• Toegelicht: Bijtelling fiets van de zaak
  • Toegelicht: Bijtelling fiets van de zaak
  • Toegelicht: Bijtelling fiets van de zaak
TvdW

Wat is de waarde privégebruik fiets en horen daar de accessoires bij? Lees dat en meer in onze laatste blog over de bijtelling fiets van de zaak.

Wanneer is er sprake van een ter beschikking gestelde fiets?

  1. Een werkgever stelt een fiets ter beschikking aan zijn werknemer en deze fiets blijft eigendom van de werkgever.
  2. Een werkgever least een fiets van een leasemaatschappij en stelt deze ter beschikking aan zijn werknemer.
  3. De werknemer least zelf een fiets en de werkgever vergoedt alle kosten.

Dienstreizen

De bijtelling geldt niet als de werknemer de fiets alleen mag gebruiken voor zakelijk gebruik ofwel dienstreizen. Gebruikt de werknemer de fiets voor woon-werkverkeer, dan is de bijtelling wel van toepassing.

Waarde privégebruik fiets

De RAI heeft een database opgezet waarin u de consumentenprijs van een fiets inclusief omzetbelasting kunt opzoeken. Deze database vindt u op www.bijtellingfietsvandezaak.nl.

Accessoires en fietsverzekering

Accessoires bij de fiets die deel uitmaken van de consumentenadviesprijs en met de fiets ter beschikking worden gesteld, vallen onder de bijtelling. Ter beschikking staande accessoires die geen deel uitmaken van de consumentenadviesprijs moet de werkgever waarderen tegen het bedrag op de inkoopfactuur inclusief btw.

Een fietsverzekering, een extra slot, een steun voor de tas en reparatiekosten vormen intermediaire kosten en hebben geen invloed op de bijtelling.

Cafetariaregeling

Een werkgever kan ook met de werknemer afspreken dat hij brutoloon uitruilt tegen een ter beschikking gestelde fiets. De werkgever mag ook dan de bijtelling aanwijzen als eindheffingsloon als aan de gebruikelijkheidseis wordt voldaan.

Betalingen aan derden

Betalingen aan derden komen niet in mindering op de bijtelling, zoals de kosten van het thuis opladen van de accu van een elektrische fiets van de zaak. Maar een werkgever kan deze (intermediaire) kosten wel onbelast vergoeden aan de werknemer.

Overname fiets na afloop leaseperiode

Kan de waarde in het economische verkeer bij verkoop van de fiets aan de werknemer op een vast percentage van de aanschafwaarde worden gesteld?

Ja. Op het moment van de verkoop, moet de werkgever de actuele waarde in het economisch verkeer vaststellen. Hierbij mag hij uitgaan van een waardevermindering van 20% op jaarbasis. Na verloop van 5 jaar is de restwaarde dan nihil.

Bron: Forum Belastingdienst
Terug naar overzicht
Cookies
Wij maken gebruik van cookies zoals omschreven in ons Privacy document. Klik op onderstaande button als u hiermee akkoord gaat. Of klik hier om deze melding te verbergen
Akkoord
×