• Toegelicht: Stand van zaken bijzonder uitstel van betaling Belastingdienst COVID-19
  • Toegelicht: Stand van zaken bijzonder uitstel van betaling Belastingdienst COVID-19
  • Toegelicht: Stand van zaken bijzonder uitstel van betaling Belastingdienst COVID-19
TvdW

De afgelopen maand hebben ondernemers met betalingsachterstanden (bij corona en niet-coronabelastingschulden) een brief ontvangen waarin zij door de Belastingdienst worden gewezen op een betalingsachterstand en -verzuim. In deze brief worden ondernemers bovendien aangespoord om te betalen als dat mogelijk is en worden zij nogmaals gewezen op de versoepelingsmogelijkheden en de mogelijkheden om in contact te komen met hulpverleningsinstanties (zoals gemeenten en Kamer van Koophandel).

Er is verwarring ontstaan over deze brief. Er zijn bijvoorbeeld gevallen waarbij de verzending van de brief een betaling heeft doorkruist. Het vaststellen van de nog openstaande vorderingen gebeurt zorgvuldig en er wordt een marge gehanteerd juist om het kruisen van de brief en betalingen te voorkomen. Ook bleek het voor veel ondernemers niet duidelijk dat het voldoen aan de nieuw opkomende verplichtingen vanaf 1 oktober 2022 een voorwaarde is voor de betalingsregeling voor corona-belastingschulden.

Vanaf maart 2023 ontvangen ondernemers een schuldoverzicht met de openstaande vorderingen voor de totale belastingschuld (corona en overige belastingschuld). Ook ontvangen zij in april 2023 van de Belastingdienst een overzicht van reeds betaalde bedragen op de coronaschulden. Met deze overzichten (en het termijnbedrag uit de beschikking betalingsregeling) kan de ondernemer het bedrag van de betalingsachterstand bepalen.

Ondernemers die niet op de eerste brief reageren, ontvangen in de 1e helft van april 2023 een 2e ‘rappelbrief’ waarin staat dat zij binnen 14 dagen hun achterstand op de betalingsregeling moeten betalen. Daarnaast moeten de belastingschulden die na 1 oktober 2022 zijn ontstaan volledig betaald worden binnen die termijn. Doen zij dat niet, dan zal de betalingsregeling uiteindelijk worden ingetrokken. Ook worden ondernemers nogmaals gewezen op de mogelijkheid om een verzoek te doen om een of meer versoepelingen van de betalingsregeling.

Ondernemers die geen actie ondernemen naar aanleiding van de rappelbrief, ontvangen vanaf half mei 2023 een beschikking waarmee de betalingsregeling daadwerkelijk wordt ingetrokken. Ondernemers hebben dan nog 14 dagen de tijd om hun totale coronabelastingschuld te betalen en invorderingsmaatregelen (en bijbehorende kosten) te voorkomen. Voor de nieuwe schulden geldt dat daarvoor de reguliere invordering wordt opgestart, als deze niet tijdig betaald worden.

Een categorie ondernemers die voor het intrekken van de betalingsregeling in aanmerking komt, is bijvoorbeeld de categorie ondernemers met zowel een pre-coronaschuld waarvoor de dwanginvordering was opgestart, als een achterstand in de aflossingsverplichtingen voor coronaschulden als een achterstand bij de betaling van reguliere belastingen sinds 1 oktober 2022. Dit is een groep ondernemers die naar verwachting niet levensvatbaar is.

Na het intrekken van de betalingsregeling en het niet voldoen van de schuld, volgt een laatste brief. Daarna wordt de invordering opgestart. Het opstarten van de invordering vindt gefaseerd plaats vanaf juni 2023.

Bron: Overheid
Terug naar overzicht
Cookies
Wij maken gebruik van cookies zoals omschreven in ons Privacy document. Klik op onderstaande button als u hiermee akkoord gaat. Of klik hier om deze melding te verbergen
Akkoord