• Internetconsultatie Box 3: technische verbeteringen voorgesteld 
  • Internetconsultatie Box 3: technische verbeteringen voorgesteld 
  • Internetconsultatie Box 3: technische verbeteringen voorgesteld 
TvdW
26-02-2024

We schreven vorig jaar over het openstellen van een internetconsultatie rondom het nieuwe stelsel binnen Box 3. Aan deze consultatie is flink gehoor gegeven. Dankzij de input van vele belastingbetalers zijn er een aantal technische verbeteringen voor box 3 voorgesteld. Dat geeft het nieuwe kabinet genoeg concrete handvatten om het nieuwe stelsel in Box 3 voor de geplande ingangsdatum van 1 januari 2027 gereed te maken.

 

Waarom internetconsultatie Box 3? 

Het huidige demissionaire kabinet heeft de Internetconsultatie opgezet in september 2023. Hier is voor gekozen zodat belastingbetalers hun ideeën over het nieuwe stelsel konden delen. Zo wordt het vernieuwde stelsel completer, was het idee. 1.737 reacties én gesprekken met verschillende belangenorganisaties later zijn er een aantal technische verbeteringen doorgevoerd. 

 

Alle technische verbeteringen Box 3 op een rij 

Alle technische verbeteringen die zijn aangedragen, zijn direct doorgevoerd. We zetten alle belangrijkste aanpassingen hieronder voor je op een rijtje. 

 

Stelsel eigen woningen vereenvoudigd 

Een belangrijke technische verbetering in Box 3 is de manier hoe de eerste woning in deze box behandeld wordt. Met de aanpassing valt deze tegenwoordig ook binnen vermogenswinstbelasting. Daarmee is deze eerste woning in box 3 voortaan gelijk aan alle overige onroerende zaken in dezelfde box. Op deze manier is het stelsel een stuk eenvoudiger én beter uitlegbaar. 

Let op: het gaat in deze box eigenlijk over de tweede woning, aangezien de eerste en permanent gebruikte woning binnen box 1 valt. 

 

Verliesverrekening met vorige jaren geschrapt 

Verliesverrekening met jaren die in het verleden liggen is in het nieuwe stelsel ook niet langer mogelijk. De kosten voor deze regeling zijn erg hoog. Daarnaast is het systeem ook erg complex. Om deze geschrapte regeling door te kunnen zetten, gaat de Belastingdienst aanslagen van vorige jaren aanpassen. Onbeperkte verliesregeling met jaren in de toekomst blijft daarentegen wel mogelijk. 

 

Waardebepaling onroerende zaken familieondernemingen en starters 

Bij familieondernemingen en startende ondernemingen moest de Belastingdienst nog een manier vinden om de waarde van onroerende zaken en aandelen binnen de onderneming vast te stellen wanneer deze in het bezit zijn van een of meerdere belastingplichtige(n) bij ingang van het nieuwe stelsel. Voor deze waardebepaling gaat de Belastingdienst het economisch verkeer van begin 2027 gebruiken. Is er sprake van woningen binnen Box 3? Dan hanteert de Belastingdienst hiervoor de WOZ-waarde. 

 

Oneigenlijk gebruik genotsrechten voorkomen 

Bij het nieuwe stelsel zou je gebruik kunnen maken van genotsrechten. Toekomstige rente of toekomstig dividend zijn voorbeelden van genotsrechten. Maar er bestond hierbij het risico op oneigenlijk gebruik. Daarom is de prijs om het genotsrecht te kopen niet meer volledig aftrekbaar in het jaar waarin je het genotsrecht koopt, maar wordt deze in meerdere delen afgetrokken op de jaren waarin je aanspraak kunt maken op het genotsrecht. 

 

Koersresultaten in vreemde valuta belasten 

Ten slotte worden koerswinsten of -verliezen op banktegoeden in een vreemde valuta ook in deze valuta belast. Dat was in het oorspronkelijke voorstel niet de bedoeling. Deze tegoeden zouden namelijk gewoon in euro’s belast worden. Hier wordt vanaf gezien om het uiteindelijke resultaat op banktegoeden zo zuiver mogelijk te kunnen bepalen. 

Het nadeel van deze aanpassing is dat de groep met dergelijke banktegoeden een grotere administratieve last zal ervaren. Er wordt echter geschat dat dit slechts een kleine groep betreft, waardoor het zuivere resultaat sterker opweegt dan de grotere administratieve last. 

 

Verdere planning nieuwe stelsel Box 3 

Nu alle technische verbeteringen voor het nieuwe stelsel in Box 3 zijn doorgevoerd, kan de Belastingdienst aan de slag met de uitvoeringstoets. Vervolgens moet het nieuwe kabinet besluiten over hoe het nieuwe stelsel er definitief uit komt te zien. Het huidige demissionaire kabinet gaat zich hier namelijk niet meer mee bezig houden. Om de geplande datum van 1 januari 2027 te kunnen halen, moet het nieuwe kabinet het definitieve wetsvoorstel komende zomer al aanbieden in de Tweede Kamer. 

END ©TvdW

Terug naar overzicht
Cookies
Wij maken gebruik van cookies zoals omschreven in ons Privacy document. Klik op onderstaande button als u hiermee akkoord gaat. Of klik hier om deze melding te verbergen
Akkoord
×