• Wet Toekomst Pensioenen: alles over deze nieuwe wet
  • Wet Toekomst Pensioenen: alles over deze nieuwe wet
  • Wet Toekomst Pensioenen: alles over deze nieuwe wet
TvdW

04-07-2023

Eind mei 2023 stemde de Eerste en Tweede Kamer in met een nieuw wetsvoorstel: de Wet Toekomst Pensioenen. Hierin zijn allerlei afspraken tussen werkgevers en werknemers, maar ook met het kabinet, uit 2019 opgenomen. Deze afspraken stonden in het Pensioenakkoord. Deze nieuwe wet is ingegaan op 1 juli 2023 en zal de komende tijd steeds verder uitgerold worden.

 

Belang van nieuwe Wet Toekomst Pensioenen

Met deze nieuwe wet was de intentie om het opbouwen van pensioenen voor zowel werkgevers als werknemers duidelijker in kaart te brengen. Daarnaast moest ook een aanvullend pensioen sneller kunnen stijgen. Ten slotte was er veel aandacht voor werknemers die niet 40 jaar bij dezelfde werkgever in dienst blijven, zodat eventuele aanvullende pensioenen van deze werkgevers goed geregeld worden.

Er is veel overleg geweest tussen werkgevers en werknemers om tot het Pensioenakkoord, waar de Wet Toekomst Pensioenen bij hoort, te komen

1 juli: start van overgangsperiode

De wet is officieel ingegaan op 1 juli 2023, maar dat betekent eigenlijk de ingang van een soort overgangsperiode. Die duurt waarschijnlijk enkele jaren. Eerst kunnen werkgevers en werknemers met elkaar in overleg over het aanpassen van de pensioenregeling. Als dit achter de rug is, kunnen pensioenuitvoerders de gemaakte aanpassingen ook in werking stellen.

Lees ook: “Voorbereiding pensioen met Geldplan ‘Bijna Pensioen

 

Wat gaat er precies veranderen door Wet Toekomst Pensioenen?

Het nieuwe pensioenstelsel stelt pensioenuitvoerders in staat om hun opbrengsten – of verliezen – van beleggingen sneller te verrekenen in de pensioenen. Die kunnen zo sneller verhoogd of verlaagd worden. Hierbij staat het belang van het aanmaken van goede buffers centraal. Met deze buffers kunnen de wisselingen, die nu vaker voor kunnen komen, sneller en beter opgevangen worden.

Daarnaast wordt het voor een deelnemer duidelijker hoe zijn pensioen is opgebouwd. Kort gezegd bestaat het pensioen nu uit alle eerder ingelegde premies, plus het totale rendement dat met deze ingelegde premies is behaald. Dat laatste kan bijvoorbeeld uit beleggingen zijn. Zo is dit totale overzicht een stuk duidelijker.

Ten slotte is ook geregeld dat de pensioenpremie die werknemers zelf moeten betalen nu ook ten goede komt aan hun eigen pensioen. Dit is zo op elke leeftijd. Daarmee sluit deze regeling beter aan op de huidige tijd: daar waar werknemers vroeger vaker 40 jaar bij dezelfde werkgever in dienst bleven, is dat nu vaak meer versplinterd. Door op deze manier met de eigen premie om te gaan, wordt dit systeem eerlijker en duidelijker.

 

Wat verandert er niet door Wet Toekomst Pensioenen?

Het systeem aan de achterkant van de pensioenen blijft volledig intact. Zo blijven werkgevers en werknemers sámen alle pensioenpremies inleggen. Daarmee dragen zij ook financiële risico’s die dit met zich meebrengt. Pensioenuitvoerders dienen hierbij als beheerder en belegger van alle ingelegde premies. Wanneer dat nodig is, betalen zij de uitkeringen van pensioenen uit.

 

Meer informatie bij vragen

Het pensioenstelsel is met deze nieuwe regelingen dus best op de schop gegaan. Daarom heeft de Overheid veel informatie op de website geplaatst. Er is zelfs een speciale website voor gelanceerd: onsnieuwepensioen.nl.

Terug naar overzicht
Cookies
Wij maken gebruik van cookies zoals omschreven in ons Privacy document. Klik op onderstaande button als u hiermee akkoord gaat. Of klik hier om deze melding te verbergen
Akkoord
×