• Werk-privébalans moet beter: eenvoudiger verlof opnemen
  • Werk-privébalans moet beter: eenvoudiger verlof opnemen
  • Werk-privébalans moet beter: eenvoudiger verlof opnemen
Tvdw
29-04-2024

Momenteel bestaan er 10 verschillende wettelijke verlofregelingen. Hier kunnen werknemers aanspraak op maken, om zo een goede balans tussen hun werk en privéleven te kunnen garanderen. Alleen is het voor werknemers vaak onduidelijk of onoverzichtelijk welke opties zij hebben: het verlofstelsel is telkens uitgebreid en daardoor zeer complex geworden. Om dat te doorbreken, moet het stelsel met alle verlofregelingen een stuk simpeler. Uiteindelijk moeten er 3 soorten verlofregelingen komen om de werk-privébalans te verbeteren en eenvoudiger verlof op te kunnen nemen.

 

Verlof voor zorg voor kinderen

Het eerste soort verlof om de werk-privébalans te verbeteren richt zich op de zorg voor kinderen. Je kunt deze verlofregeling inzetten bij geboorte, adoptie en (pleeg)zorg. De volgende bestaande regelingen gaan onderdeel uitmaken van deze overkoepelende verlofsoort:

  • Zwangerschapsverlof;
  • Bevallingsverlof;
  • (Aanvullend) geboorteverlof;
  • Adoptieverlof;
  • Pleegzorgverlof;
  • (Betaald) ouderschapsverlof.

Met deze verlofregeling wil de overheid ervoor zorgen dat partners hun verzorgingstaken gelijkwaardig kunnen verdelen. Tegelijkertijd verhoogt deze regeling de ‘economische zelfstandigheid’ van ouders. Sommige bestaande regelingen kunnen een-op-een worden overgenomen, andere regelingen worden uitgebreid of ingekort.

 

Verlof voor zorg voor naasten

Bij deze tweede verlofsoort wil de overheid het huidige kort- en langdurend zorgverlof integreren. Dit kan nu ingezet worden voor bijvoorbeeld tijdelijke mantelzorg. Mantelzorg komt steeds vaker voor. Door de vergrijzing is de verwachting dat mantelzorg ook steeds vaker nodig gaat zijn. Naast een directe integratie van beide verlofregelingen kijkt de overheid ook nog een optie om de gecombineerde verlofregelingen verder uit te breiden.

 

Verlof voor persoonlijke situaties

Ten slotte moet verlof voor persoonlijke situaties de werk-privébalans kunnen verbeteren. In deze regeling zullen het calamiteitenverlof en het kortverzuimverlof gecombineerd worden. Deze vorm van verlof is in te zetten in het geval van onvoorziene of zeer uitzonderlijke en kortdurende situaties. Voorbeelden zijn een overlijden, een calamiteit of een naaste helpen een arts te bezoeken. Hierbij gaat het altijd om maatwerk, waarbij werknemer en werkgever met elkaar af moeten stemmen hoe zij het verlof regelen. Extra vormen van verlof die nog toegevoegd kunnen worden zijn bijvoorbeeld rouwverlof of transitieverlof.

©TvdW

Terug naar overzicht
Cookies
Wij maken gebruik van cookies zoals omschreven in ons Privacy document. Klik op onderstaande button als u hiermee akkoord gaat. Of klik hier om deze melding te verbergen
Akkoord
×