• Toegelicht: Normbedragen en percentages 2023
  • Toegelicht: Normbedragen en percentages 2023
  • Toegelicht: Normbedragen en percentages 2023
TvdW

In onderstaande tabellen vindt u de percentages van de bijdrage Zorgverzekeringswet, premies werknemersverzekeringen en welke premieloonsom van belang is bij het bepalen van de grootte van een werkgever. Daarnaast vindt u voor 2023 de normbedragen, de percentages voor de berekening van de vrije ruimte en de bedragen van de gerichte vrijstellingen.


Zorgverzekeringswet
-werkgeversheffing Zvw

-inhouding van bijdrage Zvw

-zeevarenden (waaronder ook deelvissers)

6,68%

5,43%

0,00%


Premies werknemersverzekeringen
Premie AWf laag 2,64%
Premie AWf hoog 7,64%
Gedifferentieerde premie Aof laag 5,82%
Gedifferentieerde premie Aof hoog 7,11%
Opslag Wet Kinderopvang 0,50%

Grootte van de werkgever: afhankelijk van de premieloonsom in 2021
Gemiddeld premieloon werknemer €         36.200
Kleine werkgever: tot 25x gemiddeld premieloon ≤ €     905.000
Middelgrote werkgever: tot 100x gemiddeld premieloon ≤ € 3.620.000
Grote werkgever: 100x gemiddeld premieloon of hoger > € 3.620.000

Normbedragen
Minimumbedrag gebruikelijk loon voor aandeelhouders met aanmerkelijk belang €    51.000,00

 

Inkomensgrens loonheffing voor 30%-regeling

– loon werknemer met specifieke deskundigheid

– loon werknemer met specifieke deskundigheid die nog geen 30 jaar is

 

 

€    41.954,00
€    31.891,00

Vrijwilligersregeling (geen loon)

• normbedrag per jaar

• normbedrag per maand

• normbedrag per uur voor 21 jaar en ouder
• normbedrag per uur bij jonger dan 21 jaar

 

 

€     1.900,00

€        190,00

€            5,00

€            2,75

aanspraak ziektekostenregeling onbelast €           27,00
75% pseudo-eindheffing bij vertrekvergoedingen hoger dan € 576.000,00
Bijtelling maaltijden per dag (ontbijt/lunch/diner) €            3,55
Bijtelling huisvesting en inwoning per dag €            6,10

Werkkostenregeling
Vrije ruimte: percentage van het totale loon loonbelasting/volksverzekeringen

• tot en met een jaarloon van € 400.000

• over het meerdere

 

 

3,00%

1,18%

Vrijgestelde vergoeding per kilometer €        0,21
Vrijgestelde vergoeding thuiswerkkosten per dag €        2,15
Vrijgestelde vergoeding verhuiskosten € 7.750,00
Gerichte vrijstelling producten eigen bedrijf 20% €     500,00

Bron: Forum Belastingdienst
Terug naar overzicht
Cookies
Wij maken gebruik van cookies zoals omschreven in ons Privacy document. Klik op onderstaande button als u hiermee akkoord gaat. Of klik hier om deze melding te verbergen
Akkoord
×