• TvdW Tipt: 26 fiscale eindejaarstips
  • TvdW Tipt: 26 fiscale eindejaarstips
  • TvdW Tipt: 26 fiscale eindejaarstips
Tvdw
27-11-2023

Het begin van het nieuwe jaar brengt vaak veel nieuwe wetten en regelgeving met zich mee. Door deze veranderingen kan het soms slimmer zijn bepaalde zaken nog met de huidige regelgeving af te ronden, terwijl je andere zaken beter uit kunt stellen. Daarom is het slim om tegen het einde van 2023 stil te staan bij welke acties je op fiscaal gebied nog moet ondernemen. TvdW helpt je op weg met handige eindejaarstips, zodat jij precies weet welke zaken je zeker dit jaar nog moet afronden, of welke je beter uit kunt stellen tot 2024. Daarom in deze blog: fiscale eindejaarstips!

 

Fiscale eindejaarstips 1: WOZ-waarde bedrijfspand

Een gebouw mag niet verder afgeschreven worden dan de bodemwaarde. Heb je als IB-ondernemer een gebouw als belegging? Dan is deze bodemwaarde gelijk aan de WOZ-waarde van dit gebouw. Een gebouw wordt gezien als beleggen wanneer deze wordt aangehouden om vervolgens aan een niet-verbonden persoon of ander lichaam beschikbaar gesteld te worden. In dit geval daalt de bodemwaarde naar vijftig procent van de WOZ-waarde.

Deze laatstgenoemde regeling moet in 2024 komen te vervallen. In dat geval is de bodemwaarde voor álle gebouwen gelijk aan de WOZ-waarde. In dat geval is het slim om de WOZ-waarde van je gebouw ter discussie te stellen, om te kijken of de waarde omlaag kan.

 

Tip: een hogere afschrijving op een gebouw leidt tot een lagere boekwaarde. Deze boekwaarde zorgt weer voor een grotere kans op fiscale boekwinst wanneer je dit gebouw verkoopt.

 

Fiscale eindejaarstips 2: IB-verlies 2014 verrekenen

Heb je in 2014 fiscaal verlies geleden met je IB-onderneming? En heb je deze nog niet verrekend? Dan is het verstandig dat dit jaar wel te doen. Als je het verlies namelijk niet dit jaar nog verrekent, is het verlies vanaf 2024 niet langer te verrekenen.

 

Je kunt het verlies verrekenen door niet te veel aan fiscaal winstuitstel te doen. Zo kun je proberen een boekwinst op een bepaald bedrijfsmiddel vrij te laten vallen. Op die manier is het verlies uit 2014 gemakkelijk te verrekenen.

 

Fiscale eindejaarstips 3: Voorwaarden fiscale eenheid bij btw

In sommige gevallen zijn btw-ondernemers zo met elkaar verweven, dat zij als fiscale eenheid (FE) worden gezien bij de omzetbelasting. Dit kan voorkomen bij zowel natuurlijke als rechtspersonen. Ook de vorm waarin zij verweven zijn kan verschillen, bijvoorbeeld financieel, economisch of organisatorisch.

 

Je kunt hiervoor als ondernemer(s) een verzoek indienen bij de inspecteur om een beschikking aan jullie af te geven. Op deze beschikking staat dan vanaf welke datum de fiscale eenheid ingaat. Dit is feitelijk te herleiden, maar kan het soms wel gemakkelijker maken. Zo weet je zeker vanaf welk moment je rekening moet houden met de fiscale eenheid bij de omzetbelasting. Het feit dat de losse ondernemers in een eenheid binnen een tijdvak nog wel apart aangifte hebben gedaan, betekent namelijk niet dat ze op dat moment nog niet als eenheid gezien werden.

 

Tip: het is slim om aan het einde van een jaar, bijvoorbeeld 2023, te controleren of jouw fiscale eenheid nog altijd aan de voorwaarden voor zo’n eenheid voldoet.

