• Kabinet presenteert alternatieven voor Belastingplan 2024
  • Kabinet presenteert alternatieven voor Belastingplan 2024
  • Kabinet presenteert alternatieven voor Belastingplan 2024
Tvdw
22-04-2024

Begin april heeft het Kabinet alternatieven voor het Belastingplan 2024 gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Deze plannen zouden de eerder voorgestelde belastingmaatregelen van de Tweede Kamer zelf kunnen vervangen. Die zijn besproken binnen het Belastingplan 2024. Wil je weten op welke gebieden deze alternatieve plannen zijn voorgesteld? We lopen de grootste plannen met je door!

 

Waarom is een plan met alternatieven voor het belastingplan gepresenteerd?

Bij het opstellen van het Belastingplan 2024 kwam het parlement met een flink aantal plannen om zo 1.5 miljard euro voor de Staatskas op te halen. Daarmee wilden zij de verhogingen van het minimumloon en de kinderopvangtoeslag kunnen betalen. Echter: de voorgestelde maatregelen leidden tot flinke kritieken vanuit het bedrijfsleven. Zo maakten zij zich zorgen om de 30%-regeling, de verhogingen binnen box 2 en 3, de verhoging van de bankenbelasting en meer.

 

Om aan deze kritieken tegemoet te komen, presenteert het Kabinet nu alternatieve plannen om de plannen van het Parlement te vervangen. Wanneer het Parlement met deze plannen akkoord gaat, zullen deze alternatieven vanaf het Belastingplan 2025 gaan gelden.

 

Geen alternatief voor 30%-regeling

Jarenlang konden buitenlandse werknemers, die tijdelijk in Nederland aan de slag waren, tot 30 procent van hun loon belastingvrij ontvangen. Dit belastingvoordeel is in het Belastingplan 2024 flink versoberd, wat leidde tot veel kritiek vanuit het bedrijfsleven. Met name chipmachinegigant ASML zag een belangrijk belastingvoordeel verdwijnen. Hoewel er veel kritiek kwam, is voor dit  plan nog geen alternatief bedacht. Eerst wordt een belangrijke evaluatie over deze regeling afgewacht, alvorens hier een besluit over te nemen.

 

Alternatief voor inkoopfaciliteit

Het eerste plan waar het Kabinet graag een alternatief voor zou zien, is het afschaffen van de inkoopfaciliteit. Er zijn geen alternatieven om iets anders te doen dan de inkoopfaciliteit volledig te behouden: gedeeltelijke aanpassingen zijn alsnog te nadelig. Nederland loopt zonder deze vrijstelling te ver achter op het ondernemingsklimaat in andere landen.

 

Vanaf 2025 zou structureel 814 miljoen gedekt moeten worden. Om dit bedrag te kunnen voorzien, zijn vier opties besproken. Elk voordeel heeft verschillende voor- en nadelen, waardoor nog meer doorrekeningen nodig zijn om te bepalen welk scenario uiteindelijk het meest voordelig is voor de Staatskas én ondernemers.

 

Bankenbelasting: voor nu geen alternatief

Ook voor de veranderde bankenbelasting had het Kabinet nog geen passend alternatief beschikbaar. In eerste instantie ging de rente op uitstaande leningen van de overheid aan banken omhoog. Als de overheid deze regel zou terugdraaien, ontstaat een derving die zij niet kunnen compenseren. Daar schieten de banken dus eigenlijk niet zoveel mee op. Voor een toekomstig kabinet wordt wel een voorstel gedaan om in de toekomst te kijken naar een meer ‘nationaal georiënteerde grondslag’.

 

Twee alternatieven voor verhoging Box 2

In Box 2 ging het belastingtarief flink omhoog. Zo flink dat de tarieven in Box 2 te hoog zijn geworden ten opzichte van de tarieven in Box 1. Om dat terug te draaien, doet het Kabinet twee voorstellen.

 

Bij de eerste optie wordt het hogere tarief terug verlaagd. De inkomsten die hiermee verloren gaan, kan de overheid opvangen met de extra inkomsten door het versoberen van de mkb-winstvrijstelling. De ‘doelmatigheid en doeltreffendheid’ van deze maatregel is wel vrij beperkt, en ook nog eens onzeker.

 

Bij de tweede optie blijft het hoge tarief in Box 2 gelijk, maar gaat het lagere tarief in Box 2 omhoog. Op die manier is het tariefverschil binnen de twee percentages in Box 2 verminderd, maar toch nog altijd groot genoeg. Het verhogen van het tarief binnen deze box heeft namelijk als gevolg dat bedrijven gestimuleerd worden jaarlijkse winstuitkeringen te doen. Tegelijkertijd voorkomt een hoger percentage dat bedrijven aan belastinguitstel doen.

 

Drie alternatieven voor verhoging Box 3

Ook de verhoogde tarieven in Box 3 leidden tot veel commotie.  In drie nieuwe opties is gekeken naar een compensatie die de doelgroep van de eerdere aanpassing tegemoet komt.

 

Het eerste voorstel zoekt compensatie voor het terugdraaien van de regeling binnen het eigenwoningforfait. Een tweede optie is om de kosten te dekken door de schenk- en erfbelasting met 1.9 procentpunt te verhogen. Een derde optie is om het heffingsvrije vermogen binnen Box 3 te verlagen en het terugdraaien van de tariefsverhoging op die manier te compenseren.

 

Definitieve keuzes volgen later

Bovenstaande aanpassingen zijn slechts aanbevelingen vanuit het Kabinet en dus nog verre van definitief. Eerst moeten de Tweede en Eerste Kamer de plannen nog inzien. Waarschijnlijk volgen hieruit nog een paar aanvullingen of aanpassingen voordat de plannen – al dan niet in aangepaste vorm – aangenomen zullen worden. Vandaar ook dat deze plannen pas met het Belastingplan voor 2025 in zullen gaan.

 

Afbeelding omslag: tweedekamer.nl

©TvdW

Terug naar overzicht
Cookies
Wij maken gebruik van cookies zoals omschreven in ons Privacy document. Klik op onderstaande button als u hiermee akkoord gaat. Of klik hier om deze melding te verbergen
Akkoord
×