• Niet alle studiekosten zijn aftrekbaar.. Let op!
Nieuws, ontwikkelingen,
ervaringen en meer

Vanaf 1 maart kan iedereen weer zijn of haar aangifte inkomstenbelasting indienen. Wij hebben gemerkt dat er veel onduidelijkheid bestaat over de aftrekbaarheid van studiekosten. Door middel van deze blog geven wij een korte uiteenzetting over de aftrekbaarheid van deze studiekosten.

Enkele jaren geleden is de regelgeving met betrekking tot studiefinanciering gewijzigd voor studenten. Zo ontvangen de studenten die tegenwoordig beginnen met een opleiding op het HBO of op de universiteit geen basisbeurs meer. Ze kunnen echter wel een lening aanvragen en hebben in sommige gevallen recht op een aanvullende beurs.

Deze wijziging van de wet- en regelgeving heeft ook fiscaal de nodige consequenties. De volgende situaties zijn op dit moment mogelijk:

  • U betaalt de studiekosten van uw kind(eren)
  • U studeert en ontvangt studiefinanciering
  • U studeert en ontvangt geen studiefinanciering

 

U betaalt de studiekosten van uw kind(eren)

Heeft u met uw kinderen afgesproken dat u bijvoorbeeld het collegegeld van de school betaald? Helaas zijn deze studiekosten niet aftrekbaar voor u. U als ouder heeft in alle gevallen geen recht op aftrek van de studiekosten, ook als uw kind geen studiefinanciering ontvangt.

 

U studeert en ontvangt studiefinanciering

Studiefinanciering is in het leven geroepen om de studiekosten te compenseren. Volgens de Belastingdienst hebben personen die al studiefinanciering ontvangen, geen recht om de studiekosten ook nog van de belasting af te trekken. Dit geldt overigens ook voor studenten die wel recht hebben op studiefinanciering, maar die studiefinanciering niet hebben aangevraagd.

Daarnaast wordt in het kader van belastingaftrek met het begrip ‘studiefinanciering’ niet alleen de lening of beurs bij DUO bedoeld. Ook een uitkering die vergelijkbaar is met studiefinanciering en zelfs alleen een ov-chipkaart vallen onder de term studiefinanciering.

 

U studeert en ontvangt geen studiefinanciering

Bent u bijvoorbeeld een student en heeft u geen recht op studiefinanciering? Grote kans dat voor u de studiekosten wel aftrekbaar zijn! In principe zijn van iedereen die geen recht heeft op studiefinanciering de studiekosten aftrekbaar. Echter heeft de Belastingdienst wel een paar voorwaarden opgesteld met betrekking tot deze aftrekbaarheid.

De eerste voorwaarde is eerder in deze blog al beschreven. U mag namelijk geen recht hebben op studiefinanciering. Indien u wel recht heeft op studiefinanciering, maar dit recht niet gebruikt, mag u toch de studiekosten niet aftrekken. Daarnaast moet de studie of opleiding bedoeld zijn voor uw (toekomstig) beroep. Ten derde moet er sprake zijn van een leertraject. Het kenmerkende aspect van een leertraject is dat uw kennis opdoet onder begeleiding van bijvoorbeeld een leraar.

Zodra u voldoet aan de bovenstaande voorwaarden, zijn voor u de studiekosten aftrekbaar!

Welke studiekosten zijn aftrekbaar?

Indien u recht heeft op studiekostenaftrek, dan moet u berekenen in hoeverre de kosten daadwerkelijk aftrekbaar zijn. Krijgt u bijvoorbeeld een gedeelte van de kosten vergoed? Dan mag u alleen de kosten opgeven die daadwerkelijk voor uw eigen rekening zijn.

Daarnaast mag u alleen de noodzakelijke kosten opgeven. Hierbij moet u denken aan collegegeld, cursusgeld, examengeld en leermiddelen die u moet aanschaffen van de opleiding (boeken en/of software).

Volgens de Belastingdienst zijn de volgende kosten niet noodzakelijk voor een studie, en mogen dus niet worden afgetrokken:

  • Kosten van een laptop of printer
  • Reiskosten
  • Rente over een studieschuld
  • De inrichting van een studeerkamer

Tot slot moet u bij het opgeven van de studiekosten rekening houden met het drempelbedrag van € 250,-. Het opgeven van studiekosten heeft dus alleen effect als de totale aftrekbare studiekosten meer bedragen dan € 250,-.

Bij TvdW kunnen we u helpen met de aangifte inkomstenbelasting en/of het bepalen van de aftrekbare studiekosten. Schroom dan ook niet om contact met ons op te nemen indien u interesse heeft!

 

 

Terug naar overzicht
Cookies
Wij maken gebruik van cookies zoals omschreven in ons Privacy document. Klik op onderstaande button als u hiermee akkoord gaat. Of klik hier om deze melding te verbergen
Akkoord