 

Fiscale eindejaarstips 4: Teruggaaf over 2018 aanvragen

Had je in 2018 recht op teruggaaf van de inkomstenbelasting, maar heb je deze nog niet eerder aangevraagd? Dan is 2023 het laatste jaar waarin je dat nog kunt doen. Je kunt de teruggaaf aanvragen als het bedrag hoger is dan de toenmalige teruggaafdrempel van 14 euro.

 

Fiscale eindejaarstips 5: 2023 voor middeling

De middelingsregeling is in principe begin dit jaar afgeschaft. Toch kun je in 2023 nog opnemen in een middelingstijdvak, dat drie jaar duurt. Je kunt middeling aanvragen als je in het driejarige tijdvak meer belasting hebt betaald dan je had betaald als je gelijkmatige inkomsten ontvangen had in ditzelfde tijdvak. Dankzij middeling wordt de belasting in het tijdvak dan berekend over het gemiddelde inkomen van deze drie jaar. Is het totale belastingbedrag 545 of meer lager dan de belasting die je betaald hebt? Dan ontvang je het meerdere retour.

Wil je middeling aanvragen? Dan dien je hiervoor een verzoek in bij de Belastingdienst. Dit kan tot 36 maanden na het definitief vaststellen van de laatste aanslag binnen het driejarige tijdvak. Dit is het geval als de periode van 6 weken om bezwaar aan te tekenen of in beroep te gaan zijn verstreken. Omdat de middelingsregeling begin dit jaar is afgeschaft, is de laatste periode waarover je middeling aan kunt vragen 2022-2024.

 

Tip: Twijfel je of middeling nut heeft voor jouw bedrijf? Online vind je meerdere hulpmiddelen om te bepalen hoeveel het aanvragen van middelingsteruggaaf op kan leveren.

 

Fiscale eindejaarstips 6: Voorlopige aanslag IB verzoeken

Als de fiscaal inspecteur een aanslag op de inkomstenbelasting van 2022 oplegt na 1 juli 2023, brengt hij hiervoor rente in rekening. Die is sinds 1 juli 2023 vastgesteld op 6 procent per jaar; een vrije hoge rente dus. Verwacht je dat je over 2022 nog extra inkomstenbelasting moet betalen? Vraag dan zo snel mogelijk een voorlopige aanslag aan bij de inspecteur om dit hoge percentage wat te drukken.

 

Let op: Betaal je de aanslag te laat of helemaal niet? Dan komt er nog een invorderingsrente bovenop de belastingrente. In 2023 is deze rente 3%, in 2024 gaat deze omhoog naar 4%.

 

Fiscale eindejaarstips 7: Schenk aan kind van 39 jaar

Nederlandse inwoners tussen de 18 en 40 jaar oud kunnen één keer aanspraak maken op een verhoogde vrijstelling binnen de schenkbelasting. Deze geldt enkel voor schenkingen namens ouders. Heb je een kind dat bijna 40 wordt en nog geen aanspraak heeft gemaakt op de verhoogde vrijstelling? Dan is dit het laatste moment waarop je dit kunt doen. De verhoogde vrijstelling voor dit jaar bedraagt €28.947.

Tip: wanneer de schenking bedoeld in om een dure studie te kunnen bekostigen, geldt een nog hogere vrijstelling. In dat geval met je tot €60.298 belastingvrij schenken.

 

Fiscale eindejaarstips 8: Schenk in 2023 voor eigen woning

Ook de schenkregeling rondom een eigen woning is begin dit jaar flink versoberd. Deze was altijd maximaal €106.7671, beter bekend als het jubelton. Dit jubelton is begin dit jaar afgeschaft en gelijk getrokken met de hierboven besproken verhoogde vrijstelling voor schenkingen. Voor ouders die aan hun kinderen willen schenken, is deze vrijstelling niet meer van belang.

Voor mensen die aan iemand anders dan hun eigen kind willen schenken, is deze regeling wel belangrijk. Als je niet aan je eigen kinderen schenkt, geldt hiervoor geen verhoging van de vrijstelling op schenkbelasting. Deze komt op 1 januari 2024 zelfs volledig te vervallen. Als je nog een schenking wil doen aan iemand anders dan je eigen kind, is 2023 hier het laatste moment voor.

