• Aangifte 2022 – welke zorgkosten zijn wel of juist niet aftrekbaar?
 • Aangifte 2022 – welke zorgkosten zijn wel of juist niet aftrekbaar?
 • Aangifte 2022 – welke zorgkosten zijn wel of juist niet aftrekbaar?
TvdW

Vanaf 1 maart kan de belastingaangifte van 2022 gedaan worden. Hoe is het nu geregeld met door u gemaakte zorgkosten, welke kosten zijn wel of juist niet aftrekbaar?

Zorgkosten zijn alleen aftrekbaar als deze zijn gemaakt in verband met een ziekte, beperking of invaliditeit. De zorgkosten die worden afgetrokken moeten ook

 • voor uzelf of uw partner zijn
 • voor uw kinderen jonger dan 27 jaar
 • voor ernstig gehandicapte personen die tot uw huishouden behoren
 • voor inwonende zorgafhankelijke ouders, broers en zussen

Alleen als de zorgkosten op uzelf drukken mag u ze aftrekken. Voor kinderen jonger dan 27 jaar is niet relevant of zij nog bij u thuis wonen. Als u voor uitwonende kinderen jonger dan 27 jaar de zorgkosten betaalt, dan mag u deze kosten dus aftrekken.

Welke kosten zijn niet aftrekbaar?

 • Premies voor de zorgverzekering
 • Premies voor de aanvullende verzekering
 • Eigen risico zorgverzekering
 • Eigen bijdrage CAK
 • Dyslexiezorg voor kinderen jonger dan 18 jaar
 • Rollator, looprek, elleboogkruk
 • Scootmobiel
 • Rolstoel

De regel is verder dat als de kosten geen betrekking hebben op een ziekte of handicap, zij niet aftrekbaar zijn. Er moet namelijk een direct verband zijn. Dit zijn voorbeelden uit de jurisprudentie waarin is bepaald dat onvoldoende sprake was van een direct verband:

 • kosten van liposuctie wegens te dikke bovenbenen (kosten van liposuctie voor de behandeling van lipoedeem zijn wel aftrekbaar)
 • kosten voor verhuizing op medisch advies
 • kosten voor begeleiding van een blinde of invalide
 • kosten van hulpmiddelen ter ondersteuning van het gezichtsvermogen, zoals lenzen of een bril, of het laseren van een oog ter vervanging van een bril

Kosten voor genees- en heelkundige hulp zijn aftrekbaar als de behandeling op voorschrift of onder begeleiding van een huisarts is uitgevoerd. Zo zijn kosten voor hoestdrank of paracetamol niet aftrekbaar als genees- en heelkundige hulp. Deze kosten worden immers niet op voorschrift van een arts gemaakt. Kosten van bijvoorbeeld plastische chirurgie zijn aftrekbaar als deze op voorschrift van een arts en met een medische noodzaak zijn gemaakt.

Welke kosten zijn wel aftrekbaar?

Reiskosten voor ziekenbezoek zijn onder voorwaarden aftrekbaar:

 • U en de zieke hadden bij het begin van de ziekte samen een huishouden.
 • U bezoekt in het jaar regelmatig de zieke.
 • De zieke wordt langer dan een maand verpleegd.
  Wordt de zieke meerdere keren per jaar verpleegd? Dan mag u de reiskosten alleen meetellen als de zieke in totaal langer dan 1 maand is verpleegd en als de verpleging steeds een gevolg was van dezelfde ziekte. Bovendien mag de tijd tussen de verpleegperioden niet langer dan 4 weken zijn.
 • De enkele reisafstand tussen uw woning of verblijfplaats en de plaats waar de zieke wordt verpleegd (gemeten langs de meest gebruikelijke weg) is meer dan 10 kilometer

Voor reizen per auto is de kostenaftrek € 0,19 per kilometer. Voor reizen per taxi of met het openbaar vervoer gelden de werkelijk gemaakte kosten.

Welke kosten zijn verder onder voorwaarden aftrekbaar?

Voor welke kosten geldt een vast bedrag?

Welke kosten van hulpmiddelen zijn aftrekbaar?

Hulpmiddelen zijn voorzieningen, apparaten en andere medische hulpmiddelen die hoofdzakelijk door zieke of invalide personen worden gebruikt. Bijvoorbeeld een prothese, steunzolen of een gehoorapparaat. Deze hulpmiddelen stellen u in staat om een normale lichaamsfunctie te verrichten. Naast aanschafkosten kan het dan gaan om onderhoudskosten, reparatiekosten en eventuele verzekeringskosten, zolang deze in direct verband staan met de hulpmiddelen.

Verhoging specifieke zorgkosten

Als uw drempelinkomen lager is dan een bepaald bedrag, dan hebt u recht op de verhoging specifieke zorgkosten. U mag dan meer aftrekken dan u daadwerkelijk hebt betaald voor zorgkosten. De uitgaven voor genees- en heelkundige hulp en de reiskosten voor ziekenbezoek tellen niet mee voor deze verhoging. Het percentage waarmee u uw specifieke zorgkosten mag verhogen, hangt af van uw leeftijd op 1 januari van het betreffende jaar.

Wanneer tegemoetkoming in de specifieke zorgkosten?

U krijgt een tegemoetkoming in de specifieke zorgkosten als u voldoet aan de volgende 3 voorwaarden:

 • in uw aangifte inkomstenbelasting hebt u uitgaven voor specifieke zorgkosten afgetrokken
 • door de aftrek van specifieke zorgkosten is de belasting die u moet betalen lager dan het bedrag aan heffingskortingen
 • het bedrag van de tegemoetkoming is meer dan € 15

Om het bedrag van de tegemoetkoming te berekenen, worden de verschuldigde belasting en de heffingskortingen van u en uw fiscale partner bij elkaar opgeteld.

Hoe aannemelijk te maken van zorgkosten?

De bewijslast voor aftrekbaarheid van de specifieke zorgkosten rust op u als belastingplichtige. De kosten zijn alleen aftrekbaar als u ze aannemelijk maakt. Dat kan met nota’s van de gemaakte kosten en met rekeningafschriften waarop te zien is door wie de kosten betaald zijn. Omdat zorgkosten onder het eigen risico kunnen vallen of vergoed kunnen worden, is voor het aannemelijk maken van de kosten ook bijvoorbeeld een jaaroverzicht van de zorgverzekeraar belangrijk. U heeft verder als (particuliere) belastingplichtige geen bewaarplicht. Maar het is belangrijk om erbij stil te staan dat de Belastingdienst tot 5 jaar na het belastingjaar nog kan vragen om de kosten aannemelijk te maken.

Tot slot, de bovengenoemde lijst is niet compleet. Verder is alleen het deel van uw kosten aftrekbaar dat uitkomt boven een bepaald bedrag, het drempelbedrag. Als u uw zorgkosten invult in uw online aangifte, wordt uw aftrek automatisch berekend.

Mocht u twijfelen over of dat dat kosten wel of niet aftrekbaar zijn? Stuur dan een mailtje naar info@twanvandewiel.nl en wij proberen uw vraag dan te beantwoorden.

Terug naar overzicht
Cookies
Wij maken gebruik van cookies zoals omschreven in ons Privacy document. Klik op onderstaande button als u hiermee akkoord gaat. Of klik hier om deze melding te verbergen
Akkoord