• Eindejaarstips 2022 – MKB
  • Eindejaarstips 2022 – MKB
  • Eindejaarstips 2022 – MKB
TvdW

Met het jaareinde in zicht, is dit een mooi moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Sommige zaken kunnen niet wachten tot 2023, terwijl andere zaken juist om uitstel tot in het nieuwe jaar vragen. In ieder geval zijn er diverse veranderingen die om aandacht vragen. Welke dat voor de MKB-ondernemers zijn, leest u in deze eindejaarstips.

Druk winst 2022 met voorziening

Merkt u dat uw fiscale winst over dit jaar, ondanks de stijgende prijzen, hoger is dan u lief is? En verwacht u in 2023 of later grote uitgaven te doen? Dan kan het interessant zijn om dit jaar een voorziening te vormen. Dotaties aan een voorziening verlagen uw fiscale winst. Een aandachtspunt daarbij is dat de toekomstige uitgaven hun oorsprong moeten vinden in feiten en omstandigheden die zich hebben voorgedaan in 2022 of eerder. Verder moet u deze feiten en omstandigheden kunnen toerekenen aan dat jaar en moet redelijk zeker zijn dat u de uitgaven zult maken. Bespreek met uw adviseur of u in 2022 nog een voorziening kunt vormen.

Start vóór 2023 met herinvesteren

Heeft u in 2019 een bedrijfsmiddel verkocht en daarbij een fiscale boekwinst behaald? En heeft u deze boekwinst ondergebracht in een herinvesteringsreserve (HIR)? Dan heeft u tot 1 januari 2023 de tijd om een nieuwe investering te doen. Nu loopt soms de aanschaf van een nieuw bedrijfsmiddel vertraging op door bijzondere omstandigheden. Verzoek in zo’n situatie de Belastingdienst om de driejaarstermijn te verlengen. De inspecteur zal dit verzoek alleen inwilligen als u kunt aantonen dat u een begin heeft gemaakt met de herinvestering.

Tip

Leg uw herinvesteringsvoornemen vast in een schriftelijk document. Mocht de inspecteur namelijk menen dat u geen herinvesteringsvoornemen (meer) heeft, dan zal hij de HIR toevoegen aan de belaste winst. Blijf het voortbestaan van uw herinvesteringsvoornemen aan het eind van ieder jaar vastleggen totdat u de herinvestering doet. Als de herinvestering vertraging oploopt, bewaar dan de documenten die bewijzen dat sprake is van een bijzondere omstandigheid.

Benut vergeten investeringsaftrek

In beginsel mogen ondernemers die investeren hun afschrijvingskosten aftrekken. Verder geeft een investering onder voorwaarden recht op een extra aftrekpost: de investeringsaftrek. De investeringsaftrek kent drie vormen: de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de energie-investeringsaftrek (EIA) en de milieu-investeringsaftrek (MIA). Wellicht bent u in uw aangifte inkomstenbelasting over 2017 vergeten de investeringsaftrek te claimen. In dat geval kunt u de inspecteur in 2022 alsnog verzoeken om ambtshalve vermindering voor die investeringsaftrek. Maar dit is wel het laatste jaar waarin u nog kunt verzoeken om een ambtshalve vermindering over 2017.

Tip

Voor aanslagen die op of na 1 januari 2023 zijn opgelegd geldt dat iedere beschikking, waarvan het bedrag op het aanslagbiljet van de aanslag is vermeld of volgens de wet vermeld had moeten worden, telt als een onderdeel van de belastingaanslag. Daardoor hoeft u geen apart verzoek om ambtshalve vermindering in verband met de beschikking in te dienen.

Regel KIA voor 2022

Wilt u in 2022 nog extra investeren in bedrijfsmiddelen? Besef dan dat de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) vervalt als de investeringen die recht geven op KIA dit jaar meer bedragen dan € 332.994. Als een overschrijding van dit bedrag dreigt, is het beter de investering uit te stellen tot in 2023. De investering wordt toegerekend aan het jaar waarin u verplichtingen aangaat. Bij het aangaan van verplichtingen valt te denken aan het plaatsen van een order, het akkoord gaan met een offerte of het tekenen van een koopcontract. Produceert u zelf een bedrijfsmiddel, dan draait het om het jaar waarin u de voortbrengingskosten maakt.

Let op!

Maakt uw onderneming deel uit van een vof of een ander samenwerkingsverband? Kijk dan voor het bepalen van de KIA naar de totale investering van de vof en niet naar de investering van elke vennoot afzonderlijk.

Doe tijdig aanbetaling voor KIA

Als u nog voor 1 januari 2023 investeringsverplichtingen aangaat voor een bedrijfsmiddel, mag u daarover de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) toepassen in 2022. In beginsel geldt daarbij de voorwaarde dat u het bedrijfsmiddel in 2022 heeft betaald en in gebruik heeft genomen. Maar wat als u het bedrijfsmiddel in 2022 nog niet heeft gebruikt? En de investeringsaftrek in eerste instantie uitgaat boven het bedrag dat u aan het einde van 2022 voor die investering heeft betaald? Dan wordt uw KIA beperkt tot het bedrag dat u in 2022 heeft betaald. Het meerdere is aftrekbaar als KIA in 2023. Wilt u de KIA toch volledig benutten in 2022? Doe dan een aanbetaling, zodat de totale betaling in 2022 voor de investeringen minimaal gelijk is aan het bedrag van de KIA voor dat jaar.

Verkoop ‘nieuw’ bedrijfsmiddel in 2023

Overweegt u bedrijfsmiddelen te verkopen die u in 2018 heeft gekocht? En heeft u investeringsaftrek gekregen over de toenmalige investering in deze bedrijfsmiddelen? Probeer dan de verkoop uit te stellen tot na de jaarwisseling. Anders loopt u aan tegen de desinvesteringsbijtelling. Dat betekent dat u een deel van de investeringsaftrek moet terugbetalen. De desinvesteringsbijtelling bedraagt maximaal de destijds genoten investeringsaftrek. De desinvesteringsbijtelling kan achterwege blijven als u de bedrijfsmiddelen voor maximaal € 2.400 verkoopt.

Let op!

De desinvesteringsbijtelling doet zich ook voor bij andere vormen van vervreemding. Als u een bedrijfsmiddel overbrengt naar uw privévermogen, vormt dit een fictieve vervreemding. In zulke situaties neemt de fiscus de waarde in het economische verkeer van het bedrijfsmiddel als overdrachtsprijs.

Begin tijdig met aanvraag voor Milieulijst 2024

Investeert u in een product dat nog niet op de Milieulijst 2023 staat? Maar denkt u dat het wel zou moeten staan op de Milieulijst 2024? Vanaf 1 januari 2023 kunt u daartoe een voorstel indienen via RVO.nl. Vanaf die datum is namelijk het voorstelformulier beschikbaar. Tegen het einde van het jaar vindt de publicatie plaats van de nieuwe Milieulijst in de Staatscourant en op de website van de RVO. Vier weken na de publicatie neemt de RVO contact op met degenen die een voorstel hebben ingediend. Bij afwijzing van het voorstel geeft de RVO een motivering.

Tip

Het is belangrijk dat u aanvullende informatie over uw voorstel beschikbaar heeft. Daarbij valt te denken aan vakliteratuur en documentatiemateriaal. Daarnaast kunt u alvast nagaan welke instanties u meer informatie kunnen geven over uw voorstel.

Meld tijdig bijzondere investering

Heeft u onlangs geïnvesteerd in een bedrijfsmiddel dat staat op de Energielijst 2022 of de Milieulijst 2022? Meld dit dan binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting via RVO.nl. Anders mag u de energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) of de vervroegde afschrijving op milieu-investeringen (Vamil) niet toepassen.

Let op!

Over dezelfde investering mag u niet zowel de EIA als de MIA toepassen.

Vraag snel WBSO 2023 aan

U kunt de (loon)kosten van uw speur- en ontwikkelingsproject in 2023 verlagen door een zogeheten tegemoetkoming op grond van de WBSO te claimen. Heeft u personeel in dienst? Vraag deze tegemoetkoming dan uiterlijk op 20 december 2022 aan! Bent u een zelfstandige zonder personeel (zzp’er)? Dan heeft u tot en met 1 januari 2023 de tijd om de aanvraag voor een WBSO-tegemoetkoming voor het jaar 2023 in te dienen.

Terug naar overzicht
Cookies
Wij maken gebruik van cookies zoals omschreven in ons Privacy document. Klik op onderstaande button als u hiermee akkoord gaat. Of klik hier om deze melding te verbergen
Akkoord
×