingstijdvak heeft geen overlap met een ander middelingstijdvak.
 • U moet uw verzoek om middeling doen binnen 36 maanden nadat alle aanslagen van de jaren die tot uw middelingstijdvak horen, onherroepelijk vaststaan. Krijgt u een navorderingsaanslag of een beschikking verliesverrekening voordat u uw verzoek hebt gedaan? Dan mag u hier misschien langer over doen.
 • Een aanslag is onherroepelijk als de termijn van 6 weken voor bezwaar, beroep, hoger beroep of cassatie is verstreken.
 • Hebt u in een kalenderjaar negatief inkomen uit werk en woning? Dan berekent de Belastingdienst €0 uit uw inkomen uit werk en woning

Hoe werkt middeling?

Bij middeling telt u de inkomens uit werk en woning van drie aaneengesloten jaren op. De uitkomst deelt u daarna door drie. Over de uitkomst daarvan – het gemiddelde inkomen – berekent u per jaar opnieuw de belasting. Is het totaal van de nieuwe belastingbedragen lager dan van de oude belastingbedragen? En is het verschil groter dan € 545? Dan kunt u belasting terugkrijgen.

Let op: De te middelen jaren mogen slechts eenmaal in de middelingsberekening worden betrokken. Dus middelt u de jaren 2014-2015-2016, dan mag u 2016 niet meer meenemen in uw volgend middelingstijdvak (2016-2017-2018). Anders zou u over 2016 twee keer middelen.

Denkt u dat middelen van toepassing is bij u en/of wilt u hier meer over weten? Neem dan contact met ons op en wij helpen u verder!

Deze informatie op Youtube bekijken?

Terug naar overzicht
Cookies
Wij maken gebruik van cookies zoals omschreven in ons Privacy document. Klik op onderstaande button als u hiermee akkoord gaat. Of klik hier om deze melding te verbergen
Akkoord
×