• Toegelicht: De fiscale oudedagsreserve kan niet meer worden opgebouwd, hoe nu verder?
  • Toegelicht: De fiscale oudedagsreserve kan niet meer worden opgebouwd, hoe nu verder?
  • Toegelicht: De fiscale oudedagsreserve kan niet meer worden opgebouwd, hoe nu verder?
TvdW
05-03-2023

Vanaf 1 januari 2023 kan de fiscale oudedagsreserve (FOR) niet meer worden opgebouwd. De oudedagsreserve die tot en met 31 december 2022 is opgebouwd, mag je nog volgens de huidige regels afwikkelen. Dat betekent dat je de opgebouwde oudedagsreserve gewoon op de ondernemingsbalans mag laten staan en in de toekomst aan kan wenden voor het bedingen van een kwalificerende lijfrente, dan wel dat uiterlijk bij staking van de onderneming over die reserve moet worden afgerekend. Met het afschaffen wil het kabinet voorkomen dat ondernemers hun oudedagsreserve gebruiken om belastinguitstel te krijgen.

 

Wat waren de voorwaarden van de fiscale oudedagsreserve

Om de fiscale oudedagsreserve te kunnen vormen, moet u ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting en moet u voldoen aan het urencriterium. U mag aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.

 

Hoe is de opbouw van de reserve (tot en met 2022)?

De toevoeging aan de reserve is een percentage van de winst die u als ondernemer in Nederland hebt behaald. Voor de toevoeging geldt ook een maximum, dat jaarlijks wordt vastgesteld. De toevoeging wordt verminderd met de pensioenpremies die u als bedrijfskosten hebt geboekt. De oudedagsreserve mag door de toevoeging niet uitkomen boven het ondernemingsvermogen. De toevoeging aan de oudedagsreserve moet u zelf berekenen.

 

Hoe hoog is de fiscale oudedagsreserve van 2022?

Voldoet u in 2022 aan het urencriterium en hebt u aan het begin van het kalenderjaar nog niet de AOW-leeftijd bereikt? Dan kunt u een deel van de jaarwinst toevoegen aan uw oudedagsreserve. Dit betekent dat u dan een bepaald bedrag van de winst mag aftrekken.

De toevoeging aan uw oudedagsreserve over een kalenderjaar is 9,44% van de winst, met in 2022 een maximum van € 9.632. De toevoeging vermindert u met de pensioenpremie die u al van de winst hebt afgetrokken. Dit is maximaal het bedrag waarmee het ondernemingsvermogen aan het einde van het kalenderjaar uitkomt boven de oudedagsreserve aan het begin van het kalenderjaar.

 

Wanneer is er een afname/afrekening van de fiscale oudedagsreserve?

In de volgende situaties neemt de fiscale oudedagsreserve af of wordt deze opgeheven:

  • U koopt een lijfrente voor een inkomensvoorziening, en u vermeldt in uw aangifte de afname van de oudedagsreserve voor hetzelfde bedrag.
  • Het bedrag van de oudedagsreserve is hoger dan het ondernemingsvermogen, terwijl zich daarbij 1 van de volgende situaties voordoet:
    • U staakt de onderneming geheel of gedeeltelijk.
    • U hebt op 1 januari van het kalenderjaar de AOW-leeftijd bereikt.
    • U voldoet dit kalenderjaar en het vorige kalenderjaar niet aan het urencriterium.

Een afname of opheffing van uw oudedagsreserve betekent in principe dat u een hogere winst hebt. Tegenover de winstbijtelling staat de aftrek van het bedrag dat u betaalt bij de aankoop van een lijfrente.

De regels rond de afname van de reserve blijven gelden na het afschaffen van de oudedagsreserve in 2023.

Bron: Overheid en Belastingdienst
Terug naar overzicht
Cookies
Wij maken gebruik van cookies zoals omschreven in ons Privacy document. Klik op onderstaande button als u hiermee akkoord gaat. Of klik hier om deze melding te verbergen
Akkoord
×