 

Fiscale eindejaarstips 9: Schenk aan culturele ANBI

Bij schenkingen aan een ANBI krijg je vaak al fiscaal voordeel, omdat een dergelijke instelling van nut is voor de Nederlandse samenleving. ANBI staat niet voor niets voor Algemeen Nut Beogend Instituut. Hierover ontvang je normaal gesproken een aftrekpost van 100%. Doe je een schenking aan een culturele ANBI, krijg je zelfs een aftrekpost van 125%. Deze extra 25% is gemaximaliseerd op €1.250.

 

Bij deze schenking moet je wel rekening houden met een aantal percentages. Zo geldt ook een drempel voor het verzamelinkomen (voor aftrek van persoonsgebonden aftrek) van 1%, met een minimum van 60 euro. Maximaal kun je 10% van het verzamelinkomen aftrekken.

 

Tip: Je kunt middels je eigen bv ook een schenking doen aan een culturele ANBI. Bij de vennootschapsbelasting kun je zo 50% van het geschonken bedrag aftrekken. Deze aftrek is maximaal €2.500.

 

Fiscale eindejaarstips 10: Stap over naar periodieke giften

We blijven nog even in de giftenhoek. Zoals eerder gezegd kun je je giften aan ANBI’s aftrekken wanneer deze minimaal 60 euro óf minimaal 1% van je (gezamenlijke) verzamelinkomen is. Je kunt dan tot 10% van je (gezamenlijke) verzamelinkomen aftrekken. Maar wat als je giften niet volledig aftrekbaar zijn?

 

In dat geval kun je overstappen op periodieke giften. Je laat hierbij schriften vastleggen dat je de komende vijf jaar een vast bedrag per periode schenkt. Deze periodieke schenkingen kun je volledig aftrekken, tot een maximum van €250.000 per kalenderjaar. Zet je je gift(en) van afgelopen jaar nog om in periodieke giften? Dan kun je ook dit jaar al profiteren van de volledige aftrek ervan.

 

Let op: als je vóór 4 oktober 2022 schriftelijk vast hebt laten leggen dat je periodieke giften gaat doen, telt het maximum van €250.000 niet voor jouw giften.

 

Fiscale eindejaarstips 11: Ziektekosten betalen in 2024

Verwacht je ziektekosten te maken waar je zelf kunt kiezen om deze in 2023 of 2024 te betalen? Dan kun je deze beter in 2024 betalen. Dit komt door het iets verhoogde effectieve tarief: dat stijgt van 36,93% in 2023 naar 36,97% in 2024. Kosten waar je in dit geval aan kunt denken hebben te maken met geneeskundige hulp, vervoer of medicijnen op voorschrift.

 

Fiscale eindejaarstips 12: Samenlevingscontract sluiten in 2023

In sommige gevallen is het sluiten van een samenlevingscontract met een fiscale partner voordelig. Dit kun je nu nog aanvragen voor geheel 2023. Om in aanmerking te komen voor een samenlevingscontract, moet je ongehuwd met je partner samenwonen op hetzelfde woonadres vanaf 1 januari 2023. De makkelijkste manier om op tijd een contract af te sluiten, is middels een notarieel samenlevingscontract. Als je dit voor 1 januari 2024 aanvraagt en aan eerdergenoemde voorwaarden voldoet, kun je voor geheel 2023 als partners worden aangemerkt.

 

In welke situaties is zo’n samenlevingscontract handig? Je kunt dit bijvoorbeeld aangaan wanneer een van jullie beiden het heffingsvrije vermogen in Box 3 niet volledig heeft benut. Ook wanneer uit je relatie een kind is geboren, je een kind van de ander erkent of op jullie adres een minderjarig kind van (een van) jullie ingeschreven staat, is dit een slimme keuze. Ten slotte is fiscaal partnerschap aan te raden als jullie samen een woning bezitten of de een bij de ander is aangemerkt in een pensioenregeling.

 

Let op: Door een fiscaal samenlevingscontract krijg je ook te maken met schuldendrempels en gezamenlijke verzamelinkomen. Die worden gebruikt bij diverse aftrekdrempels, zoals die voor zorgkosten. In sommige gevallen kan een samenlevingscontract daardoor een negatief financieel resultaat opleveren. Controleer dus eerst goed of de voordelen opwegen tegen de nadelen.

