• Verliezen verrekenen aangifte vennootschapsbelasting
  • Verliezen verrekenen aangifte vennootschapsbelasting
  • Verliezen verrekenen aangifte vennootschapsbelasting
TvdW
31-03-2023

Het is weer de tijd van het jaar voor het invullen van allerlei aangiftes. Zo kun je ook weer de aangifte voor de vennootschapsbelasting invullen. Een taakje dat soms wat lastig is, bijvoorbeeld als je te maken hebt gehad met verliezen in het afgelopen boekjaar. Hoe moet je verliezen in je aangifte vennootschapsbelasting verrekenen? In deze blog laten we het je zien.

 

Manieren waarop verliezen worden berekend

Grofweg zijn er twee manieren waarop je de verliezen over het afgelopen boekjaar kunt verrekenen. De eerste manier om je verlies te verrekenen is aan de hand van de belastbare winst die geboekt is uit het voorgaande belastingjaar. Dit heet carry back, of in goed Nederlands: achterwaartse verliesrekening. Is dit niet mogelijk, kun je ook naar de toekomst kijken. In dat geval verreken je je het verlies alvast met de winst die je in de komende jaren gaat boeken. Dan heet dit carry forward, of voorwaartse verliesrekening.

Let wel op dat je in elk geval eerst het verlies verrekent volgens de carry back methode. Pas als dit gedaan is, mag je het verlies verrekenen volgens de carry forward methode.

 

Nieuwe regels rondom carry forward vanaf 2022

Vroeger was de termijn waarop je voorwaartse verliesrekening mocht verrekenen maximaal 6 jaar. Vanaf 2022 is deze termijn komen te vervallen. Je mag nu alle boekjaren vanaf 1 januari 2013 onbeperkt vooruit verrekenen.

In plaats van een maximale periode vooruit, wordt nu gewerkt met een maximaal bedrag dat je mag verrekenen. Voor alle jaren vanaf 2022 geldt dit maximum. Met het verrekenen van winsten uit 2021 of eerder hoef je dus geen rekening te houden met dit plafond.

Als je vanaf 2022 een belastbare winst van €1.000.000 of lager had, mag je verliezen uit eerdere jaren verrekenen tot en met de hoogte van deze belastbare winst. Als de belastbare winst hoger was dan €1.000.000, is de constructie net een stapje ingewikkelder. De eerste €1.000.000 mag je dan sowieso gebruiken voor de verliesregeling. De winst die overblijft, mag je dan voor 50% gebruiken om de verliezen te verrekenen.

 

Voorbeeld nieuwe regels

We leggen het je uit aan de hand van een voorbeeld. Stel dat je in 2022 een winst van €9.000.000 hebt geboekt, maar in 2021 een verlies van €7.000.000 hebt genoteerd. De winst die je in 2022 hebt geboekt, mag je dus gebruiken voor de verliesrekening. Omdat de winst hoger was dan €1.000.000, mag je de eerste €1.000.000 volledig gebruiken. Het resterende bedrag voor het verrekenen is nog 50% van de overgebleven €8.000.000 uit de winst van 2022, oftewel nog €4.000.000. In totaal mag je dus €5.000.000 van de winst uit 2022 gebruiken om het verlies van 2021 te verrekenen. Van het totale verlies in 2021 blijft dan nog €2.000.000 euro over, die je kunt verrekenen met winsten vanaf 2023 en verder.

 

Bijzondere situatie bij nieuwe regels

Voor het verrekenen van verliezen uit 2011 en 2012 geldt een afwijkende termijn. Toentertijd gold voor deze jaren een maximale verrekentermijn van 9 jaar, die nu in stand blijft. Dat betekent dat verliezen van 2011 in eind 2020 verdampen. Voor verliezen uit 2012 geldt dat deze eind 2021 verdampen.

Bij verliezen verrekenen in je aangifte mag je gebruik maken van de carry forward regeling

Volgens de carry forward regeling mag je verliezen over een eerder jaar meenemen naar een later jaar

 

Speciale voorwaarden voor het niet verrekenen van verliezen

In vrijwel alle gevallen kun je je verliezen in een boekjaar verrekenen volgens de hierboven beschreven methode. Er zijn echter drie gevallen waarin speciale voorwaarden gelden rondom verliezen verrekenen in je aangifte. Op die manier kun je je verliezen niet verwerken zoals je verwacht.

De drie uitzonderingsgevallen zijn:

 

  1. Er is sprake van een belangenwijziging binnen je vennootschap

Bij een belangenwijziging is er sprake van een verandering in de samenstelling van de aandeelhouders die het vennootschap heeft. Als de totale samenstelling voor meer dan 30% verandert, zijn verliezen niet meer voorwaarts verrekenbaar.

Meer informatie over deze uitzondering vind je op de site van de Rijksoverheid (link invoegen).

 

  1. Er zijn houdsterverliezen

Een houdstermaatschappij houdt zich grotendeels bezig met het financieren van andere verbonden lichamen. Wanneer zo’n maatschappij verlies maakt, is er sprake van een houdsterverlies. Je mag verliezen dan alleen verrekenen met andere jaren waarin het bedrijf ook optreedt als houdstermaatschappij.

Ook voor deze uitzondering lees je alle regels op de site van de Rijksoverheid (link invoegen).

 

  1. Er zijn veranderingen rondom de fiscale beleggingsinstelling

Er is sprake van een fiscale beleggingsinstelling wanneer een naamloze of besloten vennootschap als voornaamste doel heeft om vermogen te belegen en dat de winst van deze beleggingen maximaal 8 maanden na het verlopen van het boekjaar uitgekeerd wordt aan aandeelhouders. Als je bedrijf in een eerdere periode niet als zo’n fiscale beleggingsinstelling werd aangemerkt, kun je ook geen verliezen verrekenen.

Voor de laatste keer verwijzen we je voor meer informatie door naar de website van de Rijksoverheid.

 

Verliesrekening voorlopig aangeven

Je hoeft niet te wachten met het aangeven van je verliezen tot het boekjaar volledig is afgelopen. Wil je deze eerder al je verliezen verrekenen in de aangifte met winsten van een voorgaande jaar? Je mag dan een verzoek aanvragen om alvast een voorlopige verrekening van het verlies op te sturen naar je belastingkantoor. Je ontvangt dan deze voorlopige verrekening, samen met een beschikking.

Om aan deze voorlopige verliesverrekening te kunnen voldoen, gelden een drietal voorwaarden.

  • De aangifte wordt gedaan in / over het huidige verliesjaar
  • De aanslag van het jaar waarmee je het verlies voorlopig wilt verrekenen, moet definitief zijn vastgesteld
  • Je mag maximaal 80 procent van het aangegeven verlies verrekenen

Als je na afloop van het boekjaar de verliezen wilt verrekenen, wordt deze voorlopige verrekening door de Belastingdienst in aanmerking genomen.

Zorg er in elk geval voor dat je je aangifte over de vennootschapsbelasting op tijd betaalt. Er geldt namelijk een rente van maar liefst 8% wanneer je deze te laat indient. Meer weten over deze regeling en vanaf wanneer je deze rente moet betalen?

Lees ook: Rente over vennootschapsbelasting

Bron: Belastingdienst
Terug naar overzicht
Cookies
Wij maken gebruik van cookies zoals omschreven in ons Privacy document. Klik op onderstaande button als u hiermee akkoord gaat. Of klik hier om deze melding te verbergen
Akkoord
×