• Welk btw-tarief moet gehanteerd worden bij het exploiteren van een escaperoom?
  • Welk btw-tarief moet gehanteerd worden bij het exploiteren van een escaperoom?
  • Welk btw-tarief moet gehanteerd worden bij het exploiteren van een escaperoom?
Blijf op de hoogte
van al ons fiscaal nieuws

Escaperoom: 6 of 21% btw-tarief? Dat was een vraag die lange tijd onduidelijk was voor ondernemers die een escaperoom exploiteren. Verschillende percentages werden gehanteerd en ook waren er diverse uitspraken door inspecteurs van de Belastingdienst die het steeds anders beoordeelden.

Op ons verzoek is de vraag eind 2016 voorgelegd aan de Belastingdienst om daar een centraal standpunt over in te nemen. En inmiddels, oktober 2017, is dat gebeurd. Als er voldaan wordt aan een aantal voorwaarden is het 6% btw-tarief van toepassing.

Waarom het 6% btw-tarief van toepassing is leest u hieronder:
In de toelichting van het besluit van 4 september 2014, nr. BLKB2014/123M, bij Tabel I heeft de Staatsecretaris expliciet aandacht besteed aan diensten die overeenkomen met de dienstverlening van de genoemde belastingplichtigen. Eén van de diensten die genoemd worden in deze Tabel (post b-14, onderdeel g), is “het verlenen van toegang tot attractieparken, speel- en siertuinen en andere dergelijke primair en permanent voor vermaak en dagrecreatie ingerichte voorzieningen”. Om op de vergoeding voor deze diensten het verlaagde tarief te kunnen toepassen dient aan een drietal voorwaarden te worden voldaan:

  1. Er is sprake van het verlenen van toegang;
  2. Er is sprake van vermaak en dagrecreatie;
  3. Er is een primair en permanent voor vermaak en dagrecreatie ingerichte voorziening.

Hieruit blijkt dat arrangementen voor activiteiten, zoals arrangementen die worden aangeboden voor groepen deelnemers in het kader van personeelsuitstapjes, teambuildingdagen, vrijgezellenparty’s enz., waarbij het geheel nadrukkelijk gericht is op het recreatieve aspect, voldoen aan de eerste 2 hiervoor gestelde voorwaarden.

Voorwaarde 3 ziet op de aanwezigheid van een voorziening die primair en permanent is ingericht voor vermaak en dagrecreatie. Als de voorziening minimaal twee aaneengesloten maanden per jaar geopend is, dan is er sprake van een permanente aanwezigheid. Bij genoemde belastingplichtigen kan gedurende het gehele jaar gebruik gemaakt worden van de aangeboden diensten. Er is om die rede sprake van de derde voorwaarde, namelijk de permanente aanwezigheid van de voorziening. Verder is van belang dat de gehele voorziening gebruikt wordt als escaperoom. De ruimtes zijn themagericht en derhalve niet geschikt om voor andere doeleinden te gebruiken. Dit betekent dat genoemde belastingplichtigen voldoende zelfstandig zijn en om die reden verder ook voldoet aan de derde voorwaarde.

Op basis van het bovenstaande kan het verlaagde btw-tarief van 6% toegepast worden. Alhoewel er nu een standpunt ingenomen is door de Belastingdienst, geven zij helaas aan dat dit standpunt alleen geldt voor de beoordeelde gevallen. Wilt u als escaperoom gebruik maken van het lage tarief? Dan moet u dit dus voorleggen aan de betreffende inspecteur van de Belastingdienst. U kunt daarbij verwijzen naar bovenstaande informatie.

Wilt u graag weten of het verlaagde btw-tarief ook bij u van toepassing? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen voor meer informatie.

Terug naar overzicht
Cookies
Wij maken gebruik van cookies zoals omschreven in ons Privacy document. Klik op onderstaande button als u hiermee akkoord gaat. Of klik hier om deze melding te verbergen
Akkoord
×