• Aangifte 2022 – welke zorgkosten zijn wel of juist niet aftrekbaar?
 • Aangifte 2022 – welke zorgkosten zijn wel of juist niet aftrekbaar?
 • Aangifte 2022 – welke zorgkosten zijn wel of juist niet aftrekbaar?
TvdW
12-03-2023

Update: wil je meer weten over de aftrekbare zorgkosten in de Aangifte Inkomstenbelasting over 2023? Die hebben we opgesplitst in twee delen: klik hier voor deel één en klik hier voor deel twee. Wil je meer weten over de aftrekbare zorgkosten over 2022? Lees dan hieronder verder. //

 

Vanaf 1 maart kan de belastingaangifte van 2022 gedaan worden. Hoe is het nu geregeld met door jou gemaakte zorgkosten; welke kosten zijn wel of juist niet aftrekbaar? Wij zetten alles rondom zorgkosten bij de belastingaangifte van 2022 voor je op een rij.

Zorgkosten zijn in 2022 alleen aftrekbaar als deze zijn gemaakt in verband met een ziekte, beperking of invaliditeit. De zorgkosten die worden afgetrokken moeten ook:

 • voor jezelf of je partner zijn;
 • voor je kinderen jonger dan 27 jaar zijn;
 • voor ernstig gehandicapte personen die tot je huishouden behoren zijn;
 • voor inwonende zorgafhankelijke ouders, broers en zussen zijn.

Alleen als de zorgkosten op jezelf drukken mag je ze aftrekken. Voor kinderen jonger dan 27 jaar is niet relevant of zij nog bij je thuis wonen. Als je voor uitwonende kinderen jonger dan 27 jaar de zorgkosten betaalt, dan mag je deze kosten dus gewoon aftrekken.

 

Welke zorgkosten zijn niet aftrekbaar in 2022?

 • Premies voor de zorgverzekering
 • Premies voor de aanvullende verzekering
 • Eigen risico zorgverzekering
 • Eigen bijdrage CAK
 • Dyslexiezorg voor kinderen jonger dan 18 jaar
 • Rollator, looprek, elleboogkruk
 • Scootmobiel
 • Rolstoel

De regel is verder dat als de kosten geen betrekking hebben op een ziekte of handicap, zij niet aftrekbaar zijn. Er moet namelijk een direct verband zijn. Dit zijn voorbeelden uit de jurisprudentie waarin is bepaald dat onvoldoende sprake was van een direct verband:

 • kosten van liposuctie wegens te dikke bovenbenen (kosten van liposuctie voor de behandeling van lipoedeem zijn wel aftrekbaar)
 • kosten voor verhuizing op medisch advies
 • kosten voor begeleiding van een blinde of invalide
 • kosten van hulpmiddelen ter ondersteuning van het gezichtsvermogen, zoals lenzen of een bril, of het laseren van een oog ter vervanging van een bril

Kosten voor genees- en heelkundige hulp zijn aftrekbaar als de behandeling op voorschrift of onder begeleiding van een huisarts is uitgevoerd. Zo zijn kosten voor hoestdrank of paracetamol niet aftrekbaar als genees- en heelkundige hulp. Deze kosten worden immers niet op voorschrift van een arts gemaakt. Kosten van bijvoorbeeld plastische chirurgie zijn aftrekbaar als deze op voorschrift van een arts en met een medische noodzaak zijn gemaakt.

Welke zorgkosten zijn wel aftrekbaar in 2022?

 

Reiskosten voor ziekenbezoek zijn onder voorwaarden aftrekbaar:

 • Jij en de zieke hadden bij het begin van de ziekte samen een huishouden;
 • Je bezoekt in het jaar regelmatig de zieke;0
 • De zieke wordt langer dan een maand verpleegd.
  Wordt de zieke meerdere keren per jaar verpleegd? Dan mag je de reiskosten alleen meetellen als de zieke in totaal langer dan 1 maand is verpleegd en als de verpleging steeds een gevolg was van dezelfde ziekte. Bovendien mag de tijd tussen de verpleegperioden niet langer dan 4 weken zijn.
 • De enkele reisafstand tussen jouw woning of verblijfplaats en de plaats waar de zieke wordt verpleegd (gemeten langs de meest gebruikelijke weg) is meer dan 10 kilometer

Voor reizen per auto is de kostenaftrek € 0,19 per kilometer. Voor reizen per taxi of met het openbaar vervoer gelden de werkelijk gemaakte kosten.

 

Welke zorgkosten zijn verder onder voorwaarden aftrekbaar?

 

Voor welke zorgkosten geldt een vast bedrag?

 

Welke zorg kosten van hulpmiddelen zijn aftrekbaar?

Hulpmiddelen zijn voorzieningen, apparaten en andere medische hulpmiddelen die hoofdzakelijk door zieke of invalide personen worden gebruikt. Bijvoorbeeld een prothese, steunzolen of een gehoorapparaat. Deze hulpmiddelen stellen u in staat om een normale lichaamsfunctie te verrichten. Naast aanschafkosten kan het dan gaan om onderhoudskosten, reparatiekosten en eventuele verzekeringskosten, zolang deze in direct verband staan met de hulpmiddelen.

Verhoging specifieke zorgkosten 2022

Als je drempelinkomen lager is dan een bepaald bedrag, dan heb je recht op de verhoging specifieke zorgkosten. Je mag dan meer aftrekken dan je daadwerkelijk hebt betaald voor zorgkosten. De uitgaven voor genees- en heelkundige hulp en de reiskosten voor ziekenbezoek tellen niet mee voor deze verhoging. Het percentage waarmee je je specifieke zorgkosten mag verhogen, hangt af van je leeftijd op 1 januari van het betreffende jaar.

 

Wanneer tegemoetkoming in de specifieke zorgkosten?

Je krijgt een tegemoetkoming in de specifieke zorgkosten als je voldoet aan de volgende 3 voorwaarden:

 • in je aangifte inkomstenbelasting heb je uitgaven voor specifieke zorgkosten afgetrokken;
 • door de aftrek van specifieke zorgkosten is de belasting die je moet betalen lager dan het bedrag aan heffingskortingen;
 • het bedrag van de tegemoetkoming is meer dan € 15.

Om het bedrag van de tegemoetkoming te berekenen, worden de verschuldigde belasting en de heffingskortingen van jou en je fiscale partner bij elkaar opgeteld.

 

Hoe aannemelijk te maken van zorgkosten?

De bewijslast voor aftrekbaarheid van de specifieke zorgkosten rust op jou als belastingplichtige. De kosten zijn alleen aftrekbaar als je ze aannemelijk maakt. Dat kan met nota’s van de gemaakte kosten en met rekeningafschriften waarop te zien is door wie de kosten betaald zijn. Omdat zorgkosten onder het eigen risico kunnen vallen of vergoed kunnen worden, is voor het aannemelijk maken van de kosten ook bijvoorbeeld een jaaroverzicht van de zorgverzekeraar belangrijk. Je hebt verder als (particuliere) belastingplichtige geen bewaarplicht. Maar het is belangrijk om erbij stil te staan dat de Belastingdienst tot 5 jaar na het belastingjaar nog kan vragen om de kosten aannemelijk te maken.

Tot slot, de bovengenoemde lijst is niet compleet. Verder is alleen het deel van je kosten aftrekbaar dat uitkomt boven een bepaald bedrag, het drempelbedrag. Als je je zorgkosten invult in je online aangifte, berekent deze tool automatisch jouw aftrek.

Mocht je twijfelen over of dat dat kosten wel of niet aftrekbaar zijn? Stuur dan een mailtje naar info@twanvandewiel.nl en wij proberen je vraag dan te beantwoorden.

Terug naar overzicht
Cookies
Wij maken gebruik van cookies zoals omschreven in ons Privacy document. Klik op onderstaande button als u hiermee akkoord gaat. Of klik hier om deze melding te verbergen
Akkoord
×