• TvdW Tipt: 17 eindejaarstips voor MKB 2023
  • TvdW Tipt: 17 eindejaarstips voor MKB 2023
  • TvdW Tipt: 17 eindejaarstips voor MKB 2023
Tvdw
13-11-2023

Het begin van het nieuwe jaar brengt vaak veel nieuwe wetten en regelgeving met zich mee. Door deze veranderingen kan het soms slimmer zijn bepaalde zaken nog met de huidige regelgeving af te ronden, terwijl je andere zaken beter uit kunt stellen. Daarom is het slim om tegen het einde van 2023 stil te staan bij welke acties je op fiscaal gebied nog moet ondernemen. TvdW helpt je op weg met handige eindejaarstips, zodat jij precies weet welke zaken je zeker dit jaar nog moet afronden, of welke je beter uit kunt stellen tot 2024. Daarom in deze blogs: fiscale eindejaarstips voor het MKB!

 

Eindejaarstips MKB 1: Herinvesteringen voor 2024 starten

Heb je in 2020 een fiscale boekwinst behaald en ondergebracht in een herinvesteringsreserve (afgekort: HIR)? Dan heb je nog tot eind dit jaar de tijd om vanuit deze HIR een nieuwe investering te doen. Heeft de aanschaf van een nieuw bedrijfsmiddel vertraging opgelopen en kun je de HIR niet voor 2024 inzetten? Dan kun je een verzoek bij de Belastingdienst indienen om de driejarige termijn die hier normaal voor staat te verlengen. Je moet dan wel aan kunnen tonen dat je al wel bent begonnen met herinvesteren.

Hiervoor kun je je voornemen om te gaan herinvesteren het beste schriftelijk vastleggen. Zo voorkom je dat de HIR toegevoegd wordt aan de belaste winst wanneer de inspecteur van mening is dat je dit voornemen niet hebt. Op deze manier kun je je voornemen schriftelijk aantonen en ondersteunen.

 

Eindejaarstips MKB 2: Vergeten investeringsaftrek benutten

Als je investeert, mag je in principe de afschrijvingskosten van alle investeringen aftrekken. Sommige investeringen geven je, onder bepaalde voorwaarden, recht op één van drie verschillende vormen investeringsaftrek. Er is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de energie-investeringsaftrek (EIA) en de milieu-investeringsaftrek (MIA).

Vaak worden deze investeringsaftrekken vergeten in de Aangifte inkomstenbelasting. Is dit het geval? Dan kun je dit met terugwerkende kracht doen over alle aangiftes tot en met 2018. Let op: voor 2018 is dit je laatste kans, dus geef dit boekjaar de hoogste prioriteit bij het benutten van deze aftrekken.

 

Eindejaarstips MKB 3: ‘Nieuw’ bedrijfsmiddel in 2024 verkopen

Heb je in 2019 nieuwe bedrijfsmiddelen gekocht die je nu mogelijk wil verkopen? En heb je toen investeringsaftrek gekregen? Verkoop deze bedrijfsmiddelen dan pas in 2024 om te voorkomen dat je desinvesteringsbijtelling – oftewel een deel van de investeringsaftrek – moet betalen. De investeringsbijtelling komt te vervallen als je de bedrijfsmiddelen voor maximaal €2.600 verkoopt.

 

Eindejaarstips MKB 4: Aanvraag Milieulijst 2025

Investeer je in een product dat niet op de Milieulijst 2024 staat, maar denk je dat dat wel zou moeten? Dan kun je een verzoek indienen om het product bij de volgende editie wél op de lijst te plaatsen. Dit doe je via de website van het RVO (rvo.nl). Lever bij het verzoek voldoende ondersteunend documentatiemateriaal aan.

 

Eindejaarstips MKB 5: Energie-investering in 2023

De eerder besproken energie-investeringsaftrek (EIA) en milieu-investeringsaftrek (MIA) zouden per 1 januari 2024 volledig beëindigd worden. Toch zijn de regelingen nu verlengd tot en met 2028. Wel gaat het percentage van de aftrek dankzij de EIA omlaag: van 45,5 procent naar 40 procent. Hoewel je dus langer van de regeling gebruik kunt maken, kun je beter nog profiteren van het hogere percentage in 2023.

