• Stelsel kindregelingen moet eenvoudiger voor ouders 
  • Stelsel kindregelingen moet eenvoudiger voor ouders 
  • Stelsel kindregelingen moet eenvoudiger voor ouders 
TvdW
28-02-2024

Het huidige stelsel met kindregelingen (waaronder de kinderbijslag en het kindgebonden budget) is nu best lastig te begrijpen. Dat moet anders, vindt een samenwerking van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), het Ministerie van Financiën, de Dienst Toeslagen en de SVB (Sociale Verzekeringsbank). Zij pleiten daarom voor een hervorming tot één versimpelde regeling, die ook binnen één wettelijk kader valt. Dat maakt het systeem makkelijker, zekerder, voorspelbaarder en bovendien beter geschikt om ouders financieel te steunen.  

 

Combinatie van regelingen binnen stelsel kindregelingen soms moeilijk 

De rijksoverheid pleit ervoor Nederlandse gezinnen te ondersteunen zodat kinderen zich altijd kunnen ontwikkelen en dat het aantal kinderen in armoede opgroeit zo laag mogelijk is. Daarvoor zijn regelingen als de kinderbijslag en het kindgebonden budget in het leven geroepen. Deze regelingen zijn in de basis prima, maar de combinatie van verschillende regelingen maakt het voor veel ouders lastig om in te schatten waar ze recht op hebben. Ook het risico op een terugvordering van bijvoorbeeld het kindgebonden budget zorgt ervoor dat veel gezinnen deze op voorhand al niet aanvragen. 

 

Het stelsel kindregelingen moet daarom een stuk eenvoudiger. Zowel voor ouders en kinderen, maar ook zodat de overheid de regelingen daadwerkelijk in kan zetten waar deze voor bedoeld zijn. Zo ontstaat meer zekerheid. Daarom hebben de verschillende partijen verschillende varianten op één hoofdregeling uitgewerkt. 

 

Lees ook: Kosten kinderopvang stijgen voor ouders, ondanks extra toeslagen

 

Drie opties voor vernieuwd stelsel kindregelingen 

In de verschillende varianten is gekeken naar drie verschillende stelsels. In het eerste stelsel is de regeling onafhankelijk van iemands inkomen en dus voor iedereen gelijk. Dat is voor zowel ouders als uitvoerders het gemakkelijkste systeem. Ouders weten namelijk zeker welk bedrag zij zullen ontvangen, met een laag risico op terugvordering. Deze eenvoudigheid kent wel een prijs: er wordt namelijk geen rekening gehouden met de financiële situatie met gezinnen. Een gezin met een lager inkomen heeft meer baat bij de financiële ondersteuning dan een gezin met een hoger inkomen, maar beide gezinnen ontvangen in dit geval hetzelfde bedrag. 

 

Voor de variant waarbij de hoogte van de regeling afhankelijk is van het inkomen, is een tweedeling gemaakt. Er kan enerzijds gekozen worden voor een stelsel dat volledig gebaseerd is op inkomen. Deze optie houdt maximaal rekening met iemands financiële situatie, maar kost meer eigen moeite bij het doen van een aanvraag. Anderzijds is ook een combinatie van beide stelsels mogelijk: een basisbedrag met een aanvulling op basis van inkomen. Dat biedt meer zekerheid, maar is soms minder passend bij de financiële situatie – afhankelijk van de hoogte van het basisbedrag. 

 

Welk van de drie stelsels uiteindelijk gekozen wordt, staat nog niet vast. Dit hangt samen met de uitkomst van het traject ‘Toekomst Toeslagenstelsel’. Ook de hervorming van de financiering voor de kinderopvang speelt hier een belangrijke rol bij. Door samenhang aan te brengen in deze drie projecten, wordt de dienstverlening én -uitvoering een stuk overzichtelijker voor ouders en uitvoerders.

END ©TvdW

Terug naar overzicht
Cookies
Wij maken gebruik van cookies zoals omschreven in ons Privacy document. Klik op onderstaande button als u hiermee akkoord gaat. Of klik hier om deze melding te verbergen
Akkoord
×