• Q&A IB persoonsgebonden aftrek 2021
  • Q&A IB persoonsgebonden aftrek 2021
  • Q&A IB persoonsgebonden aftrek 2021
  • Q&A IB persoonsgebonden aftrek 2021
  • Q&A IB persoonsgebonden aftrek 2021
Jij vraagt
Wij reageren

Vraag:

Kunnen mijn uitgaven voor een dyslexietherapeut als zorgkosten worden afgetrokken?

 Antwoord: 

Ja. Uitgaven voor diagnostiek en behandeling van dyslexie bij volwassenen kunnen voor aftrek in aanmerking komen. Dyslexie kan worden aangemerkt als een ziekte dan wel als een vorm van invaliditeit. Dit betekent dat de kosten alleen aftrekbaar zijn, als de behandeling door de dyslexietherapeut plaatsvindt op voorschrift en onder begeleiding van een arts.

 Vraag:

Ik volg een dieet op voorschrift van de arts, kunnen deze kosten afgetrokken worden?

 Antwoord:

Ja. Aftrek van dieetkosten is mogelijk, als er een voorschrift is van de arts of van de diëtist dat aan alle eisen voldoet. Het voorschrift moet ten minste de volgende gegevens bevatten:

  • Informatie waaruit blijkt dat degene die het voorschrift afgeeft arts of diëtist is;
  • Naam, praktijkadres, telefoonnummer en handtekening van de arts of diëtist die het voorschrift afgeeft;
  • Naam, adres en Burgerservicenummer van de persoon aan wie het dieet is voorgeschreven;
  • Het ziektebeeld en de aandoening van de persoon aan wie het dieet is voorgeschreven en de dieettypering van het voorgeschreven dieet;
  • De dagtekening van het voorschrift, de ingangsdatum van het te volgen dieet en, voor zover van toepassing, de einddatum van het te volgen dieet.

 Vraag:

Ik heb een hoortoestel aangeschaft, alleen wordt dit niet vergoed door de verzekering.

 Antwoord:

Slechthorendheid is aan te merken als ziekte.

Als belastingplichtige geen recht op een vergoeding heeft, zijn de aanschafkosten van het hoortoestel geheel aftrekbaar als specifieke zorgkosten. De kosten voor batterijen en voor een servicecontract die samenhangen met de aanschaf van het hoortoestel, zijn ook aftrekbaar.

Als belastingplichtige wel recht heeft op een vergoeding, kan hij ook in aanmerking komen voor een aftrek van de aanschafkosten. Dat is het geval, als hij een toestel kiest dat niet voor vergoeding in aanmerking komt, omdat het toestel op basis van de functiegerichte aanspraak niet valt binnen de selectie van hoortoestellen van de categorie waarin hij is ingedeeld.

In beide situaties geldt dat het recht op aftrek vervalt als duidelijk is dat belastingplichtige alleen op grond van zijn persoonlijke voorkeur een ander hoortoestel heeft aangeschaft.

 Vraag:

Een familielid is invalide, ik ga daar vaak op bezoek. Mag ik de reiskosten aftrekken?

Antwoord:

Ja. De kosten zijn aftrekbaar als reiskosten ziekenbezoek. Een van de voorwaarden is dat belastingplichtige bij het begin van de ziekte of invaliditeit een gezamenlijke huishouding voerde met degene die ziek of invalide is. Onder een gezamenlijke huishouding valt ook de situatie van kinderen die met hun ouders in gezinsverband wonen. Daarnaast zijn de kosten alleen aftrekbaar, als de afstand tussen de woonplaats van belastingplichtige en het verpleeghuis meer dan 10 kilometer is (gemeten langs de meest gebruikelijke weg).

Vraag: 

Ik heb een haartransplantatie laten doen, is dit aftrekbaar?

Antwoord:

Lichamelijke veranderingen (kaalheid, vetophoping, rimpels en dergelijke) kunnen een gevolg zijn van leefgewoonten, aanleg en het natuurlijk proces van ouder worden. Dat wil niet zeggen dat er dan sprake is van ziekte. De veranderingen kunnen echter leiden tot psychische stoornissen of lichamelijke klachten (bijvoorbeeld als gevolg van aanzienlijk overgewicht) welke een zodanige ernst en omvang hebben dat wel sprake is van ziekte. Belastingplichtige zal dit aannemelijk moeten maken. Alleen het uitgeven van een aanzienlijk bedrag is hiervoor onvoldoende.

Het kan zijn dat de kaalhoofdigheid en dergelijke het gevolg of bijverschijnsel is van een ziekte of van het gebruik van geneesmiddelen wegens een ziekte, bestraling en dergelijke. Als dat het geval is, kunnen de kosten, als overigens aan de voorwaarden wordt voldaan, wel als specifieke zorgkosten worden aangemerkt.

Terug naar overzicht
Cookies
Wij maken gebruik van cookies zoals omschreven in ons Privacy document. Klik op onderstaande button als u hiermee akkoord gaat. Of klik hier om deze melding te verbergen
Akkoord