Je moet de investering binnen drie maanden na het aangaan van een investeringsverplichting melden bij de RVO. Zonder deze melding mag je de EIA namelijk niet toepassen op je investering. Je moet hierbij de termijnen uit de koopovereenkomst (en dus niet uit de offerte) aanhouden.

 

Eindejaarstips MKB 6: Schrijf nieuwe bedrijfsmiddelen willekeurig af

Je mag enkel in 2023 willekeurig afschrijven op de aanschaf van een nieuw bedrijfsmiddel. Deze regeling, die eind dit jaar afloopt, zegt dat je maximaal 50 procent van de aanschaffings- of voortbrengingskosten mag afschrijven. Het resterende bedrag mag je op reguliere manier afschrijven. Let op: er gelden een aantal uitzonderingen, zoals gebouwen, vervoersmiddelen of immateriële activa. Daarnaast kun je deze regel ook niet toepassen voor de afschrijving van bedrijfsmiddelen die je al willekeurig afschrijft op basis van een andere regeling.

 

Eindejaarstips MKB 7: Vraag WSBO voor 2024 aan

Met de WBSO-tegemoetkoming kun je de (loon)kosten voor speur- en ontwikkelingsprojecten in 2024 verlagen. Wees er snel bij, want je hebt nog tot 20 december om deze regeling aan te vragen.

 

Eindejaarstips MKB 8: Vordering bv pas  na 1 januari innen

Ben je van plan een vordering op je bv te innen? Dan kun je daar beter mee wachten tot na 1 januari. Als je dit eerder doet, wordt het geldbedrag direct in de rendementsgrondslag van box 3 over 2023 geplaatst.

Maar: dit wordt lastiger wanneer je privé een lening voor maximaal drie maanden hebt verstrekt aan je bv. In dit geval krijg je namelijk een sanctie opgelegd door de Belastingdienst. De vordering wordt bij je Box 3-vermogen gerekend en tegelijkertijd wordt het voordeel dankzij de beschikkingsstelling in Box 1 belast.

 

Eindejaarstips MKB 9: Gebruikelijkloonregeling DGA

De gebruikelijkloonregeling geeft aan hoeveel een DGA minimaal aan loon dient te ontvangen. Hierbij wordt gekeken naar drie verschillende bedragen: het loon van de dienstbetrekking die het meest vergelijkbaar is met die van de DGA, het loon van de meestverdienende werkgever of een vast minimaal bedrag van €51.000. De regeling stelt dat het loon van een DGA gelijk moet zijn aan het hoogste bedrag uit dit rijtje.

Echter: dit geldt niet wanneer het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking stukken lager is dan €51.000. In dit geval wordt het loon van een DGA gelijk gesteld aan het loon van de meest vergelijkbare dienstverlening. Daarom is het zaak dit loon tijdig uit te zoeken, zodat je dit ook fiscaal op tijd kunt regelen. De regeling komt helemaal te vervallen wanneer het gebruikelijk loon minder dan €5.000 zou zijn. Door een lager loon uit te betalen, is het risico op naheffingsaanslagen namelijk kleiner.

 

Eindejaarstips MKB 10: Belangenwijziging? Verreken verliezen eerst

Je mag verliezen binnen een bv of nv verrekenen met een eerder behaalde winst of toekomstige verwachte winst. Als er echter sprake is van een belangenwijziging binnen het bedrijf, mag je verliezen niet meer verrekenen met jaren waarin deze belangenwijziging nog niet was doorgevoerd. Daarom is het slim eerst de verliezen te verrekenen en dán pas over te gaan tot de belangenwijziging. Uitzonderingen op deze regel zijn bijvoorbeeld wanneer de bv van te voren niet had kunnen weten van deze wijziging, of wanneer de wijziging van belang slechts klein is.

De verliesrekening per jaar is vastgesteld op 1 miljoen per jaar. Dit bedrag mag sinds 2022 met 50% van de winst – die hoger moet zijn dan 1 miljoen – verhoogd worden.

