• Kabinet: vernieuwd financieringsstelsel kinderopvang
  • Kabinet: vernieuwd financieringsstelsel kinderopvang
  • Kabinet: vernieuwd financieringsstelsel kinderopvang
Tvdw
26-04-2024

Recente ontwikkelingen, zoals de toeslagaffaire en daaruit volgende rapporten, hebben laten zien dat het huidige kinderopvangstelsel niet langer houdbaar is. Ouders van nu hebben te maken met maandelijkse zekere rekeningen, terwijl zij hier elke maand een onzekere toeslag voor terugkrijgen. Het kabinet wil daarom werken aan een vernieuwd financieringsstelsel voor de kinderopvang, waarin ouders meer zekerheid krijgen. Tegelijkertijd moet kinderopvang goedkoper worden voor veel ouders, zodat meer werken voor hen ook meer oplevert.

 

Recente ontwikkelingen bij vernieuwd financieringsstelsel kinderopvang

Eerder is al afgesproken een inkomensonafhankelijke vergoeding in te voeren voor kinderopvang. Daar wil het Kabinet nu een directe financiering met daarbij een inkomensafhankelijke eigen bijdrage aan toevoegen. Deze stap blijft echter liggen voor het volgende kabinet, zo schrijft huidig minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Ministers Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) en staatssecretaris De Vries (Toeslagen en Douane) ondersteunen hem hierbij.

 

Vergoeding kinderopvang voortaan direct gefinancierd

Met het nieuwe systeem voor kinderopvangtoeslag moeten ouders meer zekerheid krijgen. Tegelijkertijd worden de risico’s zo verlaagd. Daarom moeten kinderopvangorganisaties niet langer een vergoeding vragen aan ouders, maar direct aan de overheid. Vervolgens betalen ouders een eigen (inkomensafhankelijke) bijdrage. Op die manier krijgen ouders voortaan een zekere en vaste rekening. De onzekere, wisselende vergoeding voor kinderopvangtoeslag komt dan te vervallen. De overheid wil namelijk vooraf al toetsen of ouders voldoen aan de voorwaarden. Nu gebeurt dat nog achteraf. Op die manier kunnen hoge terugvorderingen voorkomen worden.

 

Lees ook: Ontwikkelpad Kinderopvang: internetconsultatie subsidieregeling

 

Efficiënter gegevens uitwisselen

Bij deze directe financiering wil het kabinet wel een extra, belangrijke randvoorwaarde stellen. De gegevensuitwisseling tussen de overheid en kinderopvangorganisaties moet een stuk beter. Nu is er vaak sprake van missende, foutieve of te laat ingediende gegevens. De kinderopvangsector gaat samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid én de Dienst Toeslagen kijken hoe dit in de toekomst strakker geregeld kan worden. De Dienst Toeslagen moet het recht krijgen om kinderopvangorganisaties die structureel fouten maken bij het aanleveren van de gegevens boetes op te leggen.

 

Kinderopvangtoeslag stapsgewijs steeds hoger

Het kabinet verwacht een flinke toename in de vraag naar kinderopvang wanneer de inkomensafhankelijke vergoeding doorgevoerd wordt. Om vraag en aanbod op elkaar aan te laten sluiten – ook in de toekomst, gaat de kinderopvangtoeslag in verschillende fasen tot 2027 stapsgewijs stijgen. Voor komend jaar is hier maar liefst 429 miljoen euro voor gereserveerd.

Op het moment zijn er vier verschillende scenario’s gepland die de toeslag kunnen verhogen. Elke optie zorgt voor een betaalbaardere kinderopvang, maar binnen de varianten gaan telkens verschillende groepen ouders erop vooruit. Hierover gaat de minister tijdens het commissiedebat Kinderopvang in gesprek.

 

Voorbereidende ontwikkelingen vernieuwd financieringsstelsel kinderopvang

De afgelopen jaren is er al flink gewerkt aan het verbeteren van het financieringsstelsel voor de kinderopvang. Met name de Dienst Toeslagen kijkt beter met ouders mee. Zo attenderen zij ouders als hun aangevraagde toeslag anders is dan de gegevens die de Dienst heeft gekregen van de kinderopvangorganisatie. Ook de App Toeslagen biedt ouders meer overzicht en de optie om hun gegevens sneller aan te passen. Komen ouders er niet uit? Dan kunnen zij de hulp die ze nodig hebben. De komende periode worden deze verbeteringen dus nog verder uitgebreid, om het vernieuwd financieringsstelsel binnen de kinderopvang volledig te optimaliseren.

©TvdW

Terug naar overzicht
Cookies
Wij maken gebruik van cookies zoals omschreven in ons Privacy document. Klik op onderstaande button als u hiermee akkoord gaat. Of klik hier om deze melding te verbergen
Akkoord
×