• Geen actie meer nodig voor niet-bezwaarmakers box 3
  • Geen actie meer nodig voor niet-bezwaarmakers box 3
  • Geen actie meer nodig voor niet-bezwaarmakers box 3
TvdW
04-11-2022

Op overheid.nl maakt het kabinet zojuist bekend dat alle niet-bezwaarmakers aanspraak kunnen maken op een nieuwe uitspraak van de Hoge Raad, mocht de Hoge Raad (HR) belastingplichtigen in een nieuwe procedure in het gelijk stellen. Niet-bezwaarmakers met box 3 inkomen over de jaren 2017-2020 hoeven hiervoor geen verzoek in te dienen. Deze nieuwe procedure gaat over de vraag of niet-bezwaarmakers (net zoals bezwaarmakers) in aanmerking komen voor rechtsherstel. Met belangenorganisaties gaat het Kabinet procesafspraken maken over deze procedures voor niet-bezwaarmakers. Het kabinet zegt dit toe om de procedures en afhandeling van verzoeken zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

 

Niet-bezwaarmakers box 3 maken aanspraak op HR-uitspraak

Er is toegezegd dat alle niet-bezwaarmakers binnen Box 3 voor de jaren 2017 tot en met 2020 aanspraak kunnen maken op een uitspraak van de HR, naar aanleiding van de procedure ‘massaal bezwaar plus’. Zo wordt voorkomen dat zij alsnog een verzoek moeten indienen, mocht de HR de belastingplichtigen in een procedure in het gelijk stellen. Individuele niet-bezwaarmakers hoeven daardoor nu geen actie te ondernemen. Het kabinet benadrukt dat de HR in zijn arrest van 20 mei jl. heeft aangegeven dat voor niet-bezwaarmakers geen recht bestaat op een op rechtsherstel gerichte box 3-compensatie. Het kabinet verwacht daarom niet dat nieuwe procedures voor niet-bezwaarmakers een grote kans op rechtsherstel opleveren.

 

Lees ook: Veranderingen in Box 2 en Box 3: winst wel of niet uitkeren?

 

Massaal bezwaar plus

Daarnaast introduceert de Overheid een zogenaamde “massaal bezwaar plus”-procedure. Hiermee wordt het mogelijk om ook voor grote aantallen verzoeken tot ambtshalve vermindering in één keer een besluit te nemen. Hierdoor hoeven niet alle verzoeken individueel behandeld te worden. Deze procedure voorkomt daarmee ernstig verstorende effecten op de uitvoering door de Belastingdienst. De Belastingdienst houdt al ingediende verzoeken apart van de rest tot er een uitspraak is.

 

Update: Belastingbetalers die voor 31 december aanstaande een verzoek indienen om ambtshalve vermindering Box 3, hebben mogelijk straks toch een betere rechtspositie dan mensen die geen verzoek hebben ingediend. Het ministerie van Financiën heeft echter toegezegd snel meer duidelijkheid te geven, om individuele verzoeken overbodig te maken. //

©TvdW

Terug naar overzicht
Cookies
Wij maken gebruik van cookies zoals omschreven in ons Privacy document. Klik op onderstaande button als u hiermee akkoord gaat. Of klik hier om deze melding te verbergen
Akkoord
×