• Verhoging minimumloon 2024 en invoering uniform uurloon
  • Verhoging minimumloon 2024 en invoering uniform uurloon
  • Verhoging minimumloon 2024 en invoering uniform uurloon
TvdW
19-10-2023

Het minimumloon wordt vanaf 1 januari 2024 verhoogd met 3,75%. Deze stijging is te danken aan de halfjaarlijkse indexatie die het Kabinet vanaf dit jaar voor het eerst gebruikt. Met deze indexatie zorgt de overheid ervoor dat werknemers tegemoet gekomen worden in bijvoorbeeld de kosten voor inflatie. Door de verhoging van het minimumloon 2024 komt het minimumloon neer op €13,27, dat voortaan geldt als uniform uurloon. Maar: de Tweede Kamer vindt dat deze verhoging nog verder omhoog moet. Alles over deze verhoging van het minimumloon in 2024, lees je in deze blog.

 

Verhoging minimumloon vanaf 2024 via halfjaarlijkse indexatie

De verhoging van het minimumuurloon naar €13,27 komt voort uit een nieuwe halfjaarlijkse indexatie. Op basis van een werkweek van 40 uur betekent dat een maandloon van €2.300. Deze indexatie zorgt ervoor dat het minimumloon mee kan stijgen met de andere cao-lonen. Op die manier wil de overheid voorkomen dat de hoogte van het minimumloon te ver achter blijft lopen op maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de flinke inflatie.

Ook het jeugdloon wordt aangepast op basis van deze halfjaarlijkse indexatie. Hier lees je meer over op een speciale site van de Rijksoverheid.

 

Pakket maatregelen verhoging minimumloon 2024 niet genoeg

Tijdens Prinsjesdag zelf presenteerde het Kabinet al een flink pakket met maatregelen om de armoede in Nederland tegen te gaan. Steeds meer Nederlanders hebben het financieel moeilijk en dat wil het Kabinet voorkomen. Het totaal van alle maatregelen zou in totaal al zo’n 2 miljard euro gaan kosten.

 

Maar: dit pakket ging volgens de Tweede Kamer nog altijd niet ver genoeg. Het Kabinet moest méér doen, was het antwoord. De oppositie paste het plan van het Kabinet voor nog eens 2 miljard euro aan. Een van de maatregelen die scherper moest, was de verhoging van het minimumloon. GroenLinks-kamerlid Jesse Klaver diende hiervoor een motie in, waar onder meer in stond dat het minimumloon met nog eens 1,7% omhoog moest. Een Kamermeerderheid nam deze motie aan.

 

Lees ook: TvdW Blogt over de gevolgen van Prinsjesdag 2023

 

Verhoging minimumloon 2024 volgens Commissie ‘Sociaal Minimum’

De stijging van het minimumloon is een extra stijging, dus bovenop de reguliere aanpassingen die al plaats zou vinden. Dat in dit geval een extra stijging nodig is, verklaren de initiatiefnemers aan de hand van de Commissie Sociaal Minimum. Deze Commissie Sociaal Minimum concludeerde eerder al dat gezinnen die leven van het sociaal minimum tegenwoordig structureel financieel te weinig te besteden hebben. Ook middeninkomens hebben het tegenwoordig zwaar. Het sociaal minimum, waar ook het minimumloon bij hoort, moet daarom extra verhoogd worden.

 

In elk geval wettelijk minimumuurloon

Dat de Tweede Kamer akkoord is met de extra verhoging, wil niet zeggen dat deze verhoging er ook daadwerkelijk komt. De motie moet bijvoorbeeld ook nog goedgekeurd worden door de Eerste Kamer. Wat wél zeker gaat komen, is een wettelijk minimumuurloon. Nu is het minimumloon vaak nog gekoppeld aan een minimum per maand, week of dag. Vanaf 2024 is het dus verplicht om als werkgever het minimumuurloon uit te betalen. Zo wordt namelijk de ongelijkheid tussen werknemers die 40 uur per week werken en andere werknemers minder. Werknemers die 40 uur per week werkten kregen door de dag-, week- of maandlonen een lager bruto uurloon dan werknemers die 36 uur werkten. Door het wettelijk minimumuurloon is dat verleden tijd.

END ©TvdW

Terug naar overzicht
Cookies
Wij maken gebruik van cookies zoals omschreven in ons Privacy document. Klik op onderstaande button als u hiermee akkoord gaat. Of klik hier om deze melding te verbergen
Akkoord
×