• Nieuwe belastingrentes 2024: VPB 10%, IB 7,5%
  • Nieuwe belastingrentes 2024: VPB 10%, IB 7,5%
  • Nieuwe belastingrentes 2024: VPB 10%, IB 7,5%
TvdW
11-10-2023

Het systeem voor de belastingrente moet per 1 januari 2024 omhoog. Tenminste, als het aan het kabinet ligt. De nieuwe belastingrentes van 2024 zorgen dan voor hogere percentages bij de vennootschapsbelasting (VPB) en de inkomstenbelasting (IB). De VPB stijgt van 8% naar 10%, met een stijging van 2 procentpunt. De IB stijgt met 1.5 procentpunt: van 6% naar 7.5%.

 

Kamerbrief geeft nieuwe belastingrentes 2024 aan

Op Prinsjesdag 2023 (link naar algemene blog) stuurde het kabinet een Kamerbrief rond. Hierin stond dat ze in 2024 een nieuw systeem willen instellen dat de percentages voor alle belastingrentes vaststelt. Deze belastingrente is verschuldigd wanneer belastingplichtigen een aangifte foutief of te laat betalen.

 

Het nieuwe systeem heeft als doel om de verschillen tussen de rentes van de VPB en de bronheffing en de rentes voor de IB en alle overige belastingen kleiner te maken. Met dit nieuwe stelsel wil de overheid de percentages één keer per jaar definitief vaststellen. Deze baseren zij dan op de meest recente ECB-rentes op 31 oktober dat kalenderjaar. De nieuwe percentages worden vanaf 1 januari in het jaar daarop definitief gebruikt.

 

Lees ook: Let op: verandering in dividendbelasting 2024

 

Nieuwe belastingrentes VPB 2024: 10%

Het nieuwe systeem maakt dus nog altijd onderscheid tussen twee verschillende soorten belastingen. De voor de VPB geldende percentages gelden bijvoorbeeld ook voor de solidariteitsbijdrage en de bronbelasting. Voor deze groep percentages geldt de berekening als volgt:

 

          ECB rente basisherfinancieringstransacties + 5,5 procentpunt

 

Het uiteindelijke percentage wordt afgerond op halve procentpunten en bedraagt minimaal 5,5%. Als we deze berekening aanhouden, komt het belastingpercentage voor deze groep in 2024 uit op 10%.

 

Nieuwe belastingrentes IB 2024: 7,5%

De voor de IB geldende percentages gelden ook voor verschillende overige belastingen, zoals de loonbelasting, BTW belasting en de dividendbelasting. De berekening voor het uiteindelijke percentage is net wat anders dan voor de VPB en vergelijkbare belastingen.

 

          ECB rente basisherfinancieringstransacties + 3 procentpunt

 

Ook dit percentage rond de Belastingdienst af op halve procentpunten. Daarnaast moet het percentage minimaal 4,5% bedragen. Vanaf 2024 geldt voor deze groep een belastingpercentage van 7,5%.

 

Koppeling rente voor toeslagen loslaten
Voor nu geldt dat het belastingpercentage voor toeslagen nog gekoppeld is aan de wettelijke rente die geldt voor de IB(-gerelateerde) belasting. Dit wil het kabinet vanaf 1 januari 2024 graag losgekoppeld zien. De rente voor toeslagen zou vanaf dat moment ‘bevroren’ zijn en vastgesteld staan op 4%.

END ©TvdW

Terug naar overzicht
Cookies
Wij maken gebruik van cookies zoals omschreven in ons Privacy document. Klik op onderstaande button als u hiermee akkoord gaat. Of klik hier om deze melding te verbergen
Akkoord
×