• Toegelicht: Laadpaal bij woning werknemer
  • Toegelicht: Laadpaal bij woning werknemer
  • Toegelicht: Laadpaal bij woning werknemer
TvdW
19-02-2023

De voordelen van een laadpaal bij de woning van de werknemer zijn verwerkt in de bijtelling, als de werkgever een auto ter beschikking heeft gesteld. Voor een werknemer met een eigen auto mag de werkgever maximaal € 0,21 (bedrag 2023) per zakelijke kilometer onbelast vergoeden. Dit is inclusief de kosten voor de laadpaal.

 

Als de werkgever een laadpaal bij de woning van de werknemer laat plaatsen, is het afhankelijk van de situatie hoe hij deze kosten moet verwerken in de aangifte loonheffingen. Er kan sprake zijn van 3 situaties:

 

  1. Meer dan 500 kilometer privé

Voor werknemers bij wie de werkgever rekening houdt met een bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak, zijn de kosten van de laadpaal onderdeel van de gebruikskosten van de auto. De werkgever hoeft geen rekening te houden met een extra bedrag aan loon (in natura). Dit is ongeacht of een laadpaal is opgenomen in de catalogusprijs.

 

  1. Niet meer dan 500 kilometer privé

Als de werknemer aantoonbaar niet meer dan 500 privékilometers per kalenderjaar rijdt, is geen sprake van bijtelling. Ook dan zijn de kosten van de laadpaal geen loon voor de werknemer. Dit zijn kosten voor zakelijk gebruik. 

 

Vergoeding elektriciteit

De vergoeding voor elektriciteitskosten is geen loon als de werkgever en werknemer hebben afgesproken dat de werknemer het daadwerkelijke verbruik tegen integrale kostprijs doorlevert aan de werkgever. De kosten van een meter om het feitelijk verbruik vast te stellen zijn ook onderdeel van de kostprijs. 

 

Geen vaste vergoeding

De werkgever mag geen onbelaste vaste vergoeding geven voor intermediaire kosten op basis van een gemiddelde elektriciteitsprijs (van bijvoorbeeld het CBS). Wil de werkgever toch een vaste onbelaste vergoeding per kWh geven? Dan is dit alleen mogelijk als hij aannemelijk kan maken dat deze vergoeding gelijk is aan de integrale kostprijs die de werknemer is verschuldigd aan zijn energiemaatschappij.

 

  1. Eigen auto werknemer

Als de werkgever de laadpaal vergoedt aan een werknemer die met een eigen auto rijdt, kan hij niet meer onbelast vergoeden dan € 0,21 (bedrag 2023) per zakelijke kilometer (inclusief woon-werkverkeer). Dit bedrag is inclusief elektriciteit en aanpassingen in de meterkast. Wil hij meer vergoeden, dan is dit loon voor de werknemer. Een werkgever mag dit loon ook aanwijzen als eindheffingsloon als aan de gebruikelijkheidstoets is voldaan. Dit komt ten laste van de vrije ruimte.

 

Laadpaal niet terugvorderen

Vordert een werkgever een laadpaal niet terug van de werknemer na afloop van het dienstverband of stelt hij geen elektrische auto meer ter beschikking? Dan kan de achtergebleven laadpaal een verstrekking vormen, die hij als loon in natura moet belasten. Bijvoorbeeld wanneer de werkgever een teruggaafbeding heeft afgesproken ten tijde van het plaatsen van de laadpaal.

 

Meer informatie

Paragraaf 5.3 van het Besluit nr. 2022-192540
Paragraaf 23.1.6 en 23.3.9 Handboek Loonheffingen 2022

Bron: Forum Belastingdienst
Terug naar overzicht
Cookies
Wij maken gebruik van cookies zoals omschreven in ons Privacy document. Klik op onderstaande button als u hiermee akkoord gaat. Of klik hier om deze melding te verbergen
Akkoord
×