• Alle verwachte wijzigingen voor ondernemers op Prinsjesdag 2023
  • Alle verwachte wijzigingen voor ondernemers op Prinsjesdag 2023
  • Alle verwachte wijzigingen voor ondernemers op Prinsjesdag 2023
TvdW
21-07-2023

Over een aantal weken is het weer de Derde Dinsdag van September, oftewel: Prinsjesdag 2023. Op deze dag presenteert het Kabinet altijd een begroting, maar daarnaast presenteren ze ook veel aangepaste (fiscale) zaken. Deze hebben ook invloed op jou als ondernemer. Om je alvast goed voor te bereiden op mogelijke aanpassingen, bespreken we nu alvast de verwachte veranderingen van Prinsjesdag 2023.

 

Prinsjesdag 2023: minder investeringsaftrek

Op basis van eerdere wetgeving bleek dat de energie-investeringsaftrek (EIA) per januari 2024 zou vervallen. Echter, wanneer de evaluaties van de EIA positief zouden blijven, was een voorbehoud aangemaakt. Op die manier kan de EIA dus wat langer blijven bestaan. De overheid gaat deze regel echter wel geleidelijk en structureel afbouwen. Zo blijft er dus jaarlijks een lager aftrekpercentage over. Daarnaast wordt ook het plafond voor het maximale investeringsbedrag binnen de EIA afgebouwd.

Doorschuifregeling bij ontbinding aangepast

In het geval van een geruisloze terugkeer uit een bv of nv – het doorschuiven van de boekwaarden van de huidige activa en passiva naar een eenmanszaak of vof  – mag je ook kijken naar niet-verrekende verliezen. Die mag je dan van de Vpb-sfeer overhevelen naar de ib-sfeer. Hierbij wordt een correctie uitgevoerd, aangezien er tariefverschillen zitten tussen de vpb- en ib-sfeer. Voor deze correctie heeft de overheid eerder al een bepaald verhoudingsgetal opgesteld. In 2023 is dit verhoudingsgetal gelijk gebleven, terwijl de overheid dit eigenlijk aan had moeten passen. Daarom wil de wetgever kijken of het mogelijk is deze aanpassing met terugwerkende kracht (tot 1 januari 2023) alsnog door te voeren.

 

Wet Excessief lenen bij Eigen Vennootschap aangepast

Deze wet gaat het kabinet waarschijnlijk op maar liefst drie verschillende punten aanpassen. Wanneer een DGA van een bedrijf emigreert en kort na deze emigratie veel geld van een buitenlandse vennootschap leent, moet de ontvanger van de belastingen een converserende aanslag invorderen. Dat is een ongewenst bijeffect van deze wet, waardoor het kabinet deze in 2024 bij zal stellen. Ook doet het kabinet een aanpassing aan het maximumbedrag dat vennoten mogen verdelen bij het beëindigen van een fiscaal partnerschap. Ten slotte verwijst de wet nu nog naar de vlakke percentages die gelden in Box 2. Box 2 krijgt in 2024 echter progressieve tarieven. Daardoor moet de overheid deze wet bijwerken.

 

Na Prinsjesdag 2023 gaan de regels bij emigratie van een DGA op de schop

Het kabinet gaat de regels rondom een emigrerende DGA tijdens Prinsjesdag 2023 waarschijnlijk aanpassen

 

Bedrijfsopvolgingsregeling op de schop

Binnen de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) gelden speciale regels rondom schenk- en erfbelasting. De vrijstelling van deze belasting bedraagt 100%, zolang de goingconcernwaarde niet meer dan 1.205.871 euro bedraagt. Overstijgt de waarde dit bedrag, is het restant voor 83% vrijgesteld. Daar komt nog bij dat er, dankzij de doelmatigheidsmarge bij een bv, nog eens tot 5% van het totale vermogen aangemerkt mag worden als ondernemingsvermogen.

Per 1 januari wil het kabinet deze regeling lichtjes aanpassen. De 100% vrijstellingswaarde wordt dan verhoogd tot 1,5 miljoen euro, terwijl het meerdere bedrag dan nog maar voor 70% wordt vrijgesteld. Ook is het de bedoeling om de doelmatigheidsmarge af te schaffen.

Ook wil het kabinet de beschikbaarheid van de BOR verder inperken. Nu staat deze nog open voor elk aanmerkelijk belang, al wil het kabinet dat binnenkort verhogen tot een belang van minimaal 5%. De vennoot met aanmerkelijk belang moet ook volledig meegedeeld worden in winstgerechtigdheid en liquidatieopbrengst. Daarnaast moeten over een tijdje zaken als de bezitseis en de voortzettingseis weggenomen, net als de voorwaarde dat iemand langer dan 36 maanden bij het bedrijf moet werken. Dan moet ook een minimumleeftijd van 21 jaar gaan gelden in het geval van een schenking.

 

BV: geen giftenaftrek meer

Voor bv’s geldt dat zij giften aan anbi’s (algemeen nut beogende instellingen) of sbbi’s (steunstichtingen sociaal belang behartigende instellingen) af konden trekken. Deze manier van aftrekken is echter enorm omslachtig, omdat het telt als een extra uitkering aan aandeelhouders. Daarom gaat het kabinet deze aftrek schrappen en zien zij zo’n niet-zakelijke gift ook niet langer als verkapte winstuitkering aan aandeelhouders.

 

Zakelijke giften aan anbi’s of sbbi’s kunnen na Prinsjesdag 2023 waarschijnlijk niet meer afgetrokken worden

 

Onderzoek: btw-wijzigingen

Ten slotte kijkt de overheid naar een aantal verschillende aanpassingen voor btw. Hierbij komen een paar trajecten vanuit de Europese Unie kijken. Zo moet btw over virtuele buitenlandse diensten voortaan betaald worden aan de lidstaat van de afnemer. Ook gaat het kabinet het verlaagde btw-tarief voor bijvoorbeeld sierteelt, cultuur, logies en arbeidsintensieve diensten onder de loep nemen.

 

Overige aanpassingen Prinsjesdag 2023

  • Het kabinet wil herinvesteringsreserves toegankelijker maken in het geval van een gedeeltelijke staking. Op die manier worden knelpunten voor boeren die willen stoppen met hun onderneming weggenomen
  • In navolging van het afschaffen van de betalingskorting op de vennootschapsbelasting, gaat het kabinet ook de betalingskorting bij de voorlopige aangifte van de inkomstenbelasting afschaffen
  • Bij dividendstripping moeten ondernemers een wettelijke registratiedatum vast gaan leggen. Daarnaast wil het kabinet de positie van de inspecteur verbeteren door het opnieuw toedelen van de bewijslastverdeling.

 

Dit zijn nogmaals enkel verwachtingen van zaken die de overheid met Prinsjesdag 2023 aan gaat passen. Wil je weten wat er na Prinsjesdag 2023 definitief voor jou als ondernemer veranderd? Houd onze blog dan goed in de gaten! Na Prinsjesdag publiceren we namelijk een aantal blogs met daarin de belangrijkste wijzigingen kort en bondig toegelicht.

END

Terug naar overzicht
Cookies
Wij maken gebruik van cookies zoals omschreven in ons Privacy document. Klik op onderstaande button als u hiermee akkoord gaat. Of klik hier om deze melding te verbergen
Akkoord
×