 

Eindejaarstips MKB 11: Beperkte verliesverrekening voorkomen

Als het aandeelhoudersbelang in een besloten vennootschap (bv) met verrekenbare verliezen met meer dan 30% verandert ten opzichte van het oudste openstaande verliesjaar, kunnen de verliesverrekeningsmogelijkheden dus worden beperkt. Deze beperking kan worden voorkomen als de bv in een jaar met verliezen gedurende minimaal negen maanden niet voornamelijk een beleggingsvermogen had. Bovendien moet de omvang van de activiteiten van de bv vlak voor de belangenwijziging minstens 30% zijn van de omvang bij het begin van het oudste verliesjaar. Er mag ook geen intentie zijn om binnen drie jaar na de belangenwijziging de activiteiten van de bv sterk te verminderen.

 

Eindejaarstips MKB 12: AB-belastingkorting voor 2024 benutten

Als je over 2022 en 2023 geen aanmerkelijk belang (ab) meer hebt, maar nog wél een verlies uit ab, kun je dit verlies in 2023 nog omzetten in een belastingkorting. Die is dit jaar nog 26,9 procent, maar daalt volgend jaar naar 24,5 procent. De belastingkorting mag je aftrekken van je inkomen in Box 1, van 2023 tot en met 2030.

Let wel op: de belastingkorting is niet meer aan te vragen als het verlies langer dan negen jaar geleden is.

 

Eindejaarstips MKB 13: Hypotheekvoordeel binnen bv

Sommige dga’s kunnen binnen de bv een hypotheek voor een privéwoning aangaan. Door deze hypotheek zo te regelen, heb je natuurlijk een stuk meer controle over de voorwaarden van de hypotheek. Op die manier kun je ook zelf bekijken of de hypotheekschuld verrekend wordt in Box 1 of in Box 3.

Door de hypotheek in Box 1 te laten vallen, kun je de hypotheekrente in Box 1 aftrekken tegen het progressieve tarief van maximaal 36,93 procent. Een hypotheek in Box 3, bijvoorbeeld een aflossingsvrije hypotheek, kan een rendement van negatief 2,57 procent opleveren, mits de schuldendrempel van een fiscaal partner al is benut. Afhankelijk van de verdere omstandigheden, kan het verplaatsen van de hypotheek naar Box 3 dus voordeliger zijn.

Let op: als je lening voor 2013 is aangegaan, kun je deze helaas niet verplaatsen naar Box 3. Daarnaast zijn plannen om het belastingsysteem in Box 3 op de schop te gooien. Die datum wordt telkens verplaatst, maar zit er wel aan te komen. Het kan dus verstandig zijn alvast rekening te houden met deze veranderingen.

 

Eindejaarstips MKB 14: Excessieve lening van bv aflossen

Verwacht je eind 2023 meer dan 700.000 euro schuld aan je eigen bv te hebben? Alles boven dit bedrag ziet de Belastingdienst als een fictieve winstuitdeling. Dit wordt daarom ook wel excessief lenen genoemd. Over winstuitdeling moet je normaal gesproken belasting betalen, dus ook over deze fictieve winstuitdeling betaal je vervolgens belasting. Het is dus slim de schuld aan de bv af te lossen tot onder 700.000 euro, bijvoorbeeld door de schuld terug te betalen of om de schuld te herfinancieren bij een bank.

Een eigenwoningschuld valt in sommige gevallen niet onder deze regeling. Dit is het geval wanneer de bv een recht van hypotheek heeft ontvangen. De regeling komt ook te vervallen als de schulden op 31 december 2022 al bestonden.

Let op: vanaf 1 januari 2024 wordt de schuldgrens voor excessief lenen flink verlaagd. Dan mag je maximaal 500.000 euro lenen, in plaats van de 700.000 euro die nu geldt. De verlaging zou eerst op 31 december 2023 al in gaan, maar is nu met één dag uitgesteld tot volgend jaar. De grens van 500.000 euro wordt daarmee voor het eerst op 31 december 2024 gebruikt.

 

Eindejaarstips MKB 15: Doorschuiven bedrijfsopvolger veilig stellen

Schenk je als dga aandelen bijvoorbeeld je kinderen of je opvolger, ontvang je een fiscale afrekening. De huidige waarde van de aandelen min de waarde waarvoor jij de aandelen ontving wordt belast. Je kunt deze fiscale claim echter doorschuiven. De regels hiervoor worden per 1 januari 2025 aangepast.

