• Dit is de maximale transitievergoeding in 2024
 • Dit is de maximale transitievergoeding in 2024
 • Dit is de maximale transitievergoeding in 2024
Tvdw
08-01-2024

Wanneer je wordt ontslagen door je werkgever, heb je recht op een transitievergoeding. Deze vergoeding is je werkgever wettelijk verplicht bij zowel tijdelijke als vaste contracten en moet op initiatief van de werkgever uitbetaald worden. De maximale hoogte van zo’n transitievergoeding is afhankelijk van verschillende factoren. Wat de maximale transitievergoeding in 2024 is en hoe je jouw transitievergoeding kunt berekenen, laten we je zien in deze blog!

 

Welke twee onderdelen bepalen de maximale transitievergoeding in 2024?

Om de hoogte van je transitievergoeding te kunnen bepalen, moeten we kijken naar twee aparte onderdelen. Enerzijds bepaalt je maandsalaris op hoeveel transitievergoeding je recht hebt. Daarnaast is ook de duur van je dienstverband bepalend.

 

Naast deze twee onderdelen kunnen nog een aantal vergoedingen de hoogte van je transitievergoeding bepalen. Deze laten we je verderop in deze blog zien.

 

Wat is de maximale transitievergoeding in 2024?

Vanaf 1 januari 2024 is de maximale transitievergoeding vastgesteld op 94.000 euro bruto. Er is een uitzondering mogelijk wanneer je jaarsalaris hoger is dan 94.000 euro bruto. In dat geval mag je transitievergoeding maximaal 1 bruto jaarsalaris bedragen.

 

Zo bereken je jouw maximale transitievergoeding voor 2024

Vanaf begin 2020 heb je al recht op een transitievergoeding vanaf de dag waarop het arbeidscontract ingaat. Je krijgt dus ook een transitievergoeding als je in je proeftijd ontslagen wordt. Je berekent de hoogte van je eigen transitievergoeding met de volgende stappen:

 

 1. Je ontvangt 1/3e van je maandsalaris per volledig dienstjaar, gerekend vanaf je eerste werkdag;
 2. Voor het resterende deel gebruik je de volgende formule:

1      (het ontvangen bruto salaris voor het overige deel van de arbeidsovereenkomst / bruto maandsalaris) X (1/3e van het bruto maandsalaris / 12)

Met de formule kun je dus berekenen wat je over het resterende deel van het jaar verschuldigd bent, waardoor je deze formule ook kunt gebruiken wanneer je minder dan 1 jaar in dienst bent geweest.

Rekenvoorbeeld

Rekenvoorbeeld

Je werkte 9 jaar en 5 dagen voor een bedrijf en ontving hiervoor 3.000 euro bruto per maand. Je werkte 8 uur per dag voor 20 euro bruto per uur. Met de twee stappen hierboven kunnen we de transitievergoeding berekenen. Dat doen we als volgt:

 

 1. 1/3 deel van het bruto maandsalaris is 1.000 euro bruto. Je berekent dan:

1      9 jaar X 1.000 euro bruto = 9.000 euro bruto

 

 1. Voor de overige vijf dagen was het loon 5 dagen van 8 uur à 20 euro per uur, oftewel 800 euro bruto. Gebruiken we dat in de formule van stap 2, krijgen we

1      (800 / 3000) x (1000 / 12) = 22,22 euro

 

Tellen we het resultaat van stap 1 en stap 2 bij elkaar op, komen we op een totale transitievergoeding van 9.022,22 euro.

Wil je jouw transitievergoeding liever niet handmatig berekenen? Dan heeft de Belastingdienst hier een speciale rekenhulp voor. Die vind je hier.

 

Houd er daarnaast rekening mee dat naast het brutoloon ook de volgende looncomponenten meetellen bij het bepalen van jouw maximale transitievergoeding: 

 • Een vaste eindejaarsuitkering
 • Ploegentoeslagen
 • Overwerkvergoedingen
 • Bonussen
 • Winstuitkeringen
 • Variabele eindejaarsuitkeringen

 

Belangrijke aspecten om rekening mee te houden

In principe is het de bedoeling dat de werkgever de transitievergoeding op eigen initiatief uitkeert aan de werknemer. Echter, dit gebeurt niet altijd. Als de werkgever niet binnen één maand na beëindiging van het arbeidscontract uitbetaald heeft, heb je recht op wettelijke rente. Tevens moet je er rekening mee houden dat je binnen drie maanden na beëindiging van het contract een verzoek moet indien bij de kantonrechter als de werkgever niet overgaat tot uitbetalen.  

 

Wanneer geen recht op een transitievergoeding?

In sommige gevallen heb je als werknemer geen recht op een transitievergoeding. Bijvoorbeeld als in je CAO opgenomen is dat je als werknemer een vervangende voorziening krijgt in plaats van een transitievergoeding. Vanaf 1 januari 2024 is dit alleen mogelijk indien ontslag geschiedt op basis van bedrijfseconomische redenen. Deze voorziening hoeft niet gelijk te zijn aan de transitievergoeding, maar moet wel bestaan uit maatregelen om werkloosheid te voorkomen of uit een redelijke financiële vergoeding.

 

Ook heb je geen recht op een transitievergoeding wanneer je zelf je ontslag indient of je arbeidscontract niet verlengd wordt. Hierbij geldt wel één uitzondering: je ontvangt wel een transitievergoeding in het geval van ernstig verwijtbaar handelen of nalatigheid vanuit je werkgever.

 

Transitievergoeding bij ziekte

Indien je ziek was voor – of tijdens – het ontslag, heeft dit geen invloed op de arbeidsduur in de berekening van de maximale transitievergoeding. Ook verandert dit niets aan het bruto maandsalaris. Werkgevers kunnen hiervoor compensatie krijgen vanuit het UWV als ze een zieke medewerker ontslaan in het geval van langdurige arbeidsongeschiktheid of bij bedrijfsbeëindiging.

 

In dit artikel hebben we gekeken naar de maximale transitievergoeding anno 2024. Hierbij hebben we de meest belangrijke aandachtspunten voor je op een rijtje gezet, maar er kunnen nog meer voorwaarden, bepalingen of juist uitzonderingen van toepassing zijn. Alle specifieke informatie rondom deze niet-standaard regelingen vind je op de site van de Belastingdienst.

 

END ©TvdW

Terug naar overzicht
Cookies
Wij maken gebruik van cookies zoals omschreven in ons Privacy document. Klik op onderstaande button als u hiermee akkoord gaat. Of klik hier om deze melding te verbergen
Akkoord
×