• De noodzaak van tussentijdse rapportages
 • De noodzaak van tussentijdse rapportages
 • De noodzaak van tussentijdse rapportages
TvdW

Voorkomen is beter dan genezen. Het is één van de meest gehoorde clichés, maar zeker niet minder waar. Wanneer een boekjaar is afgelopen, valt er namelijk niet veel meer te veranderen aan de resultaten. Hier ligt dan ook de enorme kracht van tussentijdse cijfers!

Het doel van tussentijdse cijfers

Waar voorheen bedrijven soms genoeg informatie hadden aan een eenmalig jaarrapport of jaarrekening, willen bedrijven tegenwoordig meer inzicht. Dit vinden wij bij TvdW een goede ontwikkeling.

Tussentijdse cijfers vormen de opstap naar meer inzicht in de ontwikkeling en financiële positie van uw onderneming. Door gebruik te maken van tussentijdse cijfers kunt u uw onderneming gedurende het jaar bijsturen. Hierdoor kunt u minder goed lopende bedrijfsonderdelen eerder bijsturen en goedlopende zaken beter ontwikkelen om vervolgens de vruchten hiervan te plukken. Zo hoeft u niet te wachten op een definitieve jaarrekening om beslissingen te maken. Ook kan het fiscaal voordelig zijn om tussentijds inzicht te hebben in de cijfers van uw onderneming. Denk dan bijvoorbeeld aan de ruimte in de werkkostenregeling of de toepassing van de investeringsaftrek.

Beknopte voordelen tussentijdse cijfers:

 • Vergelijking met prognose of periode vorig jaar;
 • Beslissingen nemen op basis van actuele cijfers;
 • Gedurende het jaar bijsturen;
 • Tijdig inspelen op de fiscale situatie van uw onderneming;
 • Sneller inspelen op strategische keuzes;

Proactief ondernemen

Eén financieel meetpunt per jaar is niet voldoende om tijdig te anticiperen op veranderingen. De jaarrekening van het voorgaande jaar wordt soms ten onrechte als uitgangspunt gebruikt voor actuele beslissingen zoals investeren in een nieuwe bedrijfsauto. Tussentijdse cijfers helpen u om verantwoordelijke keuzes te maken bij uw bedrijfsvoering. Daarnaast kijken wij gedurende het jaar proactief samen met u naar de cijfers van uw bedrijf.

Rapportage

De tussentijdse rapportage lijkt grotendeels op de jaarrekening, het verschil zit hem enkel in welke periode de rapportage moet worden opgesteld. Een jaarrekening wordt opgesteld over een boekjaar. De tussentijdse rapportage wordt opgesteld over de door u gewenste periode: maandelijks, per kwartaal of per halfjaar. In de tussentijdse rapportage ziet u uw balans, winst & verliesrekening en de jaaroverzichten van de desbetreffende periode. In de rapportage wordt een vergelijking gemaakt met de resultaten van voorgaande perioden en eventuele begrotingen. Hierdoor ziet u hoe uw onderneming ervoor staat en/of de beoogde doelstelling gehaald worden. Hierbij kan het TvdW-team een passend advies geven over uw fiscale of bedrijfseconomische situatie.

 Mogelijkheden bij TvdW

De absolute voorwaarde om efficiënt gebruik te maken van tussentijdse cijfers? Een actuele en correcte administratie! TvdW verzorgt voor vele bedrijven administraties. Enkele werkzaamheden die wij voor u kunnen uitvoeren zijn:

 • Het (online)boeken van de in- & verkoopfacturen;
 • Het verwerken van de bankafschriften (indien van toepassing: Molly, Paypal etc.);
 • Het afschrijven van de investeringen;
 • Het boeken van de loonjournaalposten;
 • Het bijhouden van de crediteuren- & debiteurenlijst;
 • Het verwerken van aanvullende informatie;
 • Tussentijdse correcties.

Is uw administratie al actueel en correct? Ook dan kunt u bij TvdW terecht. Wij van TvdW verzorgen namelijk ook tussentijdse rapportages. Samen met u bepalen we de inhoud van de rapportages, zodat u ook echt inzicht krijgt in de zaken die u belangrijk vind!

Terug naar overzicht
Cookies
Wij maken gebruik van cookies zoals omschreven in ons Privacy document. Klik op onderstaande button als u hiermee akkoord gaat. Of klik hier om deze melding te verbergen
Akkoord