• De middelingsregeling stopt per 1 januari 2023, wat betekent dat?
  • De middelingsregeling stopt per 1 januari 2023, wat betekent dat?
  • De middelingsregeling stopt per 1 januari 2023, wat betekent dat?
TvdW
30-01-2023

De middelingsregeling is per 1 januari 2023 afgeschaft. Het laatste tijdvak waarover nog gemiddeld kan worden is 2022-2023-2024. Ben je pas gestart of gestopt met werken? Of ben je een ondernemer/freelancer? Waarschijnlijk heb je dan een (sterk) wisselend inkomen. De Belastingdienst had tot 1 januari 2023 een fiscale faciliteit voor personen met een sterk wisselend inkomen, namelijk middeling, waar je nog de laatste keer gebruik van kunt maken. In deze blog vertellen we je wat deze middelingsregeling inhoudt, de voorwaarden voor middeling en hoe je middeling kan toepassen, bijvoorbeeld bij bij overlijden.

 

Wat is de middelingsregeling?

Middeling is een bijzondere situatie die van toepassing kan zijn op box 1 in de wet inkomstenbelasting: belastbaar inkomen uit werk en woning. Over dit inkomen per jaar betaalt men belasting. Aangezien er in Nederland sprake is van een progressief belastingstelsel, kan de belastingdruk relatief snel stijgen en/of dalen bij een sterk wisselend inkomen. Over het algemeen zal je meer belasting betalen als je inkomen sterk schommelt, vergeleken met een gelijkmatige inkomensstroom.

 

Door te ‘middelen’ kun je dit ongewenste gevolg neutraliseren. De inkomens uit werk en woning van drie aaneengesloten jaren worden bij elkaar opgeteld en vervolgens wordt het gemiddelde inkomen en de bijbehorende te betalen belasting berekend. Het verschil tussen de werkelijk betaalde belasting en de herrekende belasting, verminderd door de teruggaafdrempel van € 545, kan je vervolgens terugvragen.

 

Voorwaarden voor middeling

De teruggaafdrempel is een van de regels voor de middelingsberekening. Een andere regel is dat negatieve inkomens in box 1 op nihil worden gesteld bij de berekening. Ook bij het verzoek om middeling zijn er voorwaarden van toepassing. Zo moet het middelingstijdvak bestaan uit drie aaneengesloten hele kalenderjaren waarin de belastingplichtige belasting heeft betaald in Nederland. Het middelingstijdvak mag ook geen overlap hebben met een ander middelingstijdvak. Daarnaast moet het verzoek om middeling verstuurd zijn binnen 36 maanden nadat alle aanslagen van het middelingstijdvak onherroepelijk vaststaan.

 

Indien je aan deze voorwaarden voldoet, moet je een brief naar de Belastingdienst opstellen. In dit verzoek moet je als indiener duidelijk maken dat je gebruik wil maken van artikel 3:154, middeling. Ook het middelingstijdvak en de datum van de definitieve aanslag over het laatste in de middeling betrokken jaar moet je vermelden. Tot slot moet je ook het berekende bedrag van de teruggave vermelden. Het opgestelde verzoek stuur je vervolgens op naar de Belastingdienst. Als de Belastingdienst het verzoek om middeling goedkeurt, krijgt men een bevestiging hiervan per post en/of digitaal. Daarnaast stort de Belastingdienst het bedrag terug op de bankrekening van de indiener.

 

Middeling en overlijden

Aangezien middeling toegepast wordt in de inkomstenbelasting, kan het voorkomen dat een persoon overlijdt terwijl hij eigenlijk nog middeling had kunnen toepassen. Aangezien een van de voorwaarden voor middeling is dat er tijdens het gehele middelingstijdvak belasting is betaald, zou er geen middeling toegepast kunnen worden over het overlijdensjaar. Het ministerie van Financiën vond dit niet gewenst. Sinds 2014 mag het jaar van overlijden meetellen voor een middelingstijdvak. Echter moet er wel aan de volgende voorwaarden voldaan zijn:

  • Het belastbaar inkomen moet in het jaar van overlijden hoger zijn dan in de andere jaren van het middelingstijdvak;
  • De persoon is daadwerkelijk overleden;
  • Er moet ook voldaan zijn aan de eerdergenoemde voorwaarden;
  • Het hogere inkomen is niet veroorzaakt door het overlijden zelf.

 

Afgeschaft

De middelingsregeling is per 1 januari 2023 afgeschaft. De periode 2022-2023-2024 is de laatste periode waarover gemiddeld kan worden. Dit heeft dus invloed op welke jaren je in de middeling zou willen betrekken.

 

Tot slot

Als vanzelfsprekend controleren wij voor al onze klanten of ze in aanmerking komen voor middeling. Ben je nog geen klant en denkt je dat je misschien in aanmerking komt voor middeling? Of kom je in aanmerking, maar wil je het verzenden van het middelingsverzoek uitbesteden? Neem dan contact met ons op, zodat we samen kunnen kijken naar een geschikte oplossing.

Terug naar overzicht
Cookies
Wij maken gebruik van cookies zoals omschreven in ons Privacy document. Klik op onderstaande button als u hiermee akkoord gaat. Of klik hier om deze melding te verbergen
Akkoord
×