• Privacyverklaring TvdW
 • Privacyverklaring TvdW
 • Privacyverklaring TvdW

Dit is de privacyverklaring van TvdW Administratieve Begeleiding B.V. (hierna: TvdW). TvdW is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens op dit site-adres. In deze verklaring wordt beschreven hoe deze gegevensverwerking tussen TvdW en de opdrachtgever geschiedt en voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt. Onder opdrachtgever wordt tevens verstaan de persoon of rechtspersoon welke gegevens achterlaat op de website, of de website bezoekt.

 

Deze privacyverklaring van TvdW is van toepassing op alle persoonsgegevens die we verwerken en op alle domeinen die aan ons gerelateerd zijn. Het gaat hier om de persoonsgegevens van iedereen die contact heeft gehad met TvdW of onze website heeft bezocht. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu, zoals je naam, telefoonnummer, IP-adres, klantnummer of surfgedrag. Wil je meer weten over persoonsgegevens, kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 1. Voor- en achternaam;
 2. E-mailadres;
 3. Telefoonnummer;
 4. IP-adres;
 5. Gegevens over jouw activiteiten op onze website;
 6. Internetbrowser en type apparaat waarmee je onze website bezoekt.

Wij verwerken deze gegevens voornamelijk wanneer je deze zelf invult via bijvoorbeeld een contactformulier op onze site, of wanneer je telefonisch of per mail contact met ons opneemt.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van hun ouders/voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Bezoek je onze website, maar ben je jonger dan 16 jaar, gaan wij ervan uit dat je hiervoor toestemming hebt gekregen.

Daarom raden wij ouders aan betrokken zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Zo voorkom je als ouder/voogd dat er gegevens over kinderen verzameld wordt zonder toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@twanvandewiel.nl. Dan kunnen we deze informatie verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

TvdW verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Verzenden van onze nieuwsbrieven, documenten of reclame-uitingen;
 2. Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 3. Het kunnen afleveren van onze diensten;
 4. Het verbeteren van onze website en het aanbod van producten en diensten op basis van jouw gedrag op onze website.

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt met als belangrijkste doelen jou als klant te ondersteunen bij de administratie, adviseren bij vraagstukken en begeleiden bij het doen van belastingaangiften. TvdW verwerkt deze gegevens uitsluitend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Voor andere werkzaamheden, bijvoorbeeld met betrekking tot het voeren van een (loon)administratie, welke niet onderdeel uitmaakt van een samenstellingsopdracht of Aangifte IB, is de verwerkingsovereenkomst van toepassing. Deze overeenkomst is op te vragen via info@twanvandewiel.nl. Met het accepteren van deze TvdW privacyverklaring ga je ook direct akkoord met de verwerkingsovereenkomst, indien van toepassing op jouw situatie.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

TvdW neemt graag (maatschappelijke) verantwoordelijkheid voor haar diensten, zo ook op basis van geautomatiseerde verwerkingen en besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat in dit geval om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een collega van TvdW) tussen zit. TvdW gebruikt enkel automatische verwerkingen wanneer een bezoeker van onze website op eigen initiatief een contact- of inschrijfformulier invult. Hierdoor worden geen automatische diensten waar geen input van klanten, bezoekers of TvdW zelf voor gebruikt worden ingezet, om risico’s op (aanzienlijke) gevolgen voor personen te voorkomen.

Wie zijn wij?

In het overzicht hieronder vind je alles basisgegevens van ons bedrijf die je kunt gebruiken om contact met ons op te nemen in het geval van vragen, opmerkingen of wijzigingen:

Site-adres: twanvandewiel.nl

Mailadres: info@twanvandewiel.nl

Telefoonnummer: 0416 - 33 77 93

 

Adres kantoor: Margrietstraat 95, 5141 GW Waalwijk

Adres postbus: Postbus 212, 5140 AE Waalwijk

 

Hoe lang bewaren wij gegevens?

We bewaren je persoonsgegevens zo lang als we dat volgens de wet moeten doen en zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we je gegevens gebruiken. Zolang je bijvoorbeeld klant bij ons bent, bewaren we je gegeven volgens de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar. Daarna bewaren we je gegevens alleen voor statistische doeleinden en om eventuele klachten of juridische zaken af te handelen. Wil je meer weten over hoe lang we specifieke gegevens van je bewaren, neem dan contact met ons op.

 

Delen wij persoonsgegevens met derden?

TvdW verkoopt of verhuurt jouw gegevens niet aan derden. Als dit ooit nodig is, uitsluitend voor bijvoorbeeld de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zullen we dit met zorg doen. Met bedrijven die jouw gegevens in dat geval verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. TvdW blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen, dus behandelen wij deze samenwerking met net zoveel zorg als op onze eigen website.

 

Gebruikt TvdW cookies?

TvdW gebruikt enkel technische en functionele cookies. De analytische cookies die we gebruiken, maken geen inbreuk op je privacy en zijn verder anoniem.

 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet, smartphone of ander apparaat. De cookies die wij gebruiken zijn van noodzakelijk belang voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaan. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen van je browser verwijderen. Je cookies kun je daarmee dus zelf verwijderen.

 

Hoe kan ik mijn gegevens bij TvdW inzien, aanpassen of verwijderen?

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Je kunt daarnaast je toestemming voor gegevensverwerking op een later moment intrekken of hier bezwaar tegen maken. Wil je een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdraging of intrekking van toestemming, neem dan contact op via info@twanvandewiel.nl

 

Voeg bij je mail een kopie van je identiteitsbewijs toe, zodat we kunnen controleren of de aanvraag ook daadwerkelijk jouw gegevens bevat. Streep bij deze kopie je pasfoto, je machine readable zone (MRZ, de strook met nummers onderaan je paspoort), paspoortnummer en BSN zwart om je privacy te beschermen. Wij komen hier dan zo snel mogelijk bij je op terug.

 

Hoe worden mijn persoonsgegevens beveiligd?

TvdW neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens uiterst serieus. Daarom hebben we er veel aan gedaan om je gegevens zowel organisatorisch als technisch zo goed mogelijk te beveiligen. Wij spannen ons in passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet voldoende beveiligd zijn of dat je aanwijzingen hebt van misbruik, kun je contact opnemen via onze klantenservice of via info@twanvandewiel.nl.

 

Wijzigingen en contact

TvdW behoudt zich het recht voor om deze privacy verklaring te wijzigen. Daarom wordt aanbevolen om periodiek de privacy verklaring op de website te controleren. Indien je bezwaar tegen of vragen over de (gewijzigde) privacyverklaring hebt, kun je contact opnemen via info@twanvandewiel.nl.

Cookies
Wij maken gebruik van cookies zoals omschreven in ons Privacy document. Klik op onderstaande button als u hiermee akkoord gaat. Of klik hier om deze melding te verbergen
Akkoord
×