• Kinderopvang: lees hier de laatste ontwikkelingen!
  • Kinderopvang: lees hier de laatste ontwikkelingen!
  • Kinderopvang: lees hier de laatste ontwikkelingen!
Blijf op de hoogte van al
het kinderopvangnieuws

Aangezien de kinderopvang branche een belangrijk deel uitmaakt van onze portefeuille en we ons daardoor dagelijks verdiepen in het kinderopvangnieuws, leek het ons een goed plan hier een blog aan te wijden. Deze keer willen we u graag bijpraten over het laatste nieuws in deze branche en de laatste ontwikkelingen die wij in de markt signaleren.

Het eerste wat ons opviel was natuurlijk de recente berichtgeving van de Belastingdienst en het Ministerie van Sociale Zaken: in het tweede kwartaal van 2017 gingen 56.000 meer kinderen naar de opvang dan in 2016. Van de 736.000 kinderen ging er 39% naar de kinderopvang, 25% naar de buitenschoolse opvang en 16% naar gastouders.

Ander goed nieuws was dat het ziekteverzuim in de kinderopvang aan het dalen is. In 2013 was het ziekteverzuim nog 5,1%, in 2016 is dit gedaald naar 4,6%. Het eerste halfjaar van 2017 is dit licht toegenomen tot 4,7%. Het ziekteverzuimcijfer blijft nog steeds aan de hoge kant, aangezien dit exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof is.

Ook het nieuwe kabinet heeft positieve plannen voor de kinderopvang. Zo trekt dit kabinet 250 miljoen euro per jaar extra uit voor de kinderopvangtoeslag, wordt het budget voor het onderwijsachterstandenbeleid verhoogd met 15 miljoen euro per jaar en wordt er 170 miljoen euro uitgetrokken voor versterking van de vroeg- en voorschoolse educatie.

De komende tijd staat in het teken van een aantal belangrijke wijzigingen. Een van deze wijzigingen is dat er vanaf 1 januari 2018 ook kinderopvangtoeslag mogelijk is voor kinderen op de peuterspeelzalen. De LRKP-nummers worden vanaf 1 november 2017 bekend gemaakt in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Met dit nummer kunnen ouders kinderopvangtoeslag voor 2018 aanvragen bij de Belastingdienst. Als ouders de kinderopvangtoeslag vóór 15 november 2017 aanvragen, dan zullen zij normaal gesproken voor eind december 2017 de toeslag overgemaakt krijgen voor de maand januari 2018. Als zij de aanvraag later indienen, wordt de toeslag pas vanaf eind januari 2018 uitbetaald.

Op 1 september zijn het ‘Besluit tot wijziging van diverse besluiten in verband met de harmonisatie van de regelgeving voor kindercentra en peuterspeelzalen’ en het ‘Besluit kwaliteit kinderopvang’ definitief vastgesteld en gepubliceerd in het Staatsblad. De kwaliteit van de kinderopvang en de peuterspeelzalen zal omhooggaan. De besluiten gaan in per 1 januari 2018. Niet alle kwaliteitseisen treden per die datum in werking. Zo gaan de wijzigingen voor de beroepskracht-kindratio (bkr) per 1 januari 2019 in. Dit geldt voor zowel de aanscherping van de bkr voor baby’s (nuljarigen) als voor de verruiming van de bkr voor kinderen vanaf 7 jaar. Ook de verplichte inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker wordt op 1 januari 2019 ingevoerd.

Een andere wijziging is dat de huidige cao per 1 januari 2018 afloopt en dat in november 2017 de eerste onderhandelingen zullen starten.

Wilt u op de hoogte blijven over de ontwikkelingen in de kinderopvangbranche? Binnenkort meer nieuws in een nieuwe blog!

Terug naar overzicht
Cookies
Wij maken gebruik van cookies zoals omschreven in ons Privacy document. Klik op onderstaande button als u hiermee akkoord gaat. Of klik hier om deze melding te verbergen
Akkoord