• Toch motie aangenomen voor terugbetaling belastingschulden in 7 jaren
  • Toch motie aangenomen voor terugbetaling belastingschulden in 7 jaren
  • Toch motie aangenomen voor terugbetaling belastingschulden in 7 jaren
Toch mogelijk in 7
jaren terugbetalen

In de vorige blog hebben we de verschillende scenario’s toegelicht hoe het kabinet om moet gaan met de openstaande belastingschuld bij ondernemers veroorzaakt door corona. In deze blog maakten wij er melding van dat het kabinet niet happig was om de terugbetalingstermijn te verlengen van 5 naar 7 jaren. Inmiddels is er motie ingediend (motie van het lid Aartsen C.S.).

In deze motie wordt benadrukt dat corona een zeer uitzonderlijke situatie was en veel ondernemers noodgedwongen een belastingschuld moesten opbouwen en dat dat de standaard vijf jaar terugbetaaltermijn voor een bepaalde groep levensvatbare ondernemers niet voldoende is.

Gesteld wordt dat de negatieve macro-economische effecten bij scenario 3 niet opwegen tegen individuele problemen van MKB-ondernemers.

De commissie verzoekt de regering om scenario 3 uit te voeren, zodat ondernemers waarvoor de vijfjaarstermijn te kort is op verzoek en na een lichte toets voor levensvatbaarheid onder voorwaarde gebruik kunnen maken van een eventueel extra uitstel tot zeven jaar om hun belastingen terug te betalen die door corona zijn veroorzaakt.

Deze motie is aangenomen.

Terug naar overzicht
Cookies
Wij maken gebruik van cookies zoals omschreven in ons Privacy document. Klik op onderstaande button als u hiermee akkoord gaat. Of klik hier om deze melding te verbergen
Akkoord
×