• Ontwikkelpad Kinderopvang: internetconsultatie subsidieregeling
 • Ontwikkelpad Kinderopvang: internetconsultatie subsidieregeling
 • Ontwikkelpad Kinderopvang: internetconsultatie subsidieregeling
TvdW
21-02-2024

Om de dringende personeelstekorten in de kinderopvang een halt toe te roepen, is het ‘Ontwikkelpad Kinderopvang’ opgezet. Dit pad zorgt ervoor dat huidige én toekomstige groepshulpen, die de vaste medewerkers van een kinderopvang kunnen helpen bij allerlei verschillende zaken, zelf ook passende ondersteuning ontvangen van de overheid. Om de loonkosten van deze groepshulpen voor kinderopvangorganisaties te drukken, is een nieuwe subsidieregeling binnen het Ontwikkelpad Kinderopvang opgezet door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze tijdelijke subsidieregeling staat nu open voor behandeling in een speciale internetconsultatie.

 

Hoogte subsidieregeling Ontwikkelpad Kinderopvang

Een groepshulp krijgt scholing aangeboden middels praktijkleren binnen het mbo. Zij ontvangen hier een vergoeding voor. De nieuwe subsidieregeling dient om deze loonkosten voor kinderopvangen te drukken.

 

Volgens het huidige plan gaat de overheid het subsidiebedrag berekenen op basis van het aantal totale contacturen, oplopend tot maximaal €10.056. Dit bedrag is gebaseerd op 40% van een gemiddeld jaarsalaris van een fulltime en volleerd groepshulp.

 

De verdeling van de totale subsidiepot zal plaatsvinden naar rato op basis van het aantal aanvragen. Als veel kinderopvangorganisaties deze nieuwe subsidie aanvragen, zal het subsidiebedrag per locatie dus lager uit gaan vallen.

 

Voorwaarden subsidie Ontwikkelpad Kinderopvang

Niet elke kinderopvanglocatie kan zomaar de voorgestelde subsidie aanvragen. Daarvoor moeten zij voldoen aan een negental voorwaarden. Welke dat zijn, zetten we hieronder voor je op een rij:

 1. De houder van de kinderopvangorganisatie doet de subsidieaanvraag bij de RVO: de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland;
 2. De subsidie kan in november 2024, 2025 én 2026 aangevraagd worden;
 3. Per aanvraagtijdvak van één jaar mag een houder van een kinderopvanglocatie maximaal één aanvraag doen voor één groepshulp;
 4. De groepshelp moet werkzaam zijn binnen de kinderopvangorganisatie op basis van een arbeidsovereenkomst die minimaal 12 maanden geldt (op basis van ‘duurzame inzet’);
 5. Er moet al een andere subsidieaanvraag in het kader van een gerealiseerde leerbaan óf een praktijkleerplaats zijn toegekend om de ontwikkeling van de groepshulp aan te duiden. Hiervoor heeft de groepshulp een (deel van een) mbo-opleiding in de praktijk gevolgd, met als doel op een mbo-praktijkverklaring, -certificaat of -diploma te behalen;
 6. De groepshulp is later dan 1 augustus 2023 begonnen aan de leerbaan;
 7. Worden de loonkosten al middels een andere regeling tegemoetgekomen? Dan is geen aanvraag van deze subsidie binnen het Ontwikkelpad Kinderopvang mogelijk. De enige uitzondering hiervoor is de Subsidieregeling praktijkleren;
 8. De subsidie geldt uitsluitend voor groepshulpen, dus niet voor bijvoorbeeld een beroepskracht-in-opleiding, een pedagogisch medewerker in opleiding of een student-medewerker;
 9. Per individuele groepshulp kan de subsidie maximaal 1 keer toegekend worden.

 

Reageer voor 6 maart 2024

Het voorlopige plan staat online ter internetconsultatie. Dat betekent dat burgers nog hun ideeën over dit plan kunnen delen, om bijvoorbeeld verbeteringen aan te dragen. Hiervoor heb je tot en met woensdag 6 maart 2024 de tijd. Na die datum gaat het ministerie het plan verder aanscherpen en aanbieden ter behandeling in de Tweede Kamer. Het verantwoordelijke ministerie hoopt de subsidieregeling dan per april 2024 in werking te laten gaan.

END ©TvdW

Terug naar overzicht
Cookies
Wij maken gebruik van cookies zoals omschreven in ons Privacy document. Klik op onderstaande button als u hiermee akkoord gaat. Of klik hier om deze melding te verbergen
Akkoord
×