• Bijzonder uitstel van betaling: wat gebeurt er na 1 oktober 2020?
COVID-19
update

Uw adviseur Anouk van der Werf

Bent u ondernemer en heeft uw bedrijf betalingsproblemen door de coronacrisis? Dan kunt u nog tot 1 oktober 2020 voor 3 maanden bijzonder uitstel van betaling aanvragen of een eerdere aanvraag verlengen. Loopt het bijzonder uitstel af, dan moet u bij de eerstvolgende aangifte de belasting weer op tijd betalen.

Het besluit om tot 1 oktober bijzonder uitstel van betaling aan te kunnen vragen, betekent dat de periode van uitstel uiterlijk eindigt op 1 januari 2021. Daarbij gaan de Belastingdienst ervan uit dat de coronacrisis de komende maanden niet verergert. Als de ontwikkeling van het coronavirus met nieuwe of verscherpte maatregelen daar aanleiding toe geeft, gaan ze hier opnieuw naar kijken.

Hieronder leest u wat de gevolgen zijn van het einde van het bijzonder uitstel.

Nieuwe betalingsverplichtingen na afloop bijzonder uitstel

De betalingsverplichtingen die ontstaan na afloop van het bijzonder uitstel, moet u op de gewone manier voldoen. Stel, u heeft uitstel tot 1 januari 2021. Dan moet op tijd belasting aangegeven en betaald worden over deze tijdvakken: het 4e kwartaal van 2020 of de maand december 2020. En daarna over de volgende tijdvakken.

Kunt u niet op tijd betalen? Kijk dan of u uitstel kunt vragen of een betalingsregeling kunt afspreken. Bij Betalen en ontvangen op de internetsite van de Belastingdienst leest u hoe u dit doet en aan welke voorwaarden u moet voldoen.

De Belastingdienst rekent belastingrente als een aanslag te laat kan worden vastgesteld. Bijvoorbeeld omdat de aangifte niet op tijd of niet voor het juiste bedrag is gedaan. Vanaf 1 oktober 2020 gaat het tarief van de belastingrente voor alle belastingen naar 4%.

Betalingsregeling

In de periode waarin u bijzonder uitstel van betaling had, heeft u een belastingschuld opgebouwd. De Belastingdienst biedt daarvoor een betalingsregeling aan. U krijgt van 1 januari 2021 tot 1 januari 2023 de tijd om uw belastingschuld af te lossen. U betaalt dan 24 maanden lang elke maand een vast bedrag.

Misschien is het voor u niet mogelijk de belastingschuld binnen 24 maanden af te lossen. In dat geval zoekt de Belastingdienst samen u naar een oplossing. Bijvoorbeeld door langer uitstel te geven. Over de regels en voorwaarden voor een betalingsregeling of langer uitstel, leest u meer bij Betalen en ontvangen.

Als u een aanslag niet op tijd betaalt, moet u normaal gesproken 4% invorderingsrente betalen vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. De Belastingdienst begrijpt dat veel ondernemers het de komende tijd financieel nog steeds moeilijk zullen hebben. Daarom blijft het tarief van de invorderingsrente tot en met 1 december 2021 0,01%. Dit zorgt ervoor dat u de komende tijd ook vrijwel geen rentekosten heeft op de belastingschuld die u gaat aflossen.

In december 2020 ontvangt u een brief van de Belastingdienst. Daarin staan:

  • een voorlopig overzicht van de belastingschuld
  • de voorwaarden van de betalingsregeling
  • het maandbedrag van de betalingsregeling

In maart 2021 ontvangt u weer een brief van de Belastingdienst, met:

  • een definitief overzicht van de belastingschuld
  • (eventueel) het aangepaste maandbedrag van de betalingsregeling

Eerder aflossen

Als u vóór 1 januari 2021 al (een deel van) de belastingschuld wilt aflossen, kan dat natuurlijk. Ook kunt u tussen 1 januari 2021 en 1 januari 2023 naast het vaste maandelijkse bedrag extra aflossen.

Betalingsverzuimboetes

Let op: De tijdelijke versoepeling ten aanzien van de betalingsverzuimboetes komt per 1 januari 2021 te vervallen. Het niet op aangifte afdragen van loon- of omzetbelasting over het belastingtijdvak december 2020 bijvoorbeeld, wordt dan weer volgens het reguliere beleid beboet.

Meer informatie

Meer informatie of hulp nodig? Neem dan contact met ons op, bel 0416-337793 of mail info@twanvandewiel.nl.

Bron: Overheid

Update 29 september 2020:

Let op: Ondernemers die wegens corona uitstel van betaling van belastingen hebben gekregen, krijgen nu langer de tijd om hun opgebouwde belastingschuld af te lossen.

Zij krijgen nu 36 maanden de tijd om de belastingschuld terug te betalen en hoeven pas vanaf 1 juli 2021 terug te betalen. Daarnaast kunnen ondernemers die al eens uitstel hebben aangevraagd, hun uitstel nog verlengen tot 1 januari.

De startdatum voor het terugbetalen van coronaschulden op naar 1 juli 2021 en duurt de afbetalingsregeling dan dus maximaal 36 maanden. Dat was eerst 24 maanden vanaf 1 januari 2021.

Ondernemers beginnen per 1 juli 2021 met het afbetalen van de belastingschuld die zij door de coronacrisis hebben opgebouwd met een vast bedrag per maand. Het is ook mogelijk om eerder af te lossen als de ondernemer dit wil.
De tijdelijke verlaging van invorderingsrente naar bijna 0 procent blijft nu van kracht tot en met 31 december 2021.

Terug naar overzicht
Cookies
Wij maken gebruik van cookies zoals omschreven in ons Privacy document. Klik op onderstaande button als u hiermee akkoord gaat. Of klik hier om deze melding te verbergen
Akkoord