 

Fiscale eindejaarstips 13: Lijfrentepremie in 2023 betalen

Heb je te maken met een ‘pensioengat’, oftewel een tekort aan pensioen? Dan kan een lijfrente interessant zijn. De premies hiervoor zijn, binnen bepaalde grenzen, fiscaal af te trekken. Die grenzen hebben te maken met een beperking tot de zogeheten jaarruimte. Daarnaast geldt de aftrek alleen in het jaar dat je ook daadwerkelijk lijfrentepremie hebt betaald. Wil je dus in 2023 lijfrente aftrekken, moet je uiterlijk op 31 december 2023 een premie hebben betaald.

 

Tip: heb je eerder al lijfrentepremies betaald, maar deze niet aangegeven bij de aangifte inkomstenbelasting? Dan kun je hiervoor een verzoek om ‘ambtshalve vermindering’ indienen. Dit kan zelfs wanneer de aanslag al definitief vast staat. Je moet wel kunnen bewijzen dat je de premies inderdaad niet hebt aangegeven, bijvoorbeeld middels een kopie van de aanslag over de desbetreffende jaren. Als je deze vermindering aan wilt vragen over 2018, heb je hier tot uiterlijk 31 december 2023 de tijd voor.

 

Fiscale eindejaarstips 14: Kleine schulden aflossen voor 2024
Kleine openstaande schulden laten staan kan fiscaal nadelig werken. Deze schulden verlagen namelijk de heffingsgrondslag van box 3. Dit gebeurt wanneer zij de drempel van €3.400 per fiscaal partner overschrijden. Om deze heffingsgrondslag te voorkomen, kun je deze kleine schulden het beste nog dit jaar aflossen.

 

Fiscale eindejaarstips 15: Verplaats grote uitgaven naar 2023

Is je vermogen in 2023 zo hoog dat je, ondanks de aangepaste regels, alsnog box 3-heffing moet betalen? Dan is het fiscaal aantrekkelijk om grote privéaankopen nog in 2023 te doen. Denk bijvoorbeeld aan het aanschaffen van een nieuwe auto of nieuwe meubels. Dergelijke aankopen vallen niet onder de grondslag voor de box 3-heffing en zorgen ervoor dat het spaargeld ook niet meer meetelt bij deze grondslag. Dat kan je een hoop belasting in box 3 besparen. Dit gaat natuurlijk alleen als je hiervoor genoeg spaargeld beschikbaar hebt.

 

Fiscale eindejaarstips 16: Belastingaanslagen nog in 2023 betalen

Een openstaande belastingschuld wordt niet meegerekend voor het totaal aan schulden in Box 3. Je kunt deze schulden daarom het beste nog in dit jaar betalen. Over het bedrag dat je moet betalen aan belastingaanslagen, hoef je geen heffing in box 3 te betalen. Dat is fiscaal voordeliger.

 

Let op: er zijn een aantal openstaande belastingschulden die je wél op mag geven in box 3. Denk dan bijvoorbeeld aan de erfbelasting.

 

Fiscale eindejaarstips 17: Verkoop groene beleggingen uitstellen

Je kunt in box 3 meerdere vrijstellingen optimaal benutten. Een hiervan is de vrijstelling voor zogeheten groene beleggingen. Deze zijn belastingvrij gesteld tot maximaal €65.072 (of €130.144 bij fiscale partners). Tel daar een heffingskorting van 0,7% in box 3 bij op en je hebt een aardige besparing.

 

Als je van deze regeling gebruik wilt maken in 2024, moet je op peildatum 1 januari 2024 wel groene fondsen bezitten. Stel de verkoop hiervan daarom uit tot na 1 januari. Heb je juist nog geen groene beleggingen maar wil je wel groen beleggen? Begin hier dan dit jaar nog mee, kun je in 2024 al profiteren van de bijbehorende vrijstelling en heffingskorting.

 

Let op: in 2025 gaat de maximale vrijstelling voor groene beleggingen flink omlaag. Waar deze nu nog ruim €65.000 per persoon is, moet dat in 2025 dalen tot €30.000; meer dan een halvering dus.

