• Prinsjesdag: Alle fiscale wijzigingen op een rijtje!
  • Prinsjesdag: Alle fiscale wijzigingen op een rijtje!
  • Prinsjesdag: Alle fiscale wijzigingen op een rijtje!
  • Prinsjesdag: Alle fiscale wijzigingen op een rijtje!
  • Prinsjesdag: Alle fiscale wijzigingen op een rijtje!

18 september jl. was het weer de derde dinsdag van september, oftewel: Prinsjesdag! Naast de troonrede en de vele hoedjes wordt op deze dag ook het belastingplan voor 2019 bekend gemaakt. In deze blog worden de belangrijkste pijlers van dit plan nader toegelicht.

 

Inkomstenbelasting
Schijven box 1: van 4 naar 2 schijven
Het kabinet wil het stelsel met 4 schijven geleidelijk vervangen door een tweeschijvenstelsel. Door de invoering van een tweeschijvenstelsel nemen de besteedbare inkomens toe van alle personen met een inkomen vanaf € 20.000 per jaar. Ook wordt het minder van belang of één of twee personen het inkomen in een huishouden verdienen.

In onderstaande tabel ziet u in welke stappen tarieven de komende jaren wijzigen:

* De inkomensgrenzen tot € 20.142 en € 34.404 worden in 2019 iets hoger door inflatiecorrectie.

Let op: heeft u recht op AOW? Dan gelden andere tarieven.

 

Verhoging algemene heffingskorting
De algemene heffingskorting zal de komende jaren stapsgewijs verhoogd worden. In 2019 zal deze korting maximaal € 184 hoger zijn. Dit geldt voor mensen met een inkomen tot € 50.000 per jaar.

 

Wijziging arbeidskorting
Door een verhoging van de arbeidskorting gaat werken meer lonen. De introductie van een nieuw en hoger opbouwtarief maakt het voor inkomens tot € 35.000 aantrekkelijker om meer uren te gaan werken.

 

Verlaging tarief aftrekposten voor hogere inkomens
De geleidelijke afbouw van de hypotheekrenteaftrek voor inkomens in de hoogste schijf is al gaande. Voor huishoudens met een inkomen boven € 68.507 gaat dit vanaf 2020 sneller. Vanaf 2023 zijn de aftrekbare kosten eigen woning nog maximaal aftrekbaar tegen 37,05%. Dat is nu nog 49,5%.

 

De tarieven voor een aantal andere aftrekposten, zoals de zelfstandigenaftrek, MKB-winstvrijstelling, giften en partneralimentatie voor deze inkomens gaan vanaf 2020 ook omlaag. Deze aftrekposten zijn vanaf 2023 nog maximaal aftrekbaar tegen 37,05%.

 

Verhoging box 2-tarief
Het belastingtarief op winst uit aandelen gaat van 25% naar 26,25% in 2020. In 2021 gaat het tarief naar 26,90%. Dit geldt alleen voor belastingplichtigen met inkomsten uit aanmerkelijk belang. Daar is sprake van als iemand meer dan 5% van de aandelen van een vennootschap bezit.

 

Vennootschapsbelasting
Tarief vennootschapsbelasting omlaag
Het tarief van de vennootschapsbelasting gaat stapsgewijs omlaag. Dit gebeurt vanaf 2019 in 3 jaarlijkse stappen:

 

Beperking afschrijving gebouwen in eigen gebruik
Ondernemers kunnen gebouwen in eigen gebruik alleen nog afschrijven als die in de boeken staan voor een bedrag hoger dan de WOZ-waarde:

  • Vóór 2019: afschrijven tot 50% van de WOZ-waarde.
  • (Na) 2019: afschrijven tot 100% van de WOZ-waarde.

 

Beperking verliesverrekening
Bedrijven kunnen verliezen vanaf volgend jaar nog hooguit 6 jaar voorwaarts verrekenen met winsten. Een voorbeeld: heeft u in 2020 een verlies? Dan kunt u dit tot en met uiterlijk 2026 verrekenen. Een verlies uit 2021 kunt u dus tot en met 2027 verrekenen.

 

Loonheffingen

Verhoging bedragen vrijwilligersregeling
Als een vrijwilliger vergoedingen en verstrekkingen ontvangt van in totaal maximaal
€ 170 per maand en € 1.700 per kalenderjaar, zijn hierover vanaf 1 januari 2019 geen belasting en premies voor de volks- en werknemersverzekeringen verschuldigd. Nu is deze vergoeding nog € 150 per maand of maximaal € 1.500 per jaar. De nieuwe bedragen moeten de kosten dekken die een vrijwilliger maakt.

 

Vereenvoudiging van de fietsregeling
Vanaf 1 januari 2020 kunnen ondernemers en werknemers eenvoudiger een fiets, elektrische fiets of speed-pedelec van de zaak gebruiken voor privédoeleinden. Er komt net als voor (het privégebruik van) auto’s van de zaak een forfaitaire bijtelling voor het privégebruik van de bedrijfsfiets. Dit betekent dat zij jaarlijks 7% van de waarde van de adviesprijs van de fiets bij hun inkomen moeten bijtellen.

 

Omzetbelasting
Verhoging lage btw-tarief
Per 1 januari 2019 wordt het lage BTW tarief verhoogt van 6 naar 9%. Deze verhoging geldt voor alle producten en diensten met het lage btw-tarief. Dat betekent dat op iedere 100 euro aan boodschappen er € 2,83 btw bijkomt. Bovendien geldt dit nieuwe tarief onder andere ook voor boeken, bloemen, de kapper en bezoek aan musea.

 

Modernisering Kleineondernemingsregeling (KOR)
Verwacht u dat uw jaarlijke omzetgrens onder de € 20.000,- blijft? Dan kunt u vanaf 1 januari 2020 kiezen voor vrijstelling van btw. De nieuwe regeling is minder complex en gaat ook gelden voor bijvoorbeeld stichtingen en verenigingen.

Kiezen voor vrijstelling betekent:

  • Geen btw-aangifte doen.
  • Geen btw in rekening brengen en vermelden op facturen.
  • Betaalde btw mag niet worden teruggevraagd.

 

Dividendbelasting
Het kabinet schaft, ondanks de vele bezwaren, de dividendbelasting per 2020 af.

Terug naar overzicht
Cookies
Wij maken gebruik van cookies zoals omschreven in ons Privacy document. Klik op onderstaande button als u hiermee akkoord gaat. Of klik hier om deze melding te verbergen
Akkoord