• Loonadministratie
 • Loonadministratie
 • Loonadministratie
salarisadministratie

Loonadministratie: wat wordt van een werkgever verwacht?

Als je personeel hebt of van plan bent binnenkort personeel aan te nemen, zal je een salarisadministratie moeten bijhouden. Ook moet je je medewerker(s) een contract aanbieden, waarin je samen de gemaakte afspraken vastlegt. Als werkgever bent je verplicht elke maand loonaangifte te doen, je medewerkers correct uit te betalen en het juiste bedrag aan loonheffingen aan de Belastingdienst af te dragen. Vooral voor kleinere ondernemingen kunnen al deze verplichtingen een flinke uitdaging zijn. TvdW biedt dan uitkomst met ondersteuning van de Loonadministratie!

 

TvdW biedt hulp met Loonadministratie

Met onze dienst Loonadministratie nemen we je deze zorg graag uit handen. Daarnaast bieden we je hulp bij het correct verwerken van alle loonadministratie. Het voordeel van TvdW is dat we geen opstartkosten rekenen. Daarnaast betaal je een vast all-in tarief per salarisstrook. Alle kosten zijn dus handig vooraf inzichtelijk te maken!

 

Salarisverwerking met Nmbrs

Voor de verwerking van jouw personeels- en salarisadministratie gebruiken wij software van Nmbrs®. Nmbrs® is een cloud applicatie. Dit betekent dat Nmbrs® vanaf elke computer met internet kan worden benaderd. Je gegevens zijn dus 24 uur per dag en 7 dagen per week online beschikbaar in een beveiligde omgeving. Dat is handig voor jou als werkgever, maar ook voor al je medewerkers. Zij kunnen namelijk ook altijd en overal hun salarisgegevens inzien.

De verwerking verzorgen wij op basis van door jou aangeleverde gegevens en informatie. De output van de door ons gevoerde loonadministratie, zoals o.a. loonstroken, betaaloverzicht- of bestand, loonaangifte en journaalpost, leveren we je standaard per e-mail aan. Je kunt deze output ook zelf via je eigen beveiligde omgeving in Nmbrs® benaderen. Ook je medewerkers kunnen hun loonstrook opvragen in hun persoonlijke online omgeving.

Ook voor je loonadministratie geldt: TvdW denkt met je mee!

Alle mogelijkheden van NMBRS bij TvdW Loonadministratie:

 1. Verzorgen van de loonverwerking, loonaangifte en het jaarwerk
 2. Telefonische helpdesk voor korte vragen
 3. Advies over en het opstellen van arbeidsovereenkomsten en overige personeelsvraagstukken
 4. Export naar uw boekhoudpakket
 5. Medewerkerslogin
 6. Managerslogin
 7. Verlofregistratie
 8. Verzuimregistratie
 9. Digitaal dossier
 10. HR-signalen
 11. HR-rapporten
 12. Interactieve loonstrook 

 

Ben je al klant van TvdW Loonadministratie? Dan kun je met de knop hierboven snel inloggen om naar je persoonlijke pagina te gaan.

Blog
De gevolgen van Prinsjesdag 2023 voor Loonadministratie

In deze blogserie zetten we alle belangrijke veranderingen aan de hand van Prinsjesdag 2023 voor je op een rijtje. Dit doen we aan de hand van onze eigen diensten. In deze blog bespreken we alle veranderingen die Prinsjesdag 2023 op Loonadministratie heeft. Lees je met ons mee?   1: Minimumloon 2024 Vanaf 1 januari 2024<lees meer>
Aangepast STAP-budget vanaf 18 september beschikbaar

08-09-2023 Update 18-09-2023: Hoewel er minder mensen klaar zaten om het STAP-budget aan te vragen dan in eerdere rondes, was de pot rond half 12 vandaag toch al leeg. Ruim 10.000 mensen dienden hun aanvraag voor het STAP-budget in: dat is juist weer méér dan bij eerdere rondes. Heb je deze keer geen aanvraag kunnen<lees meer>
Nieuwe regels concurrentiebeding: moderner en minder beperkend

06-07-2023 Steeds vaker nemen werkgevers een concurrentiebeding op in het contract met hun medewerkers. Zo’n concurrentiebeding houdt in dat werknemers niet eenzelfde functie mogen vervullen bij een concurrent na het beëindigen van hun contract. Deze regel bestaat om te bedrijfsbelangen namens een werkgever goed te kunnen beschermen. Hoewel een concurrentiebeding in de basis een goede<lees meer>
Stagevergoeding: hier heb je recht op

