• Bert Arons en Ingeborg van der Kerk – Couleur Locale
  • Bert Arons en Ingeborg van der Kerk – Couleur Locale
  • Bert Arons en Ingeborg van der Kerk – Couleur Locale
Klant aan het Woord

Bert Arons en Ingeborg van der Kerk van Couleur Locale uit Den Haag zijn al vele jaren klant van ons kantoor. In deze rubriek “Klant aan het Woord” lees je meer over hun activiteiten en dienstverlening, en passen ze deze zelfs toe op TvdW.

 

Bert Arons

Energie beleven, je vitaal voelen; dat levert kracht om tot daden te komen, werk te verzetten, actief te zijn. Energie, is dat niet zweverig? Niets daarvan. Energie is immers meetbaar, uit te drukken in een diversiteit aan resultaten en effectief te beïnvloeden. Hoe wij dit waarmaken staat beschreven in het boek van Bert, ‘Hoera! Energie, 8 energiebronnen die gedrag en resultaat beïnvloeden’.

Wij, Bert Arons en Ingeborg van der Kerk, meten energie bij individuen en teams en zijn hierin succesvol. Het concept van Couleur Locale boekt meetbare energiewinst van individuen en teams. Door toename van energie nemen werkplezier en werkresultaten toe en ziekteverzuim en werkdruk – aantoonbaar! – af. In de zeven jaar waarin wij concept hebben toegepast, hebben we veel successen geboekt, vooral in onderwijsteams, bij ZZP’ers en bij individuele (top)sporters.

Wij zijn van mening dat veel energieverlies dat tijdens werken ontstaat, wordt toegeschreven aan onvolkomenheden op de inhoud van het werk. Soms terecht. Vaak onterecht. Als je je licht eens laat schijnen op de inhoud, dan zie je dat aan die inhoud wordt gewerkt met een diversiteit aan energie.

Het is een aanzienlijk verschil of prikkelbaarheid en onrust (emotionele beleving) in een vergadering, oorzakelijk is gelegen in het ontbreken van een effectieve vergaderstructuur of in de manier waarop teamleden tijdens een vergadering met elkaar communiceren. Toch zijn er legio teams die de vergaderstructuur aanpassen (interventie op de energiebron Inhoud) terwijl de oplossing zou zijn om elkaar aan te spreken op het vergadergedrag: teveel praten, niet echt luisteren, mening verzwijgen (interventie op de manier van communiceren).

 

 

De energiebeleving van teamleden op bovenstaande voorbeeld is meetbaar. De Spectrum Energiekaarten® onderscheiden acht energiebronnen, acht oorsprongen van energiewinst en energieverlies. Dit zijn Inhoud, Onderlinge relaties, Invloed van anderen, Algehele beleving, Emotionele beleving, Manier van communiceren, Zelfbeleving en Eigen ontwikkeling. Iedere energiebron heeft vier of vijf kernwoorden op losse kaarten. In totaal zijn er 35 kernwoorden.

De energiemeting meet op ieder aangereikt onderwerp aan de hand van die 35 kernwoorden de energie van de klant. Op een schaal van +3 tot -3 legt een individu per onderwerp 1-8 kaarten neer die zijn eigen energiebeleving weergeven. Als iemand bijvoorbeeld het kernwoord ‘open communicatie’ op het onderwerp Teamvergadering bij -2 plaatst, staat dit voor: ‘ik vind dat er geen open communicatie is in de teamvergadering, dat kost mij veel energie en ik wil dat dit binnen 12 maanden verandert’. Zo staat +3 bijvoorbeeld voor een ‘Energieboost voor al het werk’ en -3 voor ‘Mijn werk lijdt er onder. Snel ingrijpen!

 

Ingeborg van der Kerk

Als wij de energiemeting zouden uitvoeren op het onderwerp ‘TvdW Administratieve Begeleiding’, zou ons energiebeeld ruimschoots winstgevend zijn. Inhoudelijk zou ‘Duidelijkheid’ op +2 liggen. In de Onderlinge relaties is TvdW altijd bereikbaar, ‘toegankelijk’ scoort hierop dus +3. In onze Algehele beleving ervaren wij veel ‘respect’ (+3) en ‘plezier’ (ook +2). De Manier van communiceren is ook al energiegevend, ‘echt luisteren’ en ‘open communicatie’ (beide op +2). Het emotionele resultaat is een beleving van ‘vertrouwen’ (+2). Alle scores komen dus ruim op een ‘plus’ uit, wat duidt op een positief energiebeeld! TvdW is daarmee dus op de goede weg.

In veel teams meten wij een ander beeld op onderwerpen. Bij teamtrajecten worden de individuele (vertrouwelijke) meetresultaten bij elkaar opgeteld. Dan ontstaat een beeld van de energiebeleving op teamniveau op ieder gemeten onderwerp. Een subjectief beeld en daarmee een afspiegeling van hoe een team dagelijks in z’n energie zit. Daar waar de gezamenlijke energie op -2 tot -3 is gemeten, is het team verantwoordelijk om dit vervolgens binnen 12 maanden aan te pakken.

Het bewegen van het team van bewustwording naar bewust handelen gebeurt aan de hand van het Prismamodel®. De stappen in dit proces: DOEN (bijvoorbeeld vergaderen over een agendapunt), REFLECTEREN (energiebeleving benoemen: ‘ik vind dat er geen open communicatie is’) en KIEZEN (nu dit expliciet is benoemd en we dit weten, wat doen we daarmee?).

Gaandeweg dit cyclische proces gaan individuen of teams telkens de confrontatie met zichzelf aan en leren ze al reflecterend de verantwoordelijkheid te nemen om te kiezen voor stappen naar energiewinst. De leercyclus die wordt aangeleerd wordt als het ware gedrag/cultuur en daarmee is de basis gelegd voor duurzame energiewinst. Het energieconcept verbindt inhoud en proces, ofwel hard en zacht en realiseert de combinatie van werkplezier en gewenst werkresultaat.

 


 

Oude Gemeneweg 35
2391 BE Hazerswoude-Dorp
www.couleur-locale.nl
06-24565650 (Bert) / 06-51514773 (Ingeborg)

Terug naar overzicht
Cookies
Wij maken gebruik van cookies zoals omschreven in ons Privacy document. Klik op onderstaande button als u hiermee akkoord gaat. Of klik hier om deze melding te verbergen
Akkoord
×