Nu moet een bedrijfsopvolger minimaal 36 maanden in dienst geweest zijn. Die regel komt te vervallen, maar daar komt voor in de plaats dat de ontvanger minimaal 21 jaar oud moet zijn. Wil je dus aandelen aan je kinderen schenken die nog geen 21 zijn, maar (binnenkort) wel 36 maanden in dienst zijn, kun je beter voor het einde van 2024 de aandelen nog doorschuiven. Zijn je kinderen ouder dan 21, kun je zelf bepalen wanneer je dit wilt doen.

 

Tip: de eis rondom de dienstbetrekking zegt niet hoeveel uur iemand al in dienst moet zijn. Daarnaast hoeft het ook niet om een belangrijke of hoge functie te gaan.

 

Eindejaarstips MKB 16: Betaal dividend nog dit jaar uit

Wil je binnenkort een groot bedrag aan liquide middelen vrij maken middels een dividenduitbetaling? Dan is het verstandig dat nog in 2023 te regelen. Nu geldt namelijk nog één vast belastingtarief voor uitbetalingen uit aanmerkelijk belang. Dat is 26,9%. Vanaf 2024 werkt de inkomstenbelasting in Box 2 met twee aparte schijven; een lager en een hoger tarief. Het lagere tarief krijgt een percentage van 24,5% en gaat tot een bedrag van €67.000. De hogere schijf krijgt een percentage van maar liefst 33% over het meerdere van €67.000. Dat scheelt bijna 6 procentpunt ten opzichte van 2023, waardoor het verstandig is deze hogere uitbetalingen dit jaar nog te laten doen.

 

Maar: ben je dga én heb je een fiscaal partner? Dan kun je met uitbetalingen tot €134.000 beter wachten tot 2024. Je kunt dan namelijk per persoon profiteren van het lagere tarief in de eerste schijf. Je kunt de uitbetaling dan verdelen tussen twee personen, waardoor jullie over bedragen tot €67.000 maar 24,5% belasting betalen in plaats van het huidige 26,9%.

 

Tip: Je kunt je dividenduitkering gebruiken om je schuld aan de bv middels een lening kwijt te schelden. In dit geval hoef je geen forfaitair dividend op basis van de excessief lenen-regeling in aanmerking te nemen.

 

Let op: Je mag niet altijd dividend uitkeren. Het eigen vermogen moet bijvoorbeeld groter zijn dan de wettelijke reserves. Daarnaast mag geen probleem met betalingsverplichtingen ontstaan na een uitkering van dividend. Controleer voor een uitbetaling dus goed of je bv aan deze voorwaarden voldoet.

 

Eindejaarstips MKB 17: Timing aanschaf gewone of elektrische auto

Wil je nog een ‘gewone’ brandstofauto aanschaffen en ga je hierover BPM betalen? Dan kun je die beter nog dit jaar aanschaffen. In 2024 gaan de uitstootgrenzen voor CO2 weer dalen. Dat heeft ook betrekking op de tariefschijven voor BPM. Dankzij de lagere grenzen ga jij eerder meer BPM voor dezelfde auto betalen. Ook stijgen de BPM-tarieven: die gaan in 2024 met 2,35% omhoog. Dit geldt voor zowel benzine- als dieselauto’s, dus schaf deze allebei nog in 2023 aan.

 

Wil je voor een elektrische bedrijfsauto kiezen? Dan kun je misschien wél beter nog even wachten. Je kunt dan, onder bepaalde voorwaarden, weer aanspraak maken op de zogeheten SEBA-regeling: de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s. Voor 2023 is de SEBA-subsidie niet meer beschikbaar. Als je hier wel voor in aanmerking zou komen, kun je dus beter wachten tot 2024 met de aanschaf van je nieuwe elektrische bedrijfsauto.

 

Meer eindejaarstips?

De komende weken delen we nog veel meer eindejaarstips met je. Dat doen we bijvoorbeeld rondom onze diensten Administratieve Begeleiding en Fiscale Begeleiding. Wil je niets van deze blogs missen? Volg ons dan op social media voor alle updates!

Wil je meer weten of heb je vragen over een van onze tips? Neem dan gerust contact met ons op, onze medewerkers helpen je graag verder.

END ©TvdW

Terug naar overzicht
Cookies
Wij maken gebruik van cookies zoals omschreven in ons Privacy document. Klik op onderstaande button als u hiermee akkoord gaat. Of klik hier om deze melding te verbergen
Akkoord
×