• Arbeidsongeschiktheidsuitkering voor zelfstandigen: BAZ online
  • Arbeidsongeschiktheidsuitkering voor zelfstandigen: BAZ online
  • Arbeidsongeschiktheidsuitkering voor zelfstandigen: BAZ online
TvdW
28-06-2024

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft begin deze week een nieuwe wet beschikbaar gesteld in internetconsultatie. Het gaat om de Wet Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen. Deze wet geeft zelfstandigen het recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering wanneer ze dankzij een langdurige ziekte niet meer dan het minimumloon verdienen. Hoe deze wet tot stand is gekomen en wat de wet precies inhoudt, leggen we je uit in deze blog.

 

Wat is de BAZ: Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen?

De Stichting van de Arbeid heeft een arbeidsmarktpakket voorgesteld om de arbeidsmarkt beter te laten werken. Uit dit pakket komt ook de Wet BAZ. Tegelijkertijd past de Wet BAZ ook binnen het nieuwe pensioenakkoord. Daarvoor heeft het kabinet de plannen overlegd met organisaties die de belangen van werkgevers, werknemers, zelfstandigen en verzekeraars behartigen. Met de wet is het dus de bedoeling dat zelfstandigen een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen wanneer zij dankzij langdurige ziekte onder het minimumloon dreigen te gaan verdienen.

 

Betaalbaar, uitlegbaar en uitvoerbaar als uitgangspunten

Bij het uitwerken van de BAZ heeft het ministerie vooral gekeken naar drie vaste kernwaarden binnen de wet: betaalbaar, uitlegbaar en uitvoerbaar. Daar is de volgende opzet van de wet uit voortgekomen.

 

De wet werkt volgens een verzekering, die zelfstandigen verplicht af moeten sluiten wanneer zij ‘winst uit onderneming’ binnen de inkomstenbelasting nieten. De verzekering is af te sluiten voor ongeveer 6,5% van de winst uit de onderneming aan premie per maand. Maximaal gaat de verzekering zo’n 195 euro per maand kosten, gebaseerd op het minimumloon in 2024. Daarmee is de betaalde premie en de hoogte van de uitkering duidelijk aan elkaar gekoppeld. De betaalde premie is uiteindelijk fiscaal aftrekbaar.

 

Zelfstandigen moeten de uitkering gaan ontvangen als zij door (langdurige) ziekte niet langer in staat zijn het minimumloon te verdienen. Daarmee werkt deze verzekering anders dan een reguliere werknemersverzekering: er wordt bij de BAZ dus niet gekeken naar wat iemand eerder verdiende en wat de zieke nu nog wel kan. De uitkering zal 70 procent van de winst voordat je als ondernemer arbeidsongeschikt raakte. Dit loopt op tot maximaal het minimumloon.

 

Lees ook: Arbeidsongeschiktheidsverzekering een noodzakelijk kwaad?

 

Bestaande arbeidsongeschiktheidsverzekeringen blijven bestaan

Vind je dit vangnet onvoldoende, verzeker je jezelf liever privaat of had je al een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Dan kun je ook particulier verzekerd blijven volgens een ‘opt-out’. Aan zo’n particuliere verzekering zijn voortaan wel een aantal voorwaarden gesteld. Zo moet de hoogte van de uitkering minimaal net zo hoog zijn als bij de uitkering van de BAZ. De premie moet ook minimaal net zo hoog zijn. Tenslotte moet de verzekering gelden tot de AOW-leeftijd.

 

BAZ online ter internetconsultatie

De nieuwe wet is nog niet ingegaan of definitief, maar staat nu online ter internetconsultatie. Dat betekent dat jij als belanghebbende nog jouw visie of mening over het voorstel kunt geven. Dat kun je doen via deze site.

©TvdW

Terug naar overzicht
Cookies
Wij maken gebruik van cookies zoals omschreven in ons Privacy document. Klik op onderstaande button als u hiermee akkoord gaat. Of klik hier om deze melding te verbergen
Akkoord
×