 

Fiscale eindejaarstips 18: Dien bezwaar in bij box 3-heffing

Het huidige box 3-stelsel is in opspraak, omdat dit tegenstrijdig zou zijn met het Europees Recht. Daarom moet het systeem op de schop, maar met het huidige stelsel zou het forfaitair rendement hoger zijn dan het werkelijke rendement. Daarom is het slim om tegen aanslagen die een hoger forfaitair dan werkelijk rendement hebben in bezwaar te gaan. Doe dit wel binnen de termijn van zes weken, die start op de eerste dag na dagtekening van de aanslag.

 

Fiscale eindejaarstips 19: 2023 als laatste jaar voor betalingskorting

In 2023 kun je voor het laatst een betalingskorting krijgen bij een converserende of voorlopige aanslag inkomstenbelasting. Om voor deze korting in aanmerking te komen, moet je meerdere termijnbedragen in één keer betalen. Van januari tot en met juni 2023 was de korting 2%, van juli tot december 2023 was deze zelfs 3%. De regeling komt vanaf 2024 dus te vervallen.

 

Fiscale eindejaarstips 20: Verkoop woning uitstellen

Als je je schuldenvrije woning wilt verkopen, zonder direct een nieuwe woning te kopen, kun je dit beter uitstellen. Verkoop je deze woning namelijk voor 1 januari 2024, telt de verkoopsom mee voor de vermogensrendementsheffing in 2024. Die wordt op 1 januari 2024 gepeild. Stel je de verkoop uit tot een paar dagen later, hoef je over de koopsom geen belasting in box 3 te betalen in 2024.

 

Fiscale eindejaarstips 21: Hypotheekrente in 2024 vooruitbetalen

Ga je in 2024 de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken? Of val je om een andere reden in een lager belastingtarief in 2024? Dan kun je in 2023 al de hypotheekrente tot en met 31 juni 2024 vooruitbetalen. Zo kun je de rente tegen een hoger tarief aftrekken, waardoor je minder belasting betaalt.

 

Let op: het klinkt nu aantrekkelijk voor een nog langere periode de hypotheekrente vooruit te betalen. Dat is echter zinloos. De inspecteur zal de vooruitbetaalde rente in dat geval niet zien als aftrekpost voor 2023.

 

Fiscale eindejaarstips 22: Hypotheek in 2023 aflossen

Soms is het slim om een deel van je hypotheek voor je huis af te betalen, vooral als je nog een stuk hypotheek hebt waarop je niet aflost en de rente hoog is. Als je ook geld hebt staan dat belast wordt in box 3 en je hebt dat geld niet meteen nodig, kan het voordelig zijn om je hypotheek deels af te lossen. Als het rendement op dat geld lager is dan wat je netto aan hypotheekrente betaalt, kan aflossen een slimme zet zijn. Je kunt bij je bank navragen hoeveel je per jaar boetevrij kunt aflossen, meestal is dat ergens tussen de 10% en 20% van het oorspronkelijke hypotheekbedrag. Als je vóór 1 januari 2024 aflost, kun je ook belastingvoordeel krijgen in box 3.

 

Let wel op wanneer je banktegoeden nodig hebt om de aflossing te bekostigen. Op banktegoeden ontvang je een laag fortifair rendement. Het verlies van hypotheekrenteaftrek zorgt ervoor dat je in dit geval maar een minimaal voordeel in box 3 kunt behalen.

 

Let op: heb je geen of een lage eigenwoningschuld? Dan heb je recht op een aftrek. De aftrek is gelijk aan het eigenwoningforfait, of het positieve verschil tussen het forfait en de aftrekbare kosten. Het inkomen uit eigen woning is per saldo daarom nihil, maar sinds 2019 wordt de aftrek verder beperkt. Nu is het percentage voor belasting nog 16,66%, maar stijgt in 2024 door naar 19,99%.

 

Fiscale eindejaarstips 23: Aflossingsachterstand bv nog niet inhalen

Je kunt een hypotheek afsluiten bij je eigen bv. In dit geval heb je zelf meer controle over de voorwaarden en de rentepercentages. Met zo’n hypotheek kun je de rente aftrekken in box 1. Een van de voorwaarden die hierbij hoort is dat je annuïtair moet aflossen. Doe je dat niet? Dan bouw je een aflossingsachterstand op en valt de hypotheek ineens onder box 3. Maar: is dat wel nadelig?

Het is wel een nadeel dat je de rente over de hypotheek niet volgens het laagste tarief in box 1 af kunt trekken, namelijk dat van 36.93% voor niet-AOW’ers. Ook kan de hypotheek op deze manier onder de excessief lenen-regeling vallen, al moet de lening dan meer dan €700.000 (€500.000 vanaf 1 januari 2024) zijn.

Een voordeel ontstaat wanneer je het totale box 3-inkomen kunt verminderen met een negatief forfaitair rendement. Dit rendement wordt waarschijnlijk -2,46%. Daarnaast moet je rekening houden met de schuldendrempel (€3.400). Het box 3-tarief voor 2024 is vastgesteld op 36%.

Door de mogelijke voor- en nadelen met elkaar te vergelijken, kun je uitrekenen welke keuze het verstandigst is voor jou: wel of niet aflossen.

 

Let op: bij leningen ouder dan 2013 kun je de eigenwoningschuld niet overzetten naar box 3. Dit wordt namelijk automatisch voorkomen dankzij regelgeving uit die periode. In dat geval is het opbouwen van een betalingsachterstand dus nooit een goed idee.

 

Fiscale eindejaarstips 24: Verbouwingsschuld aan gaan voor 2024

Wil je je woning laten verbouwen? Dan is het verstandig om de verplichtingen voor deze verbouwing nog in 2023 aan te gaan. Op deze manier kun je de grondslag in box 3 verlagen.

 

Let op: een woning verbouwen kan ertoe leiden dat deze een hogere waarde krijgt. De hogere waarde van je woning kan een (negatief) fiscaal effect hebben op andere zaken.

 

Fiscale eindejaarstips 25: Eerste eigen woning pas in 2024

Als je tussen de 18 en 35 jaar oud bent en je koopt je eerste woning, krijg je een vrijstelling van de overdrachtsbelasting. Dit geldt op huizen met een aanschafwaarde tot €440.000. in 2024 gaat deze waarde omhoog tot €510.000. Als je een huis op het oog hebt met een waarde boven €440.000, maar lager dan €510.000, doe je er dus verstandig aan de aankoop uit te stellen tot 2024.

 

Fiscale eindejaarstips 26: WOZ-beroep heroverwegen

Denk je eraan om in bezwaar te gaan tegen de WOZ-waarde van je woning en overweeg je daarvoor een ‘no cure, no pay’ service in te schakelen? Wees je ervan bewust dat dit misschien minder aantrekkelijk wordt. Om de grote hoeveelheid bezwaren die door ‘no cure, no pay’ dienstverleners worden ingediend te verminderen, is voorgesteld om de vergoedingen voor hun kosten te verlagen. Daarnaast wordt de maximale vergoeding voor immateriële schade als gevolg van te lange procedures wettelijk vastgesteld.

 

Tip: een lagere WOZ-waarde dankzij het beroep zorgt niet alleen voor lagere gemeentelijke heffingen, maar ook voor een lager eigenwoningforfait.

 

Meer eindejaarstips?

De afgelopen weken deelden we nog veel meer eindejaarstips met je. Eerder schreven we bijvoorbeeld al tips voor ZZP’ers en MKB’ers. Binnenkort brengen we nog blogs uit voor onder meer startende ondernemers. Wil je niets van deze blogs missen? Volg ons dan op social media voor alle updates!

Wil je meer weten of heb je vragen over een van onze tips? Neem dan gerust contact met ons op, onze medewerkers helpen je graag verder.

END ©TvdW

Terug naar overzicht
Cookies
Wij maken gebruik van cookies zoals omschreven in ons Privacy document. Klik op onderstaande button als u hiermee akkoord gaat. Of klik hier om deze melding te verbergen
Akkoord
×