15-05-2023 Veel studenten lopen voor hun studie een langere periode stage bij een bedrijf. Hierin kunnen ze vast de kneepjes van het vak leren, terwijl ze daarnaast kunnen blijven studeren. Hoewel een stage lopen soms op normaal werk lijkt, geldt dat niet zo voor de vergoeding van een stage. Heb je voor je stagevergoeding bijvoorbeeld<lees meer>
Nieuwe ‘Zo Gefietst’ campagne afgetrapt

13-05-2023 Vaak schiet de fiets pakken voor een klein ritje er snel bij in. Snel op de fiets langs de plaatselijke bakker of supermarkt voor een kleine boodschap, even langsfietsen bij familie verderop in het dorp of gezond naar het werk. Hoewel veel mensen weten dat de fiets pakken echt geen slecht idee is, is<lees meer>
Stijging wettelijk minimumloon per 1 juli: dit verandert er

12-05-2023 Nog altijd hebben we te maken met flinke prijsstijgingen in ons dagelijks leven. Boodschappen zijn een stuk duurder, gas is flink in prijs gestegen en dat werkt bijvoorbeeld ook door in activiteiten die we willen doen in onze vrije tijd. Daarom zag het kabinet de noodzaak het minimumloon per 1 juli 2023 wat verder<lees meer>
Hoe hoog is het minimumsalaris van een DGA?

07-04-2023 Het Handboek Loonheffingen van de Belastingdienst is het belangrijkste naslagwerk voor ondernemers die alles willen weten over de aangifte van loonheffingen. De Belastingdienst voorziet dit handboek regelmatig van een update, met nieuwe regelingen en aanpassingen op bestaande regels. Sinds kort staat een nieuwe versie online, met een vijftal belangrijke veranderingen ten opzichte van de<lees meer>
Toegelicht: Laadpaal bij woning werknemer

De voordelen van een laadpaal bij de woning van de werknemer zijn verwerkt in de bijtelling, als de werkgever een auto ter beschikking heeft gesteld. Voor een werknemer met een eigen auto mag de werkgever maximaal € 0,21 (bedrag 2023) per zakelijke kilometer onbelast vergoeden. Dit is inclusief de kosten voor de laadpaal. Als de<lees meer>
Hoogte minimumloon per uur wordt voor iedereen gelijk

U moet uw werknemers vanaf 21 jaar minstens het wettelijk minimumloon betalen. Voor jongere werknemers van 15 tot en met 20 jaar geldt het minimumjeugdloon. Er komt per 1 januari 2024 een wettelijk minimumuurloon. Het minimumloon wordt nu per maand vastgesteld. Daarom heeft een werknemer die 40 uur per week werkt nu een lager minimumuurloon<lees meer>
Toegelicht: Normbedragen en percentages 2023

In onderstaande tabellen vindt u de percentages van de bijdrage Zorgverzekeringswet, premies werknemersverzekeringen en welke premieloonsom van belang is bij het bepalen van de grootte van een werkgever. Daarnaast vindt u voor 2023 de normbedragen, de percentages voor de berekening van de vrije ruimte en de bedragen van de gerichte vrijstellingen. Zorgverzekeringswet -werkgeversheffing Zvw -inhouding<lees meer>
Reminder: Uitbetaalde bedragen aan derden aanleveren vóór 1 februari 2023

Hebt u als ondernemer in 2022 bedragen aan iemand betaald die niet als ondernemer bij u werkt en ook niet bij u in (fictieve) dienstbetrekking is? Dan moet u deze uitbetaalde bedragen aan derden (UBD) vóór 1 februari 2023 aanleveren aan de Belastingdienst. Let op: Sinds 1 januari 2022 maakt de Belastingdienst onderscheid tussen 2<lees meer>
Het gebruikelijk loon van een DGA stijgt in 2023

Er zijn in 2023 wijzigingen in de gebruikelijk-loonregeling, dit heeft als gevolg ook dat het gebruikelijk loon van een DGA stijgt. DGA staat voor directeur-grootaandeelhouder. Je wordt door de Belastingdienst als DGA aangemerkt wanneer je minimaal 5% van de aandelen van een BV bezit en daarnaast werkzaam bent binnen de BV. Wat is het DGA-salaris?<lees meer>
Meestgestelde vragen betaald ouderschapsverlof

Ouders met een arbeidsovereenkomst kunnen vanaf 2 augustus 2022 betaald ouderschapsverlof opnemen en daarvoor een uitkering van UWV krijgen. Dit is zo geregeld in de Wet arbeid en zorg (WAZO). Hierdoor krijgt uw werknemer extra tijd om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie. Ouders krijgen voor 9 weken ouderschapsverlof een uitkering van UWV. De uitkering<lees meer>
Vraag uiterlijk 20 december 2022 WBSO 2023 aan

De WBSO staat voor Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk. De WBSO is er om ondernemers die aan Research & Development (R&D) of technisch-wetenschappelijk onderzoek (TWO) doen op een simpele wijze belastingvoordeel te geven. De WBSO steunt jaarlijks rond 20.000 ondernemingen om Speur- en Ontwikkelingswerk (S&O) uit te voeren. Door de WBSO worden de kosten die<lees meer>
Nieuwsbrief loonheffingen 2023

Op 15 november 2022 is de nieuwsbrief loonheffingen 2023 uitgekomen. In deze brief zijn diverse onderwerpen besproken. In deze blog hebben wij een aantal van de aanpassingen aan regelingen, vergoedingen, etc. voor u op een rij gezet: Het wettelijk minimumloon zal in 2023 extra verhoogd worden; De AOW-leeftijd zal per 1 januari 2023 stijgen naar<lees meer>
Nader toegelicht werkkleding

Het kan voorkomen dat een werkgever van zijn werknemers verwacht dat zij werkkleding dragen, maar wat valt nu eigenlijk onder werkkleding? Daar gaan wij het over hebben in deze blog. Als een werkgever werkkleding ter beschikking stelt aan zijn werknemers blijft de kleding eigenaar van de werkgever. De werkgever mag deze kleding op nihil waarderen,<lees meer>
Eindejaarstips 2022 – auto

Met het jaareinde in zicht, is dit een mooi moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Sommige zaken kunnen niet wachten tot 2023, terwijl andere zaken juist om uitstel tot in het nieuwe jaar vragen. In ieder geval zijn er diverse veranderingen die om aandacht vragen. Welke dat<lees meer>
Eindejaarstips 2022 – Loonadministratie

Met het jaareinde in zicht, is dit een mooi moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Sommige zaken kunnen niet wachten tot 2023, terwijl andere zaken juist om uitstel tot in het nieuwe jaar vragen. In ieder geval zijn er diverse veranderingen die om aandacht vragen. Welke dat<lees meer>
Toegelicht: Bijtelling fiets van de zaak

Wat is de waarde privégebruik fiets en horen daar de accessoires bij? Lees dat en meer in onze laatste blog over de bijtelling fiets van de zaak. Wanneer is er sprake van een ter beschikking gestelde fiets? Een werkgever stelt een fiets ter beschikking aan zijn werknemer en deze fiets blijft eigendom van de werkgever.<lees meer>
Forse stijging minimumloon per 1 januari 2023 met 178 Euro per maand

Het minimum(jeugd)loon wordt op 1 januari 2023 ineens verhoogd met 10,15%. De verhoging bestaat uit een bijzondere verhoging van 8,05% naast de reguliere halfjaarlijkse indexatie op basis van de contractloonstijging. Werkgevers moeten daardoor in de eerste helft van 2023 aan werknemers van 21 jaar en ouder met een fulltime dienstverband minimaal bruto € 1.934,40 betalen.<lees meer>
Belastingplan 2023, maatregelen voor werkgevers

In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2023 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij. Veel voorstellen zijn al eerder aangekondigd, bijvoorbeeld in het coalitieakkoord en de Voorjaarsnota. In deze special de maatregelen voor werkgevers. De voorgestelde maatregelen zullen per 1 januari 2023 in werking treden, tenzij anders vermeld.  Verhoging werkkostenregeling Werkgevers kunnen<lees meer>
Wat is de Subsidieregeling stimulering arbeidsmarktpositie (STAP)?

De Subsidieregeling stimulering arbeidsmarktpositie, ook wel STAP, is een nieuw scholingsbudget aangeboden door de overheid waar werknemers gebruik van kunnen maken. De overheid heeft STAP gemaakt om meer mensen te helpen met hun (om)scholing. Hiermee kunnen mensen hun positie op de arbeidsmarkt verbeteren. Het STAP budget zal in de aangifte inkomstenbelasting de aftrekpost voor scholing<lees meer>
Loonadministratie toegelicht: diensttijduitkering

Bent u een werkgever en heeft u een werknemer ten minste 25 jaar of 40 jaar in dienst? Ontvangt uw werknemer een diensttijduitkering ter gelegenheid van zijn jubileum? Dat heeft gevolgen voor de belasting. In deze handreiking leest u daar meer over. Als een diensttijduitkering aan alle voorwaarden voldoet, is de diensttijdvrijstelling van toepassing. De<lees meer>
Vragen en antwoorden expertsessie: loonheffingen algemeen

De Belastingdienst heeft algemene vragen over loonheffingen beantwoord. Het gaat om vragen die deelnemers hebben gesteld tijdens het webinar ‘Coronavirus fiscale maatregelen en de gevolgen’. Het webinar werd georganiseerd door de Belastingdienst en heeft op 30 september plaatsgevonden. Het ging onder andere over de gevolgen van de coronamaatregelen voor de loonheffingen, inkomsten- en vennootschapsbelasting (Vpb)<lees meer>
Onze software deel 4 – Nmbrs®

De komende tijd geven wij graag meer informatie over de software waar wij als advieskantoor mee werken. TvdW kiest qua software partijen die: kredietwaardig zijn (in verband met de continuïteit) een veilige opslag hebben van uw privacygevoelige informatie verzekerd zijn van een betrouwbare back-up van uw data innovatief zijn en met ons kantoor mee ontwikkelen<lees meer>
Factsheet over transitievergoeding

De Rijksoverheid heeft een factsheet gepubliceerd over de transitievergoeding. Hierin staan de hoofdlijnen waar werkgevers en werknemers rekening mee moeten houden vanaf 1 januari 2020. De factsheet bestaat uit 5 onderdelen: recht op transitievergoeding transitievergoeding berekenen in mindering brengen van kosten collectieve afspraken de compensatieregeling U vindt de factsheet ‘WAB: de transitievergoeding – informatie voor<lees meer>
Leven lang leren met STAP-budget

Lang leven leren met het STAP-budget. Dat is het idee van Minister van Engelshoven: “Waar vroeger je diploma je eindstation was, is het nu juist het begin van een leven lang leren en ontwikkelen.” Doormiddel van het STAP-budget hebben personen met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt recht op deze subsidie. Wat deze subsidie inhoud?<lees meer>
De leasefiets: fietsend het jaar in!

Neem je liever de fiets dan de auto naar het werk? Dan is er goed nieuws voor jou! Vanaf 1 januari 2020 wordt het makkelijker om een leasefiets van de zaak te rijden. In deze blog vertellen we je er meer over. Het oude fietsplan In 2015 is het fietsplan, de oude regeling voor een<lees meer>
WKR: Voordelig, maar wel tot de grens!

Sinds 1 januari 2015 is de werkkostenregeling (WKR) voor alle werkgevers verplicht. Toch blijft het een lastig onderwerp. Welke vergoedingen zijn nu belast en welke zijn onbelast? In deze blog hopen we u hier meer duidelijk over te verschaffen. Wat is de werkkostenregeling? De werkkostenregeling vervangt alle verschillende regels en wetten betreffende de verschillende vergoedingen<lees meer>
Specialisme
MKB
Veel ondernemers hebben behoefte aan advies op het gebied van cijfers en fiscale zaken. Door onze betrokkenheid zorgen wij voor helder tussentijds inzicht en bewustwording van jouw financiële situatie. Een solide basis voor je onderneming!
Meer informatie?
ZZP
Het voeren van een goede administratie is voor veel zelfstandig ondernemers geen prioriteit. Toch is het een belangrijk aandachtspunt. Het is niet alleen verplicht, maar biedt ook nog eens waardevolle cijfers voor de toekomst. Laat ons je erbij helpen!
Meer informatie?
KINDEROPVANG
TvdW heeft al veel organisaties in de kinderopvang geholpen bij het opzetten en inrichten van hun administratie. Wij ontzorgen hen zo veel mogelijk bij alle administratieve en financiële zaken die op hun pad komen.
Meer informatie?
Wij werken onder andere voor:
Cookies
Wij maken gebruik van cookies zoals omschreven in ons Privacy document. Klik op onderstaande button als u hiermee akkoord gaat. Of klik hier om deze melding te verbergen
Akkoord