• Informatiesheet AVG
  • Informatiesheet AVG
  • Informatiesheet AVG
Extra informatie
over de AVG

Per 25 mei 2018 gaat de Algemene Verordering Gegevensverwerking, oftewel de AVG, van start. Deze wetswijziging zorgt ervoor dat de privacyrechten worden versterkt. Dit zorgt ervoor dat organisaties, zoals wij, meer verantwoordelijkheden krijgen. Uiteraard doen wij er bij TvdW alles aan om deze maatregelen na te leven. In deze informatiesheet beschrijven we wat we hebben gedaan om aan de AVG te voldoen.

Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn opnieuw bekeken en indien nodig aangepast om te voldoen aan de richtlijnen van de AVG. In de algemene voorwaarden wordt uitgelegd wat wij doen om de data van klanten te beschermen en verwerken.

Cookiebeleid

Ons cookiebeleid is te vinden op onze website. Wij informeren onze bezoekers over de cookies en vragen om toestemming wanneer de website wordt bezocht. Het cookiebeleid zorgt ervoor dat onze bezoekers op de hoogte zijn over wat er met de data gebeurd.

Datalekken

Wij doen er alles aan om datalekken te voorkomen. Onze website is SSL beveiligd. Wanneer wij vermoeden dat er toch sprake is van een datalek wordt dit conform de AVG melden bij de klant. De procedure met betrekking tot datalekken is opgenomen in de verwerkersovereenkomst.

Privacydocument

Wij werken al langere tijd met een privacy statement, deze is ook altijd te vinden geweest op onze website. Om beter te voldoen aan de AVG hebben wij dit statement veranderd in het privacydocument. In dit document staat onder andere beschreven wat de doeleinden van de verwerking zijn, wat de rechten zijn van de betrokkenen, wat de bewaartermijn van de gegevens is en welke maatregelen wij hebben genomen (zowel organisatorisch als technisch). Het vernieuwde privacydocument is hier en onderaan onze website te vinden.

Register verwerkingsactiviteiten

Conform met de AVG hebben wij een register opgesteld waarin wij precies bijhouden welke persoonsgegevens wij verwerken. Hierdoor kunnen we voldoen aan de eisen van de AVG en zijn wij in staat de rechten van de betrokkenen te waarborgen.

Verwerkersovereenkomst

In de AVG staat beschreven dat je als verwerkingsverantwoordelijke een overeenkomst moet aangaan met de organisatie die voor jou persoonsgegevens verwerkt. Wij zijn in de meeste gevallen de verwerker van de persoonsgegevens. Om de last van onze klanten weg te nemen, hebben wij een verwerkersovereenkomst opgesteld. Deze verwerkersovereenkomst is ook verwerkt in de algemene voorwaarden. De overeenkomst is hier en onderaan onze website te vinden.

Terug naar overzicht
Cookies
Wij maken gebruik van cookies zoals omschreven in ons Privacy document. Klik op onderstaande button als u hiermee akkoord gaat. Of klik hier om deze melding te verbergen
Akkoord
×