• Eindejaarstips 2022 – eigen woning
  • Eindejaarstips 2022 – eigen woning
  • Eindejaarstips 2022 – eigen woning
TvdW
29-10-2022

Met het jaareinde in zicht, is dit een mooi moment om na te gaan of je op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Sommige zaken kunnen niet wachten tot 2023, terwijl andere zaken juist om uitstel tot in het nieuwe jaar vragen. In elk geval zijn er diverse veranderingen die om aandacht vragen. Welke dat voor de eigen woning zijn, lees je in deze eindejaarstips.

 

Stel verkoop hypotheekvrije woning uit tot 2023

Ben je van plan om binnenkort je schuldenvrije woning te verkopen zonder direct een nieuwe woning aan te kopen? Misschien is het beter daarmee te wachten tot in 2023. Bij een verkoop vóór 1 januari 2023 telt de ontvangen verkoopsom immers mee in de grondslag van de vermogensrendementsheffing van het jaar 2023 (peildatum 1 januari 2023). Als je de woning bijvoorbeeld op 5 januari 2023 verkoopt, valt de koopsom in 2023 niet in box 3.

 

Let op! De verhoging van de overdrachtsbelasting per 1 januari 2023 kan het wel moeilijker maken om je eigen woning in 2023 te verkopen tegen de gewenste verkoopprijs. Tenminste, als de koper de woning wil gaan verhuren, want voor eigen woningen verandert het tarief niet.

 

Verkoop woning onder hypotheek in 2022

Overweeg je je eigen woning, waarop nog een hypotheek rust, te verkopen? En wil je daarmee wachten tot na de jaarwisseling om zo box 3-belasting te besparen? Dan zal die besparing van box 3-belasting misschien tegenvallen. Na de verkoop valt immers alleen het verschil tussen de verkoopprijs en de som van de verkoopkosten en de af te lossen hypotheek in box 3. Tegenover dit (beperkte) voordeel staat dat per 1 januari 2023 de overdrachtsbelasting voor andere onroerende zaken dan eigen woningen stijgt naar 10,4%. Dat maakt het duurder voor een koper om jouw eigen woning over te nemen, tenzij het voor hem of haar ook een eigen woning wordt. Dit kan weer een reden zijn om je eigen woning toch wel in 2022 te verkopen.

 

Betaal hypotheekrente 2023 vooruit

Bereik je in 2023 de AOW-leeftijd of val je vanwege een andere reden in 2023 onder een lager belastingtarief? Betaal dan in 2022 nog de hypotheekrente die betrekking heeft op de periode tot 1 juli 2023. Je trekt deze rente dan tegen een hoger tarief af, zodat je minder belasting betaalt. Daarnaast is het zo dat het toptarief waartegen je de hypotheekrente kunt aftrekken in 2023 daalt van 40% naar 37%.

 

Let opVoor een langere periode vooruitbetalen is zinloos. Doe je dat toch, dan weigert de inspecteur de vooruitbetaalde rente als aftrekpost voor 2022.

 

Los hypotheek in 2022 af

In bepaalde gevallen is het (fiscaal) voordelig om je eigenwoningschuld deels of volledig af te lossen. Stel bijvoorbeeld dat je nog een gedeeltelijk aflossingsvrije hypotheek hebt met een vrij hoge rente. Tegelijkertijd beschik je over belast vermogen in box 3 dat je niet liquide nodig hebt. Als het rendement op dat vermogen lager is dan wat je netto aan hypotheekrente betaalt, is aflossen waarschijnlijk voordelig. Informeer bij jouw bank hoeveel je boetevrij kunt aflossen. Vaak is dat maximaal 10 tot 20 procent van het oorspronkelijke hypotheekbedrag per jaar. Los vóór 1 januari 2023 af, dan behaal je hierbij ook een box 3-voordeel.

 

Let opExtra aandacht is nodig als je je hypotheek aflost met banktegoeden. De regering zal namelijk de vermogensrendementsheffing moeten aanpassen en de verwachting is dat het forfaitair rendement op banktegoeden aan de lage kant zal zijn (0,04% voor 2020). In dat geval is het goed mogelijk dat vervroegde aflossing fiscaal niet voordelig is.

 

Let op! Als je in 2022 geen eigenwoningschuld hebt of een eigenwoningschuld die minder bedraagt dan het eigenwoningforfait, krijg je een aftrek. Die aftrek was aanvankelijk het eigenwoningforfait of het positieve verschil tussen het eigenwoningforfait en de aftrekbare kosten eigen woning. Per saldo was het inkomen uit eigen woning dan nihil. Sinds 2019 wordt die aftrek beperkt. In 2022 is nu 13,33% van het verschil tussen het eigenwoningforfait en de aftrekbare kosten eigen woning belast. De komende jaren zal steeds 3,33% extra van het saldo als inkomen worden bijgeteld. In 2023 zal daardoor 16,66% van het positieve verschil tussen het eigenwoningforfait en de aftrekbare kosten belast zijn als inkomen uit werk en woning.

Ga in 2022 een schuld voor verbouwing aan

Ben je van plan je eigen woning te laten verbouwen? Ga dan de benodigde verplichtingen aan vóór 1 januari 2023. Zo verlaag je je grondslag voor de heffing in box 3.

Let opDe verbouwing van een woning kan ertoe leiden dat de woning een hogere waarde krijgt. In dit verband is het wel zo prettig als je verbouwde woning het karakter van eigen woning blijft behouden en niet in box 3 valt. Dat is overigens in principe zelfs mogelijk als je een deel van uw eigen woning verhuurt. Maar in dat geval betaal je wel box 1-belasting over 70% van de ontvangen huur naast de belasting over het eigenwoningforfait (inclusief het verhuurde deel). De betaalde hypotheekrente voor de woning blijft trouwens in beginsel volledig aftrekbaar.

Terug naar overzicht
Cookies
Wij maken gebruik van cookies zoals omschreven in ons Privacy document. Klik op onderstaande button als u hiermee akkoord gaat. Of klik hier om deze melding te verbergen
Akkoord
×