• Nader toegelicht: Versoepeling betalingsregeling belastingschuld door bijzonder uitstel
 • Nader toegelicht: Versoepeling betalingsregeling belastingschuld door bijzonder uitstel
 • Nader toegelicht: Versoepeling betalingsregeling belastingschuld door bijzonder uitstel
TvdW

De Belastingdienst heeft op hun site meer informatie geplaatst voor wanneer u als ondernemer moeite hebt met het betalen van de termijnbedragen van de betalingsregeling. U kunt de Belastingdienst dan vragen de betalingsregeling (tijdelijk) aan te passen. Hiervoor gelden voorwaarden. En de aanpassing heeft gevolgen voor het termijnbedrag, het bedrag aan invorderingsrente en de looptijd van de betalingsregeling.

Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, kunt de Belastingdienst vragen:

 • of u 1 keer een betaalpauze van maximaal 6 maanden of 2 aaneengesloten kwartaaltermijnen mag nemen
 • of u per kwartaal mag betalen, in plaats van per maand
 • of u maximaal 7 jaar (84 maanden) mag doen over het afbetalen van uw belastingschuld, in plaats van 5 jaar (60 maanden)

Betaalpauze

U kunt de Belastingdienst vragen om een betaalpauze van maximaal 6 maanden of 2 aaneengesloten kwartaaltermijnen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U hebt vanaf 1 april 2022 steeds voldaan aan uw nieuwe betalingsverplichtingen. Of u hebt hiervoor uitstel van betaling gekregen.
 • In een brief motiveert u waarom u voor een korte periode problemen bij het afbetalen verwacht.

Gevolgen betaalpauze

Als uw verzoek wordt toegewezen, heeft dit de volgende gevolgen:

 • De termijnbedragen worden hoger.
 • U moet meer invorderingsrente betalen.
 • De einddatum blijft 1 oktober 2027.

U krijgt van de Belastingdienst een brief met de nieuwe termijnbedragen en betaaldatums.

Hebt u al gevraagd om een betaalpauze? Dan nemen ze contact met u op met de vraag of u deze wilt verlengen naar maximaal 6 maanden.

Betaling per kwartaal

U kunt de Belastingdienst vragen of u per kwartaal mag betalen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U hebt vanaf 1 april 2022 steeds voldaan aan uw nieuwe betalingsverplichtingen. Of u hebt hiervoor uitstel van betaling gekregen.
 • In een brief motiveert u waarom u per kwartaal wilt betalen.

Gevolgen betaling per kwartaal

Als uw verzoek wordt toegewezen, heeft dit de volgende gevolgen:

 • De termijnbedragen worden hoger.
 • U betaalt meer invorderingsrente.
 • De uiterste betaaldatum van de eerstvolgende betalingstermijn wordt de laatste dag van het lopende kalenderkwartaal waarin het verzoek is ingediend.
  Voorbeeld: U doet een verzoek op 10 oktober 2022. Dan is de uiterste betaaldatum van de maanden oktober tot en met december: 31 december 2022. Elke volgende termijn vervalt telkens een kwartaal later.
 • De einddatum van de betalingsregeling blijft 1 oktober 2027.

U krijgt van de Belastingdienst een brief met de nieuwe termijnbedragen en betaaldatums.

Verlenging betalingsregeling

U kunt de Belastingdienst vragen of u maximaal 7 jaar (84 maanden) mag doen over het afbetalen van uw belastingschuld als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Uw belastingschuld door het bijzonder uitstel is € 10.000 of hoger.
 • U hebt vanaf 1 april 2022 steeds voldaan aan uw nieuwe betalingsverplichtingen. Of u hebt hiervoor uitstel van betaling gekregen.
 • U hebt geen openstaande belastingschuld die op of vóór 12 maart 2020 betaald had moeten zijn, waarvoor de dwanginvordering was opgestart en waarvoor u op 12 maart 2020 geen uitstel van betaling had. Er is sprake van dwanginvordering als de Belastingdienst u een aanmaning hebben gestuurd.
 • In een brief motiveert u waarom u de betalingsregeling wilt verlengen. En u maakt aannemelijk dat u uw belastingschuld niet binnen 5 jaar kunt afbetalen, maar wel binnen 7 jaar.
 • U stuurt hen een liquiditeitsprognose voor de komende 2 jaar, gerekend vanaf de datum van uw verzoek. Uit deze prognose moet blijken dat u de nieuwe, lagere termijnbedragen wel kunt betalen.
 • Is uw belastingschuld door het bijzonder uitstel € 50.000 of hoger? Dan moet u hen ook het volgende sturen:
  • jaarstukken van de laatste 3 kalenderjaren
  • een verklaring van een derde deskundige (bijvoorbeeld een accountant) dat er geen aanwijzingen zijn dat uw onderneming niet levensvatbaar is.

Gevolgen verlenging betalingsregeling

Als uw verzoek wordt toegewezen, heeft dit de volgende gevolgen:

 • De termijnbedragen worden lager.
 • U betaalt meer invorderingsrente.
 • De einddatum van de betalingsregeling wordt 1 oktober 2029.

Betaal vanaf oktober 2022 de termijnbedragen

Hebt u een verzoek ingediend om de betalingsregeling aan te passen, maar hebt u nog geen bericht van de Belastingdienst gekregen? Betaal dan alvast volgens uw verzoek. Houdt u er wel rekening mee dat als uw verzoek is afgewezen, u dan de inmiddels opgelopen achterstand direct moet inlopen. De Belastingdienst handelt uw verzoek in principe af binnen 8 weken nadat zij uw verzoek hebben ontvangen.

Deze informatie is samengevat van de site van de Belastingdienst
Terug naar overzicht
Cookies
Wij maken gebruik van cookies zoals omschreven in ons Privacy document. Klik op onderstaande button als u hiermee akkoord gaat. Of klik hier om deze melding te verbergen